Deur: David Malherbe

In die Apostoliese geloofsbelydenis bely ons “Ek glo in God …” en “Ek glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk”. Wat is die verskil tussen “ek glo ín” en “ek glo áán”?

Os Hillman verduidelik dit soos volg in een van sy Today God is First-dagstukkies: As ’n sirkuskoordloper wat gereeld op ’n stywe kabel hoog in die sirkustent heen en weer loop en allerhande toertjies op daardie kabel uitvoer, vir jou sou sê hy beplan om op ’n gespande kabel oor ’n waterval te loop terwyl hy ’n kruiwa stoot, sal jy hom waarskynlik glo. Indien hy jou egter vra of jy bereid sou wees om in die kruiwa te sit terwyl hy dit oor die waterval stoot, is dit iets heeltemal anders. In die eerste geval glo jy aan wat die persoon kan doen, maar in die tweede geval moet jy jou vertroue (geloof) ín daardie persoon stel.

Kopkennis vs. vaste geloof
Ek glo ons sien iets hiervan by die Israeliete nadat hulle uit Egipte getrek het. Soos God vooraf belowe het, is hulle ná 400 jaar uit slawerny bevry sodat hulle Hom kon gaan aanbid. God het begeer om hulle tot in die plek van melk en heuning, die Beloofde Land, te bring.

Tog het daardie geslag nooit die Beloofde Land binne-gegaan nie. Die rede? Dít wat hulle in hul koppe geweet het, het nooit afgesak tot in hul harte nie – “the 18 inch journey”. Toe hulle naby die Beloofde Land kom en 12 verspieders uitstuur, het hulle nie geglo dat die Here wat hulle sover gebring het, hulle sou kon help om die reuse (uitdagings) te oorkom nie en wou hulle terugdraai Egipte toe. “Die Here het (toe) vir Moses gesê: ‘Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op My te vertrou ten spyte van al die wonders wat Ek onder hulle gedoen het?’” – Numeri 14:11

Geloof moet verwesenlik word in dade
In Hebreërs 4:2 verwys die skrywer van Hebreërs ook na bogenoemde gebeure: “Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie.” Hulle geloof het dus nie gelei tot optrede wat gegrond was op wat hulle bely hulle glo nie en dít terwyl Moses, wat geskryf het: “Is iets te buitengewoon vir die Here?” (Gen 18:14), in hul midde was.

God se Woord is duidelik: “… elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ’n dwaas wat sy huis op sand gebou het.” – Matteus 7:26

Ons moet God se Woord toepas
Wat sê dit vir ons oor die toepassing van God se Woord in ons lewe en werk of besigheid? Kom ons kyk na enkele praktiese toepassings vir vandag.

• Is dit ’n beginsel in jou besigheid om nie in vennootskap met ongelowiges as mede-eienaars te gaan nie? 2 Korintiërs 6:14 sê: “Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?” ’n Christen-sakeman het eendag in ’n mannegroep gesê sy besigheid kan nie geld vir die kerk gee nie, aangesien sy vennoot ’n agnostikus is en dié weier dat enige geld vir Christelike werk gegee word.
• Vertel jy soms ’n leuen(tjie) om jouself beter te laat lyk of om jou bas te red? Of belowe jy sekere uitkomste aan kliënte, maar lewer dit nie volgens ooreenkoms nie? As ’n gelowige so optree, berokken dit skade aan God se Koninkryk. Spreuke 12:22 sê: “Die Here het ’n afsku van leuenaars; Hy hou van betroubare mense.”
• Spreuke 6:16-19 gaan selfs verder: “Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ’n afsku het: oë wat straal van hoogmoed, ’n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die kwaad, ’n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.” Wat is ons modus operandi in ons besighede en in die werkplek? “Ag, almal doen dit in elk geval” of “Ek sal by sekere transaksies of onderhandelinge nie betrokke raak nie, want dit is teenstrydig met God se Woord of kan God se Koninkryk benadeel”.
• Gaan jy omsigtig te werk en doen jy goeie navorsing voor jy mense in diens neem? Is jy bereid om ’n tyd lank sonder iemand klaar te kom eerder as om net so gou moontlik iemand in daardie pos aan te stel? Spreuke 26:10 sê: “’n Boogskutter wat nie omgee wie hy raakskiet nie, so is iemand wat ’n dwaas of sommer ’n verbyganger huur.”
• Lewer jy alles wat jy ooreengekom het om te lewer? “Die Here het ’n afsku van ’n skaal wat nie reg weeg nie; net die regte gewig dra sy goedkeuring weg.” – Spreuke 11:1
• Gebruik jy jou sterker finansiële posisie om te kry wat jy wil hê? “’n Goddelose mens bied omkoopgeskenke aan en verdraai die reg.” – Spreuke17:23

God se beginsels geld steeds
Omdat God dit goed bedoel met ons (Jer 29:11) is die beginsels in Sy Woord daar om ons te beskerm. Dit is vandag nog net so geldig; God het nie verander nie. “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” – Hebreërs 13:8

Jesus het gesê: “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ’n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.” – Matteus 7:24

God se wyse raad vir voorspoed
Wil jy voorspoedig wees? God het vir Josua gesê: “Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my die-naar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan.” – Josua 1:7


DAVID MALHERBE is ‘n geregistreerde Career Direct-loopbaankonsultant en kenner van CV’s en LinkedIn. Kontak hom via sy webblad by www.jedidiah.org.za

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org