Deur: prof Hoffie Hofmeyer
Bron: kairosnetwerk.net

Is Die NG-Kerk Naby Aan ‘Ground Zero?’

Dit is die derde artikel uit die reeks op Kairos Netwerk se webtuiste, “Uit ’n medegelowige se pen” geskryf deur Prof. Hoffie Hofmyer  (emeritus). Hy was verbonde aan UP en besoekende professor aan die Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, België en Liverpool Hope University, Liverpool, Engeland.

In hierdie derde en laaste artikel oor die NG Kerk (NGK) wat by ’n moontlike “Ground Zero” staan, word hier na twee verdere debatte gekyk rondom die huidige ernstige krisis in die NGK.

 Die NGK is naamlik op ’n glybaan met betrekking tot Skrifbeskouing, belydenis-binding en dissipline al dan nie, en dan veral rondom sy ruimhuis-benadering waarin byna onbeperkte vryheid toegelaat word.

Waar daar in die vorige artikel op drie ander debatte gefokus is word nou net aan die vierde en vyfde debatte tesame met enkele ander kwessies aandag gegee. (Lees die ander debatte by kairosnetwerk.net)

Die vierde debat behels dat daar moontlik ruimte gevind behoort te word vir ’n nuwe streeksinode op grond van Artikel 37 van die Kerkorde waarin ruimte vir meer gebalanseerde standpunte oor goeie Skrif-en belydenisbinding geskep sal word. Dit kan byvoorbeeld ’n streeksinode wees wat nie op geografiese grondgebied soos die ander streeksinodes georganiseer word nie maar wel op gebalanseerde geloofs-oortuiginge.

Die vyfde debat en die mins ideale is of daar oor ’n breuk in die NGK nagedink moet word. Hoewel bepaalde stemme en groeperinge soos Kairos Netwerk wat die NGK tot egte selfondersoek oproep, kwalik geneem word dat hulle hul vir skeuring beywer, is dit aldus hul leierskap beslis nie die geval nie. Na my mening kan ’n organisasie soos die Kairos Netwerk juis die gebalanseerde middelgroep in die NGK versterk wat diepgrypende en radikale reformasie nastreef en sigself nie in ’n regse hoek van fundamentalisme wil laat inverf nie. Laat ons maar baie reguit en eerlik wees dat as daar wel skeuring sou kom, dit beslis nie deur hierdie gebalanseerde en behoudende middelgroeperings veroorsaak gaan word nie, maar wel deur die liberale elemente in die NGK-leierskap en wel op voetspoor van die liberales en vrysinniges in Nederland, met hul sterk modegerigte, kontekstualistiese en relativistiese skrifhantering. In die gebalanseerde en behoudende kringe bestaan daar intussen steeds respek en waardering vir die Skrif en die gereformeerde belydenisskrifte, wat ons steeds ook in die 21e eeu met baie van die gereformeerde wêreld in byvoorbeeld Noord-Amerika, Europa en Asië deel.

Die vraag kan ook gevra word watter ander oplossingsmoontlikhede daar bestaan om ’n “Ground Zero” vir die NG Kerk te vermy. Daar is enkele prakties-konkrete moontlikhede waarop gefokus kan word sonder om op te veel detail ten opsigte van elk in te gaan. Die eerste moontlikheid is om te transformeer in plaas van te reformeer. Transformeer beteken eintlik maar net om normloos te akkommodeer. Die tweede moontlikheid is om ’n sogenaamde kategoriale of elfde sinode te skep.

Dit bied egter nie diepgrypende reformasie nie, en soos dit al voorheen met die akkommodering van die Belhar-belydenis probeer is, bied dit geen werklike uitkoms nie. Die derde moontlikheid is om op basis van ’n missionale sinode ’n eie rigting in te slaan want dit laat gemeentes en kerklike strukture toe om moontlik op hul eie los te maak. ’n Vierde moontlikheid is om op grond van die eiesoortige behoeftes van ’n bepaalde streeksinode of van bepaalde ringe en gemeentes los te maak van die Algemene Sinodale verband.

