—deur die Afrikaanse Protestantse Akademie

Ons besef almal dat werk in die toekoms skaarser gaan wees. Dit is daarom belangriker as ooit om naskoolse opleiding ernstig te oorweeg. By die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) het ons nie net uitstekende opsies wat ons vir meningsvormende leiers van die toekoms bied nie, ons het ook unieke modelle om studente vir uitdagende omstandighede toe te rus.

Die kuberruim – die groot globaliseerder
Die einde van Februarie voel soos ’n leeftyd gelede. Ons kan nie besigheid doen soos vantevore nie en nou kan daar ook nie kerk gehou word soos ons dit ken nie, of skool of universiteit toe gegaan word nie. Dit alles lei tot groot onsekerheid oor wat ons in die toekoms te wagte kan wees. By die APA is ons egter bevoorreg om ook die ironie wat met die inperking saamhang, te kan benut.

Die ironie hier ter sprake, is dat daar tesame met die inperking, ook ’n onmiddellike, eksponensiële toename in die invloed van die groot globaliseerder – die kuberruim – op ons lewens is. Die tegnologie word vir die meerderheid van ons die kontakpunt met die buitewêreld. Die tegnologie stel ons so in staat om op nuwe maniere te werk en dit stel ons ook in staat om steeds ’n stroom van wêreldwye idees te volg.

Nuwe geleenthede, nuwe uitdagings
Hierin is nuwe geleenthede, maar ook nuwe uitdagings. Ons hoor die uiteenlopende menings van mediese deskundiges en die politici. Ons word ook gebombardeer met fopnuus en bedenklike raad van ideologies-gekondisioneerde akademici en sg. toekomsdeskundiges oor hoe presies ons moet sin maak van die pandemie se uitwerking en die lewensveranderende omstandighede waarin die wêreld verkeer. Dit is juis binne hierdie raamwerk dat die APA na vore tree met ’n waardevolle bydrae. In watter opsig?

Geesteswetenskappe gaan dramaties oplewing beleef
Die APA is reeds gereed om tersiêre opleiding te bied in uitdagende omstandighede – soos wat nou heers. Die nagevolge van die inperking maak dit duidelik dat geslypte en innoverende denke – meer as net blote tegniese vaardigheid – die waterskeiding van die toekoms gaan wees. In die toekoms gaan gegradueerdes wat oordraagbare vaardighede het – m.a.w. vaardighede wat nie net aan een tegniese spesialiteit gekoppel is nie –
toenemend gesog wees vir werkgewers.

Omdat die geesteswetenskappe hulle by uitstek daartoe verleen om kritiese, analitiese en probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel (almal tipiese oordraagbare vaardighede) wil dit dus blyk of die geesteswetenskappe ’n dramatiese oplewing gaan toon a.g.v die vierde industriële revolusie (4IR).

Pak uitdagings kreatief en probleemoplossend aan
Ons bied reeds ’n geakkrediteerde BA-graad aan (wat deur afstandsonderrig verwerf kan word). Ons bied ook die gesogte nagraadse onderwyssertifikaat (NGOS) aan, maar dit is nog net die begin. By die APA wil ons studente toerus om as Christene hulle weg op so ’n wyse te baan dat hulle met hul vaardighede, planne en toegewyde bydraes kan help om verby bestaande dooie punte te dink en oplossings te vind. Die oogmerk is om hulle – ondanks die onsekerheid wat nog altyd deel is van ons wêreldse bestaan – die terreine waar hulle betrokke raak, met vaste tred te laat toetree met skeppende denke en dade. Die APA streef doelbewus daarna om studente te begelei sodat hulle vanuit ’n groter aantal invalshoeke na die wêreld en sy probleme kyk en uiteindelik hierdie uitdagings kreatief en probleemoplossend aanpak.

Waarlik geanker
Ons is trots daarop om te kan sê dat ons span bewese vakdeskundige dosente met die beste in die land vergelyk én boonop doen ons dit in Afrikaans as medium van onderrig. Die APA bied op hierdie wyse ’n unieke geleentheid aan studente om werklik diepgaande met idees om te gaan, vanuit ’n Christelik-organiese benadering en met onderskeidingsvermoë oor die heersende voorveronderstellings wat in die wetenskap geld. So word hulle begelei om juis nié deur enige stroom van verwarring meegesleur te word nie, maar om waarlik geanker die uitdagings tegemoet te gaan.

Klik hier vir meer inligting www.apa.ac.za of skakel 012 344 3960


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.