-deur Nadene Badenhorst

7 Junie 2019

Baie ouers vra wat hulle kan doen omtrent die eksplisiete en / of onvanpaste seksuele inhoud van die voorgestelde nuwe Lewensoriëntering-kurrikulum wat in ons skole aangebied gaan word. Hulle is bekommerd dat die nuwe kurrikulum hul ouerlike regte sal ondergrawe om hul kind / kinders groot te maak volgens die gesin se godsdienstige (of morele) oortuigings.

Sluit by 53 000 ander aan en teken hierdie petisie om CSE in sy spore te stop in Suid-Afrikaanse skole

https://www.citizengo.org/en/fm/35997-stop-cse-south-african-schools

Die Departement se reaksie

Na aanleiding van die herrie wat losgebars het met ouers en selfs die onderwysersunie, SAOU, se reaksie op die Sunday Times se artikel, Grade 4s to learn about masturbation in new life orientation curriculum”, het die departement van basiese onderwys die mediaberig ontken en hom van die verslag in die berig gedistansieer. Die departement het bevestig dat “Dr. Eve”, ’n seksterapeut wie se liberale sienings oor seks en seksualiteit alom bekend is, ’n lid van die span was wat die kurrikulum hersien het. Hy was baie ontevrede oor die feit dat sy ’n vertroulikheidsooreenkoms verbreek het deur met die media te praat.

Die nuwe kurrikulum sluit na bewering onderwerpe in soos masturbasie, toestemming tot seks, genderkonformiteit en pornografie wat as die norm hanteer word. Die departement het egter verklaar dat sy navorsing nog nie voltooi is nie, dat die skryf /publikasie van die nuwe kurrikulum ook nog nie voltooi is nie en dat die nodige (en uitgebreide) onderwysersopleiding nog nie plaasgevind het nie. Volgens die departement is die reaksie voortydig, veral omdat hierdie nuwe kurrikulum eers bestem is om in 2020 geïmplementeer te word.

 Die departement is van mening dat daar ’n beduidende probleem in skole is omdat daar verskeie gevalle van tienerswangerskappe voorkom en die oordrag van seksuele siektes soos MIV / VIGS nie afneem nie. Die departement glo dus dat dit sy verantwoordelikheid is om te verseker dat kinders oor hierdie onderwerpe ingelig word.

Ouerlike regte

Hoewel hierdie argument geldig is, bly dit steeds die ouers se reg om hulle eie kinders in te lig oor ’n onderwerp wat die verloop van die kind se hele lewe potensieel kan beïnvloed. Dit moet dus geheel en al die voorreg én reg van die ouers bly om dit te doen en nie die staat nie.

Seksualisering van kinders

Die gevaar – soos duidelik blyk uit die voorbeeld van hoe die Omvattende seksvoorligting (Comprehensive Sexuality Education: CSE) internasionaal geïmplementeer word – is dat CSE daarop gemik is om kinders op ’n jong ouderdom te seksualiseer, eerder as om hulle oor seks en die gepaardgaande verantwoordelikhede te leer. Hoewel dit dus goed en wel mag wees dat talle ouers doodtevrede is dat hulle kinders wat geleer word wat ook al volgens die staat gepas is, moet die regte van dié wat wel kapsie maak, nietemin gerespekteer en gehandhaaf word.

Ouers se regte moenie oor die hoof gesien word nie

Freedom of Religion (FOR SA) het verskeie kere met die departement vergader om sy kommer uit te spreek oor hoe CSE in Suid-Afrika geïmplementeer gaan word. Dit is duidelik dat seksvoorligting en seksualiteit duidelik ook met onderliggende waardes te make het – in teenstelling met ’n vak soos wiskunde. Ons gesprekke het dus hoofsaaklik gedraai om die noodsaaklikheid dat ouers se regte gerespekteer moet word, aangesien hulle die primêre reg en verantwoordelikheid het om hul kinders groot te maak volgens die gesin se waardes en oortuigings. Ouers moet dus nie gedwing word om hul kinders bloot te stel aan seksvoorligting en seksualiteit, wat moontlik strydig is met hul gesin se waardes, oortuigings en menings nie.

Kontak die departement

Mnr. Mhlanga, die departement se woordvoerder, het aan FOR SA gesê dat hy slegs op die volgende vrae skriftelik sal reageer:

  • Sal ouers die geleentheid kry om die kurrikulum vooraf onder oë te kry?
  • Sal ouers die geleentheid kry om te weet wat die kurrikulum bevat voordat dit aan hul kinders geleer word?
  • Sal ouers die geleentheid gegun word om hul kinders te onttrek uit situasies waar hulle aan sulke inligting blootgestel gaan word, indien dit strydig is met die ouers se waardes.

Plan van aksie

FOR SA sal op 10 Junie met die departement van basiese onderwys vergader om uitsluitsel te kry oor hierdie kwessies en voorstelle te maak wat die probleme sal oplos en terselfdertyd die ouer se regte en keuse sal beskerm. Ons sal later ’n verklaring uitreik en ons voorstelle bekendmaak.

Vir meer inligting, volg ons op ons webtuiste by www.forsa.org.za en op Facebook by Freedom of Religion SA.


Artikelbron: forsa.org.za

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.