Jesus is met die Heilige Gees vervul
“Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ’n duif sien neerdaal en op Hom kom.” – Matteus 3:16-17

Ons het die Heilige Gees nodig om die vrug van die Gees in ons lewens voort te bring
“Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing … Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” – Galasiërs 5:22, 23, 25

Die Heilige Gees bemagtig ons om die Evangelie te verkondig
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” – Handelinge 1:8

Ons het Sy hulp nodig
“Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” – Johannes 14:26

Die Heilige Gees openbaar geestelike dinge aan ons
“So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God … Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom … Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel … “ – 2 Korintiërs 2:11-15

Hy reinig en heilig ons
“En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weg-geneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” – 2 Korintiërs 3:17-18 en “… dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid.” – 2 Tessalonisense 2:13

Ons het die krag van die Heilige Gees nodig
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.” – Handelinge 1:8

Ons ontvang die geestelike gawes deur die Heilige Gees
“Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees … Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee …” – 1 Korintiërs 12:1,4


31 Julie 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsluitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)