-deur David Gernetzky

As ’n mens in die hart van ’n leraar kon sien nadat hy die brief gelees het van ’n gemeentelid wat die kerk verlaat, sou jy ’n warboel emosies waarneem: pyn, teleurstelling, hartseer, frustrasie, verwer-ping, skuldgevoelens, hy sal waarskynlik ook kwaad en verraai voel en in uitsonderlike gevalle, verlig wees. Die feit bly staan, wanneer iemand die kerk verlaat, maak dit seer! Ongelukkig is dit ook nie net die leraar wat die pynlike emosies beleef nie. Die hele kerkfamilie voel dikwels ook hartseer.

Uit my ondervinding is daar twee tipes mense wat ’n kerk verlaat:

1 Diegene wat jy nie wil verloor nie
Dit kan diegene wees wat ’n lewensveran-derende ervaring in die gemeente gehad het. Hulle is gered en gedoop en groei geestelik, maar het om die een of ander rede geestelik gestruikel. In hierdie geval moet die leraar in hulle lewe belê deur tyd aan hulle te bestee en hulle sodoende in die gemeente te behou. Gewoonlik sal hulle positief op leiding, liefde en bystand reageer.
Die ander groep mense wat jy nie wil verloor nie, is daardie lidmate op wie se lewe die roeping van God erken word en wat vir toekomstige voltydse bediening finansieel deur die leierskap van die kerk ondersteun is om ’n Bybelskool by te woon.

2 Diegene wat verkieslik moet gaan
Dit maak nie saak wat die leraar doen nie, vir hierdie mense is hy net nie goed genoeg nie. Omdat hulle gewoonlik vol skinderpraatjies is, is hulle ’n struikelblok vir wat God in die kerk wil doen. Party mense in hierdie ka-tegorie voel ook dat hulle finansiële bydrae of lang lidmaatskap hulle ‘besitreg’ op die kerk gee.

Moontlike redes waarom mense die kerk verlaat:

• Pas nie bymekaar nie
Daar is diegene wat by ’n kerk aankom, wat beslis daar in hulle geestelike reis gehelp kan word. Soms is dit egter duidelik dat hulle net nie by die ‘kultuur’ van die kerk inpas nie. Elke kerk het sy eie spesiale kultuur of manier van dinge doen. Hierdie mense se verwagting verskil gewoonlik hemelsbreed van wat aangebied word. Dit kan strek van dinge soos die musiek, teologie, hoe die kerk bestuur word, tot die gemeente of leraar se styl.
Die Evangelie is van toepassing op alle sosiologiese demografië, maar die werklikheid is dat mense makliker inpas en groei wanneer hulle nie beduidende homogene struikelblokke in ’n kerk hoef te oorbrug nie. Dit is gerieflik om daarop aanspraak te maak dat jou kerk ’n kerk vir almal is, maar in werklikheid sal jou kerk nie almal pas nie.

• Openlike of geheime sonde
Sonde kan openlik of gekamoefleer wees. Openlike sonde val in die kategorie van openbare sonde, soos ’n buite-egtelike verhouding, diefstal, wanpraktyk in die sakebedryf, ens. In weerwil van die leraar se gewilligheid om so ’n lidmaat te help en die pad van versoening te stap, word hierdie hulp dikwels verwerp en verlaat hierdie mense die kerk en koel hulle geloof en hulle verhouding met God af.
Sulke ‘verlore’ seuns en dogter word in alle kerke aangetref. Ongelukkig is dit vir sommige makliker om hulle oortuigings te verander as hulle gedrag.
Gekamoefleerde sonde verwys na gevalle waar die ware redes waarom hulle die kerk verlaat, nie aan die leraar verskaf word nie. Ander redes (gewoonlik nie die volle waarheid nie) word verskaf, soos byvoorbeeld: “Die Here het my gelei om na ’n ander kerk toe te gaan,” of: “Ek voel my seisoen in hierdie kerk is verby.”
In só ’n geval sal die vorige en die huidige gemeente nie bewus wees van die werklike rede waarom die kerk verlaat is nie, wat onregverdig teenoor die gemeentes sowel as hulle pastore is. Deur nie die ware motiewe agter die vertrek by die vorige kerk te verskaf nie, kan dit die indruk wek dat die vorige gemeente of leraar die probleem was.

• Lewensveranderinge
Soms gebeur dinge wat die normale roetine van die lewe onderbreek, byvoorbeeld, ’n huwelik waar die eggenote verskillende gemeentes bygewoon het en nou moet kies watter kerk hulle gaan bywoon. ’n Nuwe baba bring ook groot lewensveran-deringe te weeg. Miskien vind daar ’n onderbreking plaas as gevolg van die verhuising na ’n nuwe woonbuurt.
Ná die dood van ’n eggenoot mag dit wees dat die oorlewende huweliksmaat voel hy/sy kan nie na die kerk terugkeer waar die begrafnis gehou is nie. Die herinneringe mag te pynlik wees en daarom gaan hy/sy liewer na ’n ander kerk.

