-deur Angus Buchan

Ons leef in ’n tyd waar die vyand niks terughou nie. Dit is asof hy weet dat sy einde nader kom. Oral waar jy kyk, is die tekens dat die wederkoms van Jesus Christus baie naby is. Niemand weet egter op watter dag en uur dit sal geskied nie.
Jesus het Self gesê dat Hy nie weet wanneer daardie dag en uur sal kom nie, maar Hy het gesê dat ons waaksaam moet wees en selfbeheersing aan die dag moet lê. Met ander woorde, ons moet gereed wees vir die duiwel se pogings om ons te laat struikel.

Die vader van die leuen
Julle weet dat ek nie iemand is wat baie oor die duiwel praat nie. Ek weet dat sy nek aan die Kruis van Golgota gebreek is toe Jesus Christus aan die Kruis gesterf en gesê het: “Dit is volbring.”
Daar is egter een ding wat die duiwel nog kan doen; hy kan leuens vertel. Die Bybel sê dat die duiwel die vader van die leuen is en die verleier van die gelowiges.

Geestelike stryd woed
Ons moet dus bewus wees daarvan dat hierdie stryd waarvan ek praat, ’n geestelike stryd is.
Die Bybel is dus baie duidelik daaroor dat die wapens van ons stryd nie wapens van die mens (vleeslik) is nie, maar eerder die kragtige wapens van God wat vestings van die bose kan vernietig. (2 Kor 10:4).
Wees vertroud met
die wapens van die Gees
Daar word gesê: ‘Voorkennis maak voorsorg’. Die Here vermaan ons om ons met die geskikte wapens vir ons stryd te bewapen: die helm van verlossing, die borswering van geregtigheid, die gordel van waarheid, die skoene van die Evangelie van vrede, die skild van die geloof en die swaard van die Gees. Ons moet in hierdie eindtyd goed met hierdie wapens vertroud wees. Die duiwel sal jou met sy leuens vernietig as jy nie weet wie jy in Christus Jesus is nie.

Deur die bloed van
die Lam en die Woord
Openbaring 12:11 lui: “En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” Ons kan selfs in hierdie uitdagende tyd waarin ons ons bevind, steeds in oorwinning leef as ons weet wie ons in Christus is. Ons moet ons vyand vas in die oë kyk en hom oorwin deur die Woord van God aan te haal net soos Jesus gedoen het toe Hy in die wildernis deur die duiwel versoek is.
Hy het die duiwel se versoeking en aanvalle beantwoord met die Woord van God. Jy sien, my liewe vriend, die Here plaas Sy Woord selfs bo Sy Naam. Hy sê duidelik dat die Hemel en die aarde sal vergaan, maar nooit Sy Woord nie.

Sy Woord sal jou vertroos
Baie van die gebedsversoeke wat ek ontvang, is van mense wat geestelik en sielkundig geteister word. Die duiwel is ons gewese slawemeester en wanneer hy vir ons vertel dat ons verloorders is, manipuleer hy ons emosies soos depressie, angstigheid, vrees en stres.
Al manier om sy listige leuens te bowe te kom, is om tyd in God se heilige Woord te bestee. Lees jou Bybel stelselmatig en lees dit daagliks; God sal met jou praat en jou deur Sy geskrewe Woord vertroos.

Weet wie jy is in Christus
Dawid het Goliat verslaan omdat hy geweet het wie hy in Christus is. Goliat het Dawid gespot: “Is ek ’n hond dat jy met kieries na my toe kom,” maar Dawid het geantwoord: “Ek kom na jou in die Naam van Die Here van die leërskare.” Ek glo dat Goliat reeds dood was voordat die klip sy kop getref het. Moenie die bose onderskat nie.
Ken jou vyand. Leer hoe om hom uit te ken, wie dit is wat jou aankla en probeer verlei. Moenie met hom onderhandel nie; moet hom nie enige houvas gee nie; moenie eers met hom redeneer nie. Die Bybel sê: “Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.”

Reeds meer as oorwinnaars
Ons God is ’n Heilige God en Hy kan sonde nie verdra nie, maar Hy is ook die God wat vír ons is en nie teen ons nie. Ek vertrou dat jy deur die loop van hierdie jaar jou vertroue volkome in die Here sal plaas en sal weet dat ons meer as oorwinnaars is deur Christus Jesus wat ons
krag gee.


ANGUS BUCHAN, boer, outeur en internasionale evangelis. Skakel 074 123 8816 of besoek: www.shalomtrust.co.za

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)