Om meeste van die verskillende strominge in die NGK prakties te demonstreer verwys ek vervolgens na ’n onlangse Predikante-konferensie van die Vrystaat-sinode van die NGK in Bloemfontein, die eerste van sy soort by een van die streeksinodes, waarheen ek uitgenooi was. Die doel van hierdie konferensie was om met die oog op ’n aanstaande streeksinode gesprek oor kritiese kwessies aan te moedig en te realiseer. My opdrag was om ’n historiese analise aan te bied oor hoe die NGK tans sy belydenis, identiteit en kerkverband verstaan.

Nie net was daar ’n groot aantal NGK-predikante uit die Vrystaat daar bymekaar tesame met ’n aantal gemeenteraads-lede asook lidmate nie, maar ook ’n hele paar van die teologiese dosente van die plaaslike Fakulteit Teologie. Uiteindelik sou hierdie konferensie die kerklike temperatuur asook die spanninge binne die Vrystaat ontbloot. In die loop van twee dae is tyd ingeruim vir ’n aantal voorleggings en taamlik uitgebreide gesprekke. Redelik wesenlike kwessies is aangespreek maar ongelukkig met min besprekingstyd. Dit was temas soos die algemene welsyn van predikante, Skrifgesag, Skrifinterpretasie en etiek, die huidige identiteit van die NGK, sy belydenis-binding en watter rol die huidige NG kerkverband en die algemene sinode speel. In die laaste sessie is moontlike hoop-dimensies vir predikante en vir die NGK uitgespel.

Wat uiteindelik duidelik uit die konferensie gespreek het was aan die een kant ’n relatiewe selfversekerdheid by ’n deel van die byeenkoms dat die NGK in sy huidige gedaante en funksionering beslis op die wenpad is op pad na ’n getransformeerde NGK teen 2030. Min word egter besef dat transformasie eintlik ’n normlose ontwikkeling beteken versus reformasie wat gegrond is primêr op die Woord van God. By die ander deel van die byeenkoms wat eers sy regmatige aanspraak tot insette gekry het na die tussenkoms van veral twee leiersfigure, is daar ’n baie diepe bekommernis oor die toekoms van die NGK uitgespreek. In effek het die bekommerdes eintlik vir die leierskap van die Vrystaatse Sinode gesê dat deur die toedoen van veral die Algemene Sinode se leierskap, daar reeds ’n breuk in die NGK ingetree het, en dat daar net bloot onderhandel moet word oor ’n vriendelike skeiding. Daar is duidelik gesê dat hierdie moontlike breuk die skuld en verantwoordelikheid van die leierskap van die NGK is en dat hulle ’n duur prys daarvoor gaan betaal. Hierdie gewaarwording gaan toenemend ’n groot effek op die sinodale strukture hê en hoewel dit nie reeds tot paniek lei nie, is daar ’n ernstige bewussyn dat hier baie groot kwessies op die spel is. Ten slotte blyk dit ook dat daar ’n groot bekommernis by die Fakulteit Teologie en die kuratorium is oor sy konfessionele toekoms en of NG-studente nog vir lank daar sal kan en wil opleiding ontvang.

Ek is van harte van oortuiging dat tye wel verander. Ek is ook oortuig daarvan dat ons ook as NGK voluit in die 21e eeu moet leef, werk en funksioneer. Ons moet dus steeds oopstaan teenoor die toekoms, maar dan beslis nie met prysgawe van ons absolute basiese fondamente en uitgangspunte soos bo alles in die Skrif saamgevat nie.

Dat ’n werklike Kairos-oomblik vir die NGK aangebreek het is baie duidelik, en dan nie maar net ’n verskraalde een soos wat onlangs deur Nadia Marais in Kerkbode aangedui is nie. Die vraag in hierdie omvattende Kairos-oomblik is eintlik nou maar net of die NGK tot ’n “Radikale Reformasie” gaan inkeer en of hy in ’n “Ground Zero” feitlik vernietig gaan word.

Stuur gerus vrae of kommentaar na info@kairosnetwerk.net  vir aandag aan Prof Hoffie.


4 Januarie 2022

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org