-deur Jeanette Moos

Ek is die oudste van ses kinders. Ons het by my ouma in Klipheuwel gewoon omdat my ma uitslaapwerk gedoen het. Ons het haar net een keer per maand gesien wanneer sy huis toe gekom het. Ek moes omsien na my boeties en sussies en was soggens vyfuur al aan die gang om sesuur by die stasie te wees sodat ek skool toe kon gaan. Die inkomste was min en die treingeld moes daagliks betaal word. Dit was baie moeilik om gereeld skool toe te gaan. Ek het een roomkleurige rokkie gehad wat ek elke dag skool toe gedra het, want geld vir ’n uniform was daar nie. Ek het die skool ná graad 7 verlaat, om werk te soek. 

Geleentheid om aandskool by te woon
Deur die Here se genade kon ek by Denny Mushrooms werk kry. Ek het dit geniet, maar tussen ander het ek minderwaardig gevoel, want ek kon nie altyd saampraat nie. Ek het gedink ek is dom omdat ek nie matriek gehaal het nie. Eendag is ek ingeroep en ingelig dat my werk sal betaal dat ek ’n aandskool kan by-woon. Ek was bang, maar ek moes deurdruk, want my werk het dit vereis. Daar was nog twee ander personeellede saam met my, maar hulle het reeds matriek gehad. Die eerste aand toe ek daar instap, het ek na almal gekyk en gedink: “Wat soek jy hier tussen die klomp geleerde mense met jou graad 7?” Ek het vir kalmte en moed gebid. Aan die begin was dit moeilik, maar dit het mettertyd beter gegaan. Toe ek 70% behaal vir my eksamen, het ek vir myself gesê: “Eendag gaan ek nog matriek ook haal.” Ek het aanhou droom en in myself bly glo.

Moeilike uitdagings in die familie
Ek is in 1990 getroud, maar omdat die lewens-omstandighede saam met my man baie moeilik was, het ek uiteindelik besluit om liewer te skei en die pad as enkelmamma van vier kinders aan te durf. Dit was moeilik, maar ek het nooit moed verloor nie. Nege jaar later is my pa vermoor. Dit het gevoel asof ’n deel van my weggeskeur is. Ek moes egter my ma emosioneel ondersteun, hoewel ek self ook ondersteuning nodig gehad het. Ek moes sterk bly vir my kinders, broers en susters en om my ma se onthalwe. (My pa se moordenaar is tot vandag toe nie gevind nie.)

Nuwe deure gaan oop
“Niks is by God onmoontlik nie,” is my leuse en die deure het vir my begin oopgaan terwyl ek deeltyds studeer het. In 2004 het die Here met my gepraat deur Openbaring 3:8: “Kyk, Ek het ’n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie …” Hierdie Skrif het my deurgedra, geïnspireer en gehelp om op God te vertrou, maar ook om in myself te glo.
’n Jaar later het ’n groep mense wat ’n kleuterskool in Klipheuwel wou begin, my gekontak terwyl ek nog by Denny Mushrooms gewerk het. Hulle het gevra of ek betrokke wil raak by hulle projek. Daar was nog geen besliste planne of fondse beskikbaar nie, maar die boodskap van God het by my opgekom en ek het met my bestuurder gaan praat. Hy was tegemoetkomend en het my verlof verleen om opleiding vir vroeë kinderontwikkeling te gaan doen. Nadat ek my opleiding voltooi het, het ek weer by Denny gaan werk tot die einde van Desember in daardie jaar.

Geloof en hoop lewer vrug op
Steeds was die skool nog nie gebou nie en mense wou weet hoe ek as enkelmoeder van vier kinders uit ’n permanente werk kan bedank as daar nog geen bewys van ’n skool was nie? Elke keer het Openbaring 3:8 by my opgekom en my positief gehou. Met twee kinders op hoërskool en twee in die laerskool het dit soms moeilik gegaan, maar my geloof en hoop het altyd bly staan. Vroeg in 2006 is die skool gebou en is ek aangestel as skoolhoof en onderwyseres by Klippie Kids Kleuterskool. (Shiloh Klipheuwel). Die volgende jaar het ek verdere opleiding ontvang in ’n kurrikulum wat by die skool gebruik sou word en in 2008 is ek na die Sustainability Institute vir verdere opleiding. Ek het ook my matriek geslaag. 

Bou ander op
Ek is steeds skoolhoof by Shiloh Klipheuwel en het intussen ook aangesluit by die Shiloh Education-span waar ek vroue oplei en be-trokke is by die opheffing van hul geestelike waardes en hulle help om ook hulle eie waarde te besef. Omdat daar ’n stadium in my lewe was toe ek myself gering geag het, maar met die hulp van die Here kon opstaan, het ek begrip vir ander wat ook hoop verloor het. Ek kan hulle motiveer. Ek is ook in die bevoorregte posisie om nuwe onderwyseresse op te lei en hulle geestelik en emosioneel op te bou.

Die seën kring uit na ander gemeenskappe
Hierdie dames kom uit ander gemeenskappe en deur ons leiding, kan hulle dan weer in hul gemeenskappe ’n leiersrol inneem. Danksy hulle harde werk en toewyding word die kleuters uit gebroke gemeenskappe die geleentheid gegun om God as ’n liefdevolle Vader te leer ken. Die kinders leer respek vir mekaar, die omgewing en hulleself. Godsdiens is nie net ’n Bybelversie in die oggend nie, dis ’n leefstyl. Ons sien God se hand in alles om ons en daar word ’n leergierigheid by die kinders aangekweek. Dit alles is net moontlik as die juffrouens uitverkoop is aan die Vader, die leerprogram en die kinders. Dan kan gemeenskappe verander. Daar is tans nege kleuterskole wat hierdie kurrikulum ge-bruik.

Tot alles in staat deur Hom
Elke dag sien ek hoe die hand van die Here in my lewe werk. Ek het nader aan Hom beweeg en weet dat watter struikelblokke daar ook al mag voorlê, ek dit kan oorwin, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.


Mergon is ’n private beleggingsgroep wat bestaan om ’n impak op lewens te maak en ander toe te rus om dit ook te doen.

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.