-deur Jericho Walls

10 Oktober 2018

Jericho Walls Internasionale Gebedsnetwerk het die volgende dringende oproep tot gebed uitgereik.

Die Kantoor van Tibet Suid-Afrika en die Tibet Society SA het gereël dat ’n groep van vier Tibetaanse meesters (monnike) sandmandala’s sal maak by die Simonstadmuseum in Kaapstad (26-29 Sept.), in Johannesburg by die Wits Origins Centre (2-7 Oktober) en in Durban by die Denis Hurley-sentrum (15-21 Oktober). ’n Sandmandala is ’n Tibettaanse Boeddhistiese tradisie met ’n geestelike simboliese betekenis waar die patrone van die gekleurde sand ’n kosmiese heelal van hemelliggame verteenwoordig. Die mandala word dan ritualisties vernietig of in die water, rivier of oseaan van ’n stad gegooi. Daar word tydens die seremonies tot Boeddha gebid.

Aangesien die oorsprong van hierdie praktyke nie deur die Heilige Gees geïnspireer is nie, kom die nasies waar dit gebeur onder vloeke in verskillende vorme, met verskeie nagevolge. Laat ons bid en die Woord van ons God verklaar oor die rituele wat in ons land  plaasvind. Sulke seremonies is daarop gemik om die grond, water, vuur en lug te beïnvloed. Sommige waarnemings dui daarop dat nasionale rampe dikwels ná sulke seremonies volg.

Dit is ’n saak vir ernstige gebed. Kry ’n paar mense bymekaar vir ’n tyd van gebed.

Die vyf riglyne kan gebruik word:

  1. Kanselleer die vloeke: Vra die Here om alle woorde en gebede wat vloeke vrystel (of gestel het) in die Naam van Jesus vrugteloos te maak.

Vader van onse Here Jesus Christus, ons vergader vandag voor U. Is U woord nie soos ’n vuur en soos ’n hamer wat die rots in stukke breek nie? (Jer.23:29).  “Ek sal ’n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.” – Sag. 2:5.

  1. Verklaring van Jesus Christus: Ons kom vandag voor U en verklaar; ons is die seuns en dogters van God in hierdie volk. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God (Rom.8: 14-22). Daarom verklaar ons aan die land (sand en klippe) van elke stad in Suid-Afrika, al die waters, putte en oseane, al die winde wat in hierdie nasie waai en aan die hemele oor Suid-Afrika, alles in die hemel, op die aarde, in die waters en onder die aarde; luister na die openbaring van Jesus Christus, die verborgenheid van Sy dood, opstanding en hemelvaart, Sy bloed en verlossing. Luister na jou Skepper en gehoorsaam Hom alleen. Ons verkondig aan die skepping van Suid-Afrika om te sien hoe God, die Skepper van alle dinge, nou Sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het.
  2. Verklaring van die Kerk: Here Jesus, ons kom as lede en verteenwoordigers van die Kerk in Suid-Afrika en neem ons plek in op die muur van gebed. Ons verklaar: Ons maak die onpeilbare wysheid van God deur die Kerk bekend aan die owerhede en magte in die hemele, volgens die ewige doel wat Hy uitgevoer het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons vandag vrymoedigheid en toegang het deur geloof in Hom (Ef. 3: 8-12).

Ons gebied die weerpatrone (wat tot droogtes en oorstromings kan lei),  wind en storms, brande of enige negatiewe effek op die land, om julle te onderwerp aan die wil en doel van God alleen. Soos in die dae van Elia, bid ons dat elke fisieke en geestelike altaar wat gebou word en wat nie tot eer van ons Here is nie, in die Naam van die Here Jesus vernietig en stilgemaak sal word (1 Kon.18:26). Ons roep uit tot U, o Here, hoor ons, o HERE, hoor ons, dat hierdie mense kan weet dat U die Here God is. Ons verklaar: “Die Here, Hy is God! Die Here, Hy is God!” (1 Kon.18: 37-39).

