Refleksologie maak aanspraak daarop dat dit die sirkulasie in verswakte of siek organe herstel. Dit stel kwansuis die ge-nesende kwaliteite van die natuur vry wat in die liggaam aangetref word en wat sodoende die pasiënt se gesondheid kan herstel.
Diegene wat refleksologie beoefen, beweer dat die liggaam ’n energieveld het, ’n onsienlike lewenskrag, wat genesing kan verhoed as dit geblokkeer word. Die skynbaar onskuldige refleksologie is in onChristelike Oosterse gelowe gewortel en word deur dokters verwerp omdat dit nie op empiriese bewyse gegrond is nie.
Refleksologie, wat sy gewildheid aan die New Age-beweging te danke het, is op die idee gegrond dat daar kosmiese energie binne alles vervat is, insluitend ons liggaam. Hierdie energie is die einste ‘boumateriaal’ van die skepping sowel as die godheid en wanneer dit in die regte ewewig verkeer, kan goddelikheid kwansuis vir die mens ’n werklikheid word. So ’n geloof in persoonlike goddelikheid is in teenstelling met ons geloof en die lerings van die Bybel (Eksodus 20:3).

Moeilik en problematies om die oortuiging van die praktyk te skei
Die oortuiging dat die drukpunte van die voet nie net spesifieke dele van die liggaam aktiveer nie, maar ook ’n uitwerking op die lewende energie binne die persoon het, lê agter die tegniek van refleksologie.
Sommige mense mag aanvoer dat hulle refleksologie sonder die mistisisme beoefen. Dit is egter onmoontlik omdat refleksologie juis die energie behels wat die voet met ander dele van die liggaam verbind. Om dus die praktyk van die oortuiging te skei, is om bloot ’n voetmassering te gee.

’n Skriftuurlike standaard
Die skrif vermaan ons: “Toets dit alles. Behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.”
(1 Tess 5:21-22). Wanneer praktyke soos refleksologie wat in anti-Bybelse praktyke gewortel is, aan die Bybel se standaard getoets word, skiet dit duidelik te kort.
In der waarheid kan die beoefening van refleksologie beskou word as die goedkeuring van leringe oor die allesomvattende energie van godsdienste soos New Age en Hindoeïsme, wat lynreg in stryd met Bybelse Christenskap is. Waar die Skrif nie alternatiewe medisyne soos refleksologie spesifiek veroordeel nie, veroordeel dit wel leringe wat God as die
enigste, soewereine Skepper en Verlosser verwyder (Eksodus 20:4-5), iets wat refleksologie duidelik wel doen.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)