Deur: die Afrikaanse Protestantse Akademie
Bron: Artikel verskaf

Die bemagtiging en ondersteuning van onderwysers landwyd is een van die vernaamste doelwitte van die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA).

Een van verskeie kursusse wat die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) aanbied, is die Verdere Professionele Toerustingspuntkursusse (VPT) wat aanlyn beskikbaar is en bydra tot die verdere opleiding en bemagtiging van onderwysers.

Die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) is ’n privaat Afrikaanse Hoër Onderwysinstelling binne die klassieke Christelike tradisie. As deel van die APA se wyer gemeenskapsbetrokkenheid word die aanlyn Verdere Professionele Toerustingspuntkursusse (VPT) vir onderwysers in beide Afrikaans en Engels aangebied om die maksimum reikwydte te verseker.

Die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderriggewers (SACE), vereis dat alle geregistreerde onderwysers 150 VP-punte oor ’n driejaarsiklus moet verwerf ten einde hulle SACE-registrasie te behou. Die APA as privaat hoër onderwysinstelling bied nou aan onderwysers geleentheid om hierdie verdere professionele toerustingspunte soos deur SACE vereis by die APA te doen. Boonop voeg hierdie kursusse waarde toe tot die klaskamer en die professionele ontwikkeling van die onderwyser.

Die VPT-kursusse is van goeie gehalte en waardevol vir alle onderwysers.

“Ons aanbieding van die Toerustingspuntkursusse is lekker buigbaar om onderwysers se propvol skedules in ag te neem. Onderwysers kan dit aanlyn voltooi en die tydsverbintenis oor agt weke is vier uur per week. Dit bestaan uit een uur vir ’n aanlynlesing en drie uur verdeel in die voltooiing van assesseringstake en voorbereiding vir die volgende lesing,” het mnr. Albertus Breytenbach, NGOS-programkoördineerder, gesê.

“Nog ’n faktor wat bydrae tot die waarde van dié kursusse is die swaar gewig wat die VPT-kursusse by APA dra. Elke kursus is 30 VP-punte werd. Dit is vir ons belangrik om onderwysers – Afrikaans en Engels – van regoor die land te bemagtig en hulle te help om die beste opvoeders te wees wat hulle moontlik kan wees.”

Die Toerustingspuntkursusse het die verdere opleiding en daarmee saam die bemagtiging van onderwysers as uitgangspunt. Daar is ses afdelings.

Inhoud van die kursusse is kortliks soos volg:

  • Selfsorg en uitbranding

Faktore wat bydraend is tot uitbranding in die onderwys raak toenemend kompleks. Langtermyn blootstelling aan stres verwante faktore het ’n negatiewe invloed op die liggaam, siel en gees. Selfsorg begin by selfaanvaarding, liefde vir ander maar ook liefde vir jouself. Hierdie werkswinkel is ’n pro-aktiewe voorkomingsprogram wat gerig is op selfontwikkeling en bemagtiging van alle onderwysers in alle fases.

  • Gesonde verhoudings

Goeie interpersoonlike verhoudings tussen kollegas is van kardinale belang vir die welstand van enige individu. Een van die struikelblokke waarmee onderwysers gekonfronteer word, is negatiewe interpersoonlike verhoudings met ’n kollega/kollegas. Dit is dus nodig om onderwysers toe te rus met begrip en insig in hul eie kommunikasie- en konflikhanteringstyl en die van kollegas.

  • Neoromotoriese ontwikkeling

Onderwysers is leerkragte en hul hoofdoel is om kennis en vaardighede aan hul leerders oor te dra. Dit kan egter slegs gebeur wanneer die kinders in hul sorg rustig, gefokus en gereed is om hierdie kennis en vaardighede in te neem. Hierdie staat van konsentrasie kan slegs bereik word wanneer die kind fisies geïntegreer is: die liggaam ontspanne dog wakker is; die sintuie deur noodsaaklike en onnodige inligting kan sif en opdragte vinnig, dog effektief en met die minimum moeite uitgevoer kan word. Deur doelbewuste, herhaalde beweging kan baie van die tekorte in neuromotoriese ontwikkeling aangespreek word.

  • Kreatiwiteit en Innovasie

Onderwysers se primêre taak is om leerders voor te berei vir ’n professionele amp, ’n beroep of entrepreneurskap. Leerders moet toegerus word met sekere eienskappe en vaardighede soos kreatiwiteit, innovasie en kritiese denke vir deurlopende en volhoubare sukses in die beroepswêreld. Binne hierdie konteks word onderwysers bemagtig om hulself en dan leerders te bemagtig om hul eie kreatiewe talente weer opnuut te ontdek en uit te leef.

  • Trauma in die klaskamer

Onderwysers word daagliks met talle struikelblokke gekonfronteer wat effektiewe onderrig en leer in die klas bemoeilik. Een van die vernaamste struikelblokke is leerders se problematiese gedrag in die klas. Die invloed van trauma en binding word gedurende hierdie werkswinkel in diepte verken as belangrike aspekte wat oorsaaklik kan inwerk op leerders se probleemgedrag in die klas. Die onderwyser word bemagtig om spesifieke leerders meer effektief te kan onderrig en ook te begelei in ’n proses
om emosionele verantwoordelikheid vir hulself asook hul gedrag te begin opneem.

  • Misbruik en etiese optrede

In die skoolomgewing is opvoeders nie net verantwoordelik vir die onderrig van leerders nie, maar ook vir die ontwikkeling en verryking van hierdie kinders se geestelike en fisiese welstand. Suid-Afrika het een van die hoogste syfers vir geweld en mishandeling van kinders en vroue ter wêreld. Dit is dus ’n noodsaaklikheid om opvoeders toe te rus met kennis van toepaslike protokolle en die identifisering van leerders in gevaar, asook effektiewe verslagdoeningsprosedures, insluitend effektiewe fasilitering van die medelingproses. Dié kursus sal opvoeders ʼn grondslag gee waarvandaan die nodige hulp aan leerders in nood aangebied kan word.

Meer inligting oor die kursusse:
Tydsduur: 8 weke
Tydsverbintenis: 4 uur per week
Bestaande uit: 1 uur aanlyn lesing
3 uur verdeel in die voltooiing van assesseringstake en voorbereiding vir die

volgende lesing
R2 300 per persoon per kursus
Derde rondte: 15 Augustus-14 Oktober 2022
Laaste rondte vir 2022: 17 Oktober-9 Desember

Bespreking en inligting: https://www.apa.ac.za/toerustingspuntkursusse


6 Augustus 2022

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org