  1. Bid vir die redding van siele: Vader van onse Here Jesus Christus, ons vra U vandag vir die redding van mense; vir die openbaring van die Bloed van Jesus; vir ’n diep honger en dors na die Woord van God en na die enigste Een wat die siel kan bevredig. Laat ons U alleen aanskou en nie na enige ander afgod kyk nie. Ons bid dat hierdie siele U koninkryk sal sien, o Heer, veral die wat betrokke is by hierdie rituele (Johannes 3:16).
  2. Gaan bid by enige van hierdie gebiede wat hulle besoek het in jou stad

Verklaring tydens gebedswandel by die terrein: Die stem van God

Ons Vader in die Hemel, ons sluit aan by die hemelse leërskare om U heerlikheid en krag te aanbid. Ons gee aan U die eer wat U toekom. Ons aanbid U in die skoonheid van U heiligheid. U stem is oor die waters (nasies); God laat die weer dreun; die Here self is op die groot waters! (nasies). Die stem van die Here is magtig, die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop (hoogmoediges). Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. In sy paleis roep almal uit: “Hoe geweldig!” (Psalm 29:1-9)

Here, U het gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. (Gen. 1:3). U Het U seun in die donkerte van die wêreld gestuur  – die Woord het vlees geword (Joh. 1:1-14). Ons aanbid Jesus as die ware Lig wat na die wêreld gekom het (Joh 1:4-5). Dankie dat U U seun gestuur het sodat ons die lig kan sien en hoop mag hê (Ef. 1:18). U stem uit die Hemel beveel ons om te luister na U Seun ( Markus 9:7). Jesus het gesê Hy is die Goeie Herder en dat Sy skape Sy stem sal ken . (Joh. 10:3-16). Help ons om die waarheid te onderskei van die leuen en om U stem te ken. (Joh 18:37). Wanneer ons U stem hoor, help ons om nie ons harte te verhard en opstandig te wees nie. Reinig ons sodat ons nie ongelowige harte sal hê nie, maar geloof in U (Heb. 3:7, 15).

Open ons ore sodat ons gehoorsaam kan wees, want U het gesê om gehoorsaam te wees is beter as om offers te bring (Ps. 40:6; 1 Sam. 15:22, 24). Vergewe ons asseblief vir die kere wat ons U  stem gehoor het, maar nie geluister het nie; toe ons ongehoorsaam was en nie gedoen het wat U vra nie. Laat ons asseblief U stem hoor sodat ons U kan volg  (Jes. 30:21).

Ons bid dat die nasies van die wêreld U stem sal hoor, selfs al is hulle opstandig (Ps. 46:6). Laat die wat U nie ken of gehoorsaam nie, U krag sien en die knie voor U buig (Eks. 5:2). Gee ons U Woorde sodat ons U stem kan wees aan regerings en leiers; om hulle te help om in U weë te wandel (Markus 3:11). Help ons om nader aan U te kom en die boodskappe te ontvang wat U vir U Kerk het (Deut. 5:25,27). Gee ons ook die vermoë om die Evangelie te verkondig en te vertaal in die tale wat die volkere van die aarde se harte sal raak ( Hand. 2:11).

Dit is tyd vir U Bruid om wakker te word. Laat U Kerk die stem van die Bruidegom hoor en haar hart oopmaak vir U (Hooglied 2:8; 5:2). Help ons om die begeerte van U hart te hoor en onsself aan U diens toe te wy (Jes. 6:8). Wanneer die tyd aanbreek vir die dooies om U stem te hoor, sal ons opstaan uit die dood tot die Ewige Lewe (Joh. 5:25, 29) en vir ewig by U wees!

“Die Here sê: Ek sal ‘n muur van vuur rondom die stad wees, my magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.” – Sag. 2:5.

Bron: http://jwipn.com/tibetan-monks-visiting-south-africa/

 

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.