Behaag God En Wees Jouself

– deur Ella Kritzinger

“Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ’n dienskneg van Christus wees nie.” – Galasiërs 1:10

Liewe vriendin, ’n tydjie gelede bevind ek my in ’n klerewinkel se aanpashokkie. Ek kon nie help om die gesprekke om my te hoor nie; dinge wat mense van hulleself en ander sê wat getuig van ’n swak selfbeeld, selfkritiek en ’n gebrek aan selfaanvaarding. ’n Deel van selfliefde is juis om te verstaan dat ons foute, swakhede en kwesbaarheid vingerafdrukke van ons menslikheid is, asook geleenthede om te genees, te leer en te groei. Tog laat ons toe dat ander mense se aanmerkings ons selfbeeld vorm. Miskien sukkel jy om jou ware self te wees as gevolg van mislukkings en teleurstellings van die verlede. Dalk is jy bang vir verwerping as jy jou masker afhaal. Dalk sien jy nie kans om al die onkruid te verwyder voor jy jou ware self kan sien nie. Ek hoop dat hierdie Paastyd jou weer eens daaraan sal herinner hoe lief God vir jou en my is, net soos ons is. 

Hy het Sy liefde bewys en Sy enigste seun, Jesus Christus, vir ons aan die houtkruis op Golgota gegee. As so ’n Almagtige God soveel van ons dink en ons so lief het, ons so waardig ag en ’n verhouding met ons wil hê, wie is ons dan om só min van onsself en ander te dink, om toe te laat dat ander mense ons definieer en goedkeur? Hy is die Skepper van alles en daarom is dit baie wyser en veiliger om Hom te behaag as mense. Wees jouself en wees bewus van jou gedagtes en gevoelens, want dit bepaal jou egtheid. Wees die jy wat in jou diepste wese leef, leef die eienskappe uit wat jou as ’n unieke mens kenmerk, gebruik jou Godgeskape vaardighede, talente en jou besondere persoonlikheidseienskappe. Onthou, dit is nie jou werk, wat ander mense van jou sê of dink, of die sosiale rolle en funksies wat jy vervul, wat jou definieer nie. Wees dus jouself, laat ruimte vir verandering en groei, en behaag God in alles wat jy doen.


JUIG! Tydskrif (April 2018)

Return to Home