• ’n Slegte ervaring by die kerk
Miskien het iemand ’n ernstige onderonsie met ’n ander gemeentelid gehad en is hulle geskil só erg dat die enigste oplossing volgens hulle is om die kerk te verlaat. Saketransaksies tussen lidmate kan skeefloop, of mense neem aanstoot omdat hulle geïgnoreer is en daar nie genoeg aandag aan hulle bestee is nie. Gevoelens word ook seergemaak deur verwagtinge oor aanstellings in bedienings in die kerk waaraan nie voldoen word nie.
Mense besluit ook soms om die kerk te verlaat omdat hulle voel niemand het hulle lief, of is besorgd oor hulle wanneer hulle deur ’n lewenstorm gaan nie. Ander word seergemaak deur ’n gebrek aan dank vir wat hulle in die kerk doen.

• Eensaamheid
Gewoonlik sal mense wat nie binne die eer-ste paar weke enige vriendskappe by die kerk bou nie, bloot aanbeweeg. Soms raak dit mense ook wanneer hulle vriende die kerk verlaat. As hulle nie binne die bestek van ’n sekere tyd nuwe vriende in die kerk maak nie, sal hulle ook die kerk verlaat. Daar word gevind dat wanneer mense wel vriende in die gemeente het, hulle bykans enigiets sal verduur. Selfs as daar veranderinge in styl, struktuur, tyd van kerkdienste, ligging of leierskap is, sal dit hulle nie raak nie. Christen-fellowship is die gom wat die plaaslike gemeente saambind.
As jy wil hê dat nuwe besoekers in die gemeente opgeneem word, moet jy hulle óf vriendskap met ander gemeentelede
en/of verantwoordelikhede in die kerk bied. Iemand wat ’n vriend in die kerk, of ’n verantwoordelikheid het, sal nie eensaam voel nie. Wanneer mense iemand het wat oor hulle besorgd is en as hulle ’n rol het om te vervul, voel hulle deel van die gemeente.

• Verveeldheid
Soms verlaat mense die kerk omdat hulle doodeenvoudig verveeld is. Kerk kan ’n blote roetine word. As daar drie liedjies, die kollek-
te en dan die preek is wat altyd op presies dieselfde manier eindig, kan lidmate gefrustreerd raak. Daar is egter niks verkeerd met roetine nie, baie mense vind dit gerusstellend. Tog kan dit ander verveel.
Die leraar moet ’n fyn balans tussen bestendigheid en afwisseling kan handhaaf. Aan die een kant moet hy konsekwent wees, maar aan die anderkant wil hy ook nie vervelig wees nie.
Dit is my mening dat die grondige advies en getuienis in die boek, ‘The Bait of Satan,’ deur John Bevere, diegene sal help wat dit oorweeg om hulle kerk te verlaat. Deesdae verlaat mense hulle kerke heeltemal te maklik. Eerder as om probleme in die oë te kyk en in hoop te volhard, hardloop hulle na waar die gras groener lyk, of waar hulle glo daar geen konflik is nie. Ons moet enige konflik direk aanspreek sodat ons die kerk nie as gegriefde of kritiese Christene verlaat nie.

Om wortel te skiet
Psalm 92:13 lui: “Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God.” Neem kennis dat diegene wat floreer, in die huis van die Here “geplant” is. Wat gebeur met ’n plant as jy dit elke paar maande verplant? Ons weet dat die plant se wortelstelsel daaronder sal ly en dat die plant nie behoorlik sal blom en floreer nie. As jy aanhou om dit te verplant, sal die plant doodgaan van skok! Baie mense gaan van kerk na kerk, van bedieningspan na bedieningspan in ’n poging om hulle eie bediening te ontwikkel. As God hulle in ’n plek geplaas het waar hulle nie erken en bemoedig word nie, neem hulle maklik aanstoot. As hulle nie saamstem met die manier waarop iets gedoen word nie, is hulle gegrief daaroor. Dan verlaat hulle die kerk en beskuldig die leierskap. Hulle is blind vir hulle eie karakterfoute en besef nie dat God hulle wil louter en tot volwassenheid bring deur die druk wat hulle ervaar nie.

Ek moedig leraars aan om die volgende in gedagte te hou as hulle innerlike pyn in die gesig staar wanneer gemeentelede die kerk verlaat:
• Die roeping van God in jou lewe is van meer betekenis as enige teleurstelling
• Jesus, die opperste Leraar van almal, se eie dissipels het Hom verlaat
• Die dwase besluite wat mense neem, sê meer oor hulle as wat dit oor jou sê
• Dit is raadsaam om op die getroue lidmate wat deur dik en dun by jou gestaan het te konsentreer; pas die 80/20 beginsel toe
• Wanneer ons eendag in die Hemel is, sal ons die ware perspektief op alle situasies kry
• Dié woorde van Jesus, die hoof van die Kerk, wag jou in: “Mooi so, goeie en getroue
dienskneg!”

DAVID GERNETZKY is vir 32 jaar lank al in die bediening en is die hoofleraar van City Life Church in Oos-Londen; www.elcitylife.co.za

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)