-deur dr. Arno van Niekerk

11 Oktober 2018

Woon die land se eerste NATIONAL PEOPLES INDABA by

Datum & Tyd: 25 Oktober 2018 om 18:00 -21:00 en

26 Oktober om 9:00 -20:00

Plek: Eersterust Civic Centre (Pretoria)

Waaroor gaan dit?

Die New Nation Movement is nie nog ’n nuwe politieke party nie, maar ’n tuiste vir almal wat dieselfde waardes deel, om hande te vat en Suid-Afrika sáám te verander. Dis ’n “governance movement”wat die politieke stelsel wettiglik kan verander.

Enige individu, organisasie of politieke party wat staan vir etiese nasiebou, gegrond op die algemene publiek se absolute waardes, is welkom. Dit word opgesom op ons webtuiste (www.newnationmovement.co.za). So vorm ons ’n verenigde front om die morele verval teen te werk in ALLE sfere van die samelewing.

Politieke leiers word tans nie verantwoordbaar gehou nie

Die politieke sfeer het drastiese ingryping nodig. Die New Nation Movement wil as nie-partydige rolspeler die probleme in die politieke sisteem hanteer. Die groot probleem is die gebrek aan verantwoordbaarheid. Daar is tans geen meganisme waarvolgens politieke leiers tot verantwoording geroep kan word nie – daarom die korrupsie. Om dit op te los, het New Nation Movement ’n manier gevind om die politieke stelsel wettiglik te verander sodat ons ’n ware demokrasie kan hê.

Oefen jou reg uit

Ons as “die algemene publiek” moet eenvoudig net ons regte opeis en uitoefen. Afdeling 19 van die Grondwet maak voorsiening dat mense as onafhanklikes aangewys kan word om in regeringstrukture te dien. Leiers kan deur die mense self op grondvlak aangewys word om hulle te verteenwoordig. So word hulle direk aanspreeklik gehou. Dié leiers kan selfs méér wees as leiers uit politieke partye. Daar is al twee verslae in die Parlement hieroor ingedien:

▶Die Van Zyl-Slabbert Kommissie Verslag van 2003; en

▶Die Motlanthe Hoëvlak Verslag van 2017.

Albei verslae, wat die stelsel sal verbeter, is nie geïmplementeer nie. Nou word ons samelewing wakker en eis dat dit wél deur die regering en die Onafhanklike Verkiesingskommissie gedoen word. So gou as moontlik, want dis ons grondwetlike reg wat die mense van Suid-Afrika steeds ontneem word.

Direkte verteenwoordiging

Die oplossing is direkte verteenwoordiging van die algemene publiek deur leiers wat aan hulle verantwoordbaar is. Die New Nation Movement word dan ’n voertuig waardeur etiese leiers in die Parlement en provinsiale en plaaslike regering kan dien. Hulle staan dan as onafhanklikes, maar deel almal dieselfde waardes.

Hoe kry ons dit reg?

New Nation Movement is die antwoord hierop. Deur saam te staan wórd ons die “Beweging”. Dit verenig die STEM van die mense om saam tot AKSIE oor te gaan en die nodige verandering te bring. Getalle is uiters noodsaaklik om die stille meerderheid te ontwaak. Mense, oor alle kleurgrense, moet in hul massas deel word van dié Beweging sodat ons ’n kritieke massa kan bereik en die land by ’n keerpunt kan bring. Dis al hoe ons korttermynverandering te weeg kan bring. Die New Nation Movement is dus ’n skielike ingryping deur die mense van ons land op ’n wyse wat ons verenig en ons hoop herstel.

Word deel van die beweging by www.newnationmovement.co.za

(dit neem nie jou stem weg van enige politieke party nie)

www.newnationmovement.co.za

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.