12 Maart 2018

Die organisasie, Intercessors for South Africa (IFSA) het in Februarie ʼn 40 dae-gebedswaak geloods, en betree nou die vierde week van hierdie gebedsveldtog.

Hulle nooi alle Christine uit om deel te neem aan hierdie gebedswaak en weer eens deur gebed, God se wil vir ons land teweeg te bring.

Hiermee die gebedsfokus wat verlede week op hulle webtuiste aangebied is:

FOKUS: TELEURGESTELD EN SONDER HOOP
1. Teleurstelling vind plaas wanneer ons spesifieke verwagtinge en hoop het, en dit dan nie vervul word nie. Vra die Here om jou te wys waar jy jou verwagtinge in mense of instellings geplaas het. Vra vergifnis waar jy jou vertroue in die vermoëns van jouself, mense, politieke partye, menslike sisteme, ens. geplaas het. Verklaar dat jy voortaan jou vertroue slegs in God alleen sal plaas as die enigste Een, wat jou drome en verwagtinge kan vervul. Bid dat miljoene Suid-Afrikaners sal besef dat God die enigste Een is wat verwagtinge en hoop in vervulling en vreugde kan omsit. Jer 17:5, Ps 33:17-22, Ps 62:1-2, 5-8, Jer 17:5, Ps 33:17-22, Ps 62:1-2, 5-9, Hos 14: 1-4  

2. Wanneer ons mense teen die standaarde van die Woord meet, word dit duidelik dat ons blind is vir die sondige en onregverdige gedrag wat alledaags in ons huishoudings en gemeenskappe aanvaar word. Baie van ons teleurstellings en gebrek aan hoop, is die resultaat van ons eie selfsug en onvergenoegdheid. Dit veroorsaak dat ons toelaat dat oneerlike mense ons mislei en so beland ons op die verkeerde paaie. Bid dat ons oë geopen sal word vir ons bose begeertes wat die oorsaak is van verkeerde gedrag. Vra vergifnis dat jy jou hoop plaas in die onregverdige mammon. Bid dat die greep wat korrupsie en selfverryking het, gebreek sal word in ons leiers en gemeenskappe. Mat 13:15, 2 Petrus:1-3, Lukas 16: 11-13

3. Die Skrif stel dit duidelik, dat, wanneer hoop beskaam, maak dit die hart siek. Soveel van ons nasie ly omdat ons harte siek is. Na 1994 het almal hoë verwagtinge gehad van voorspoed, opheffing en harmonie. Pleit vir die vrystelling van die helende werk van die Heilige Gees, in ons woonbuurte en ons gemeenskappe, in hierdie tyd. Bid vir nuwe hoop in die gebroke harte van mense, en dat die vyand nie in staat sal wees om ons gebroke harte te misbruik, en ons so verder van God weg te dryf tot verdere sonde nie. Spreuke 13:12, Spreuke 17:22, Jes 61:1, Jer 17:13-17, Jer 33:6

4. Bid dat mense in jou gemeenskap en stad, sowel as in Suid Afrika as geheel, sal wegdraai daarvan, om hulle vertroue in tydelike en aardse dinge te plaas; dat hulle openlik na God sal terugkeer as hulle enigste hoop en hulle harte sal instel om slegs God te vertrou vir dit wat hulle nodig het. In teenstelling met mense, is daar geen leuens in God nie. Hy vervul sy beloftes. Bid dat baie tot bekering sal kom en sal vashou aan die beloftes van God vir hulleself, hulle huishoudings en hulle vriende. Fil 1:19-21, Spreuke 78:7-8, Heb 6:17-20  

5. Wanneer ons nie waarde heg aan dit wat ons het nie, en blind is vir die goeie gawes in ons lewens, word ons negatief en fokus op wat ons nie het nie. Ons word depressief en voel kragteloos. Laat ons berou hê omdat ons fokus op dinge en geriewe, en nie erkentlik is vir die voorsiening en seën wat ons alreeds uit God se hand ontvang het nie. Laat ons die gawes wat ons ontvang het, deel met ander. Bid dat God ons van die slagoffermentaliteit, wat so baie van ons ongelukkig maak, sal verlos. Dank Hom vir goeie dinge in jou lewe, in jou gemeenskap en ons nasie. 1 Tim 6: 6-10, Heb 13:5-6, Mat 6:25-34.

6. Bid dat die Gees van God ons mense sal seën met nuwe hoop en ’n verwagting wat in ooreenstemming met Sy hart en planne vir Suid-Afrika is. Bid dat God mense sal oprig om met nuwe moed en goeie hoop, op te staan terwyl hulle die uitdagings van ons land op ʼn daaglikse basis hanteer. Pleit dat God regverdige mense en instansies sal oprig wat armoede en gebrek aan geleenthede effektief sal aanspreek. Bid dat miljoene op hul knieë sal gaan, om in te tree, en die Here aan te roep, soos nooit tevore nie… sodat ʼn hoopvolle toekoms vir SA, sy leiers en sy mense, in Jesus Christus vrygestel sal word. PS 31:24; Jer 29:11-14, PS 78:7-8

7. Bid dat God genade sal betoon aan ons nasie. Bid dat Suid-Afrika vernuwe sal word tot ʼn lewende hoop, deur die opstandingskrag van Jesus. Bid dat die erflating wat God gereed gemaak het vir elke groepering mense in ons pragtige nasie, erken sal, word deur die bonatuurlike ingryping van die Hemele. Bid dat ons mense, (beginnende met die gelowiges en die Kerk) sal leer om te aanbid, aan te hou met bid, en te bly in die geloof, en liefde, sodat ons gemeenskap dinge uit God se hand sal ontvang – ver bo ons verwagtinge, wat ons bid of dink. Bid dat deure sal oopgaan, sodat ons nasie volle geloof in die helende werk van Jesus Christus sal hê. Ps 71:14, Hos 2: 14-16, 1 Petrus 1: 3-6, 1 Kor 13:13, Ef 3 :20.

Besoek hulle webtuiste vir meer inligting en laai elke dag se gebedspunte af.


Article source: ifsaprayer.co.za

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.