-deur Michael Swain / FOR SA

14 Mei 2019

Na aanleiding van ’n artikel deur die Sunday Times getiteld, “Grade 4s to learn about masturbation in new life orientation curriculum”, is die herrie los oor die voorstel dat handleidings vir leerlinge van grade 4 tot 12 vanaf volgende jaar die Omvattende Seksvoorligting-kurrikulum (Comprehensive Sexuality Education [CSE])  gaan volg.

Dit sal onder meer masturbasie, genderkonformiteit en enkelouergesinne as die norm hanteer. Hoewel die departement van basiese onderwys homself baie vinnig van hierdie verslag gedistansieer en die joernalis beskuldig het van ’n “misleidende” artikel wat ’n “wanvoorstelling is van die werk wat die departement doen”, is dit belangrik dat die departement baie duidelik kennis neem van die feit dat hierdie onderwerp Suid-Afrikaanse ouers na aan die hart lê.

“Ouers van leerders behoort ten minste die geleentheid te kry om vooraf ingelig te word (gewoonlik deur hul skoolbeheerliggaam) oor die onderwerpe wat ’n CSE-kurrikulum sal behandel,” sê Michael Swain, die uitvoerende direkteur van Freedom of Religion South Africa (FOR SA). “Ouers behoort ook die opsie te hê om hul kind / kinders van sodanige onderrig te onttrek, indien dit in stryd is met hul eie waardestelsels.”

FOR SA het verskeie kere met die departement vergader om sy kommer uit te spreek oor die wyse waarop die CSE in Suid-Afrika geïmplementeer gaan word. Hierdie gesprekke het hoofsaaklik gegaan oor die feit dat die regte van ouers gerespekteer moet word wat nie hulle kinders wil laat blootstel aan seksvoorligting en ’n tipe seksualiteit wat in stryd met die gesin se waardes, oortuigings en mening is nie.

Onderrig oor seks en seksualiteit sal altyd ’n onderliggende waardestelsel hê, anders as met vakke soos wiskunde. Dit is dus die prerogatief en die reg van ouers om hulle kinders oor seks en seksualiteit te leer, aangesien hulle die primêre verantwoordelikheid het om hul kinders op te voed, nie die staat nie. Die gevaar is – soos duidelik blyk uit hoe CSE internasionaal geïmplementeer is – dat CSE tipies daarop gemik is om kinders te seksualiseer, eerder as om hulle oor seks en die verantwoordelikhede wat daarmee gepaardgaan, te leer.


Artikel verskaf

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.