Deur: Phillip Pretorius

In ’n oogwink het die eerste helfte van 2021 verbygegaan. Met elke dag wat kom en gaan, verander dinge. Wat laat ons staande bly in sulke onseker tye? In my vorige artikel, “Leef vanuit oortuiging in onsekere tye”, het ek verwys na drie belangrike aspekte: identiteit, waarheid en skeppingsdoel. Ek voeg ’n vierde by: genade. Hierdie vier aspekte sal ons help om die uitdagings van die lewe te trotseer.

Wat laat ons staande bly in onseker tye?
Hierdie beginsels is deur God ingestel om ons tydens lewenstorms sekuriteit te bied. Ons het alreeds oor identiteit gepraat en dat ons na God se beeld geskape is. Vandag gaan ons oor waarheid praat waardeur ons staande kan bly. Volgende keer gaan ons fokus op genade wat ons bemagtig en dan sluit ons af met ons skeppingsdoel.

Die waarheid en die leuen staan teenoor mekaar
Die volgehoue druk deur sosiale media loods talle aanslae teen alles wat ons as waarheid beskou. Negatiwiteit en persoonlike menings toets daagliks die waarheid in elkeen se hart. Indien hierdie waarheid nie op die Woord van God gegrond is nie, bestaan die gevaar dat die leuen maklik ’n mens se lewe kan oorneem en beheer. Die waarheid en die leuen staan teenoor mekaar.

Is waarheid gewild?
Baie mense leef uit persoonlike voorkeur en selfvervulling wat waarheid uiters ongewild maak. Toe Noag mense vermaan het oor hulle sondige lewenstyl en die ark begin bou het, was hy nie gewild nie. Wat van toe Moses die Israeliete uit Egipte moes lei? Die waarhede wat Jesus en Sy dissipels verkondig het, was dit gewild? Baie Christene is gemartel vir die waarheid waarin hulle geglo het, manne soos John Wycliffe, Johannes Huss, William Tyndale, Dietrich Bonhoeffer, Jim Elliot, ensovoorts.

Ons kom voor ’n keuse te staan
Waarheid is nie gewild nie, die populêre kultuur verwelkom dit nie – en indien wel, is dit lankal nie meer die waarheid nie. Waarheid wys die leuen altyd uit, konfronteer dit en veroorsaak ’n diep konflik tussen nederigheid en hoogmoed, beheer en oorgawe. Sonde hou nie van waarheid nie en die houvas van sonde lê in die verwerping van waarheid. Waarheid bring ons altyd voor hierdie keuse te staan: Of ons aanvaar waarheid en dit maak ons vry of ons verwerp dit en ons word gebind. Sielkundige probleme kom dikwels voor by mense waar die vrymakende waarheid verwerp word.

VIER VRAE OOR WAARHEID WAT ONS KAN HELP:
1. Wat is waarheid?
”Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle My Vader ook ken” – Johannes 14:6-7. Ons sien dat waarheid nie ’n mening of konsep is nie, maar ’n Persoon, naamlik Jesus Christus. Hy het gekom om sondige, verlore mense te red en te nooi om in verhouding met Hom te lewe.

Hy het gelewe soos die bedoeling vir ons was om te lewe. Hy het die waarheid sonder kompromie duidelik uitgebeeld en was altyd gehoorsaam aan Sy Vader. Deur Sy dood en opstanding het Hy elke skeiding en krag wat mense kan bind en verhinder om in verhouding met God te kan leef, vernietig. Die enigste manier om waarheid te ontdek, is deur ons lewens totaal aan Jesus oor te gee en deur genade Sy lewe na te volg. Om waarheid te aanvaar, is om Jesus te aanvaar, maar deur waarheid te verwerp, verwerp jy ’n Persoon, Jesus – Hy is waarheid!

2. Wat doen waarheid?
”… en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak” – Johannes 8:32. Die enigste manier hoe ons die waarheid teenoor die leuen kan uitken, is deur die vrug daarvan. Die waarheid maak vry en die leuen bind ’n mens. Vryheid oor innerlike storms, menings, vrese en sonde beteken dat die houvas van hierdie kragte stelselmatig hul mag en invloed begin verloor soos die waarheid in ons lewens gevestig word. Dit is nie ’n kitsoplossing (quick fix) nie, maar eerder ’n daaglikse inkeer en oorgee aan Jesus wat as Here in ons lewens begin heers.

3. Waar vind ons waarheid?
“Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” – Johannes 8:36

a. Jesus is waarheid
Slegs wanneer Hy Sy regmatige plek van heerskappy in ons lewens inneem, begin ons Sy ware standvastige vryheid beleef. Sy heerskappy maak ons vry!

b. Jesus gebruik ouers
“Gee leiding aan ’n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” – Spreuke 22:6. God gebruik ouers om kinders in Sy waarheid groot te maak.

c. Die plaaslike kerk en sy leierskap
Efesiërs 4, Hebreërs 13:17 en ander gedeeltes verwys na die verantwoordelikheid wat op God se Kerk en Sy leiers rus om die vrymakende Evangelie van waarheid aan mense te verkondig en hulle verantwoordelik te hou.

d. Deur dissipelskap
Volgens Matteus 28:19 gee Jesus Sy volgelinge opdrag om meer dissipels te maak en hulle te leer om die Evangelie van die waarheid te gehoorsaam.

4. Wat doen ons met waarheid?
”Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself” – Jakobus 1:22. Jakobus verduidelik dit baie eenvoudig. Baie mense weet wat die waarheid is; die probleem is egter nie die kennis nie, maar wat hulle met die kennis oor die waarheid doen. Waarheid wat ons nie toepas nie, mislei ons.

Dink so daaraan; wanneer iemand vrymakende waarheid vir die eerste keer hoor, trek dit hulle aandag en wil hulle meer weet. Wanneer iemand dit vir die tiende keer hoor, is die nuutheid weg en glo hulle dat hulle dit reeds weet. Die gevaar is dat ek nie toepas of glo wat ek gehoor het nie. Hierin lê die misleiding van hoogmoed. Moet geensins dink dat menslike toepassing aangemoedig word sonder Goddelike genade en die kragtige werking van die Heilige Gees waardeur ons bemagtig word om God te gehoorsaam nie. Ons fokus volgende keer op daardie genade wat ons bemagtig.

God se beeld en karakter word in ons gevestig
Ons identiteit word gevestig deur voortdurend met God in verhouding te leef en toe te laat dat Hy Sy beeld in ons vorm. Waarheid is dan die Goddelike beeld en karater wat Hy in ons vestig. God stel meer belang in tydsame, standvastige karaktervorming as vinnige uiterlike gedragsverandering. Maak waarheid jou beste vriend, selfs al staar jy verwerping in die gesig. Onthou jou vryheid is jou keuse en God se begeerte. Deur die Kruis is alles moontlik gemaak.

PHIlLIP PRETORIUS is deel van Every Nation Tshwane se leierskapspan. Kontak hom by pa@enpta.co.za of everynationtshwane.org


20 Oktober 2021

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org