-deur Dirkie van der Spuy

Besef ons ooit die mag van ons gedagtes? ’n Man het by geleentheid in ’n leë tenk ingeval en die luik het toegeklap sodat hy nie kon uitkom nie. Hy het om hulp geskreeu omdat hy bang was hy gaan versmoor, maar niemand het hom gehoor nie. Hy is ’n paar uur later dood aangetref in die tenk.
Toe hulle ondersoek instel, het hulle uitgevind dat daar genoeg suurstof en lug deur die luik gekom het en dat ’n mens maklik sou kon asemhaal. Sy gedagtes het hom egter na die dood gelei omdat hy gedink het dat daar nie meer suurstof in die tenk oor is nie.

Liggaamlike siekte
Mediese dokters bevestig dat talle mense vir ’n konsultasie kom omdat hulle glo dat hulle siek is, maar eintlik fisiek niks makeer nie. Hulle het egter toegegee aan ’n suggestie wat hulle laat dink daar skort iets met hulle gesondheid. Wat ’n mens dink, speel ’n baie belangrike rol en kan jou siek maak. As ’n mens onreg, trauma, woede en vrees voortdurend oordink, skei jou liggaam onder meer adrenalien af. Hierdie gedagtes veroorsaak dat jou liggaam in ’n toestand van veg of vlug verkeer. Negatiewe gedagtes kan jou hartklop versnel, jou bloeddruk laat styg, spysvertering omkrap en jou laat wakker lê.

Bewaak jou gedagtes
Dit is waarom die Bybel ons maan om teen gif-tige, valse en slegte gedagtes te waak.
Daar staan in Spreuke 4:23: ”Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” Paulus sit byvoorbeeld in die tronk waar soldate hom sleg behandel. In hierdie moeilike omstandighede skryf hy en vermaan dat gedagtes positief moet bly en dat ons moet fokus op dit wat reg, goed en mooi is. “Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, daarop moet julle jul gedagtes rig.” (Filippense 4:8).

Los wat agter jou lê
Paulus het besef dat sy sondes en verlede hom telkens wil verlam. As hy hierdie dinge uit sy verlede voortdurend oordink, het dit tot gevolg dat hy in sy dop wil kruip en sy getuienis wegsteek. Hy weet egter dat hy met sy sonde en verlede by Christus uitgekom en dit bely het. Daarom kies hy om nie weer sy verlede in sy gedagtes te vertroetel nie.
Hy skryf in Filippense 4:13: “Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is”. Die Griekse woord vir ‘losmaak’ beteken ‘om te vergeet’. Paulus het gekies om die negatiewe dinge in sy verlede te vergeet sodat hy kon fokus op God se lewensdoel vir hom.

Alles begin by ’n gedagte
Jesus waarsku die godsdienstige mense dat hulle hulleself nie so maklik moet verontskuldig asof hulle nog nooit moord gepleeg het nie. Jesus verduidelik dat as ’n mens woede, haat en vergelding in jou gedagtes koester, jy in God se oë reeds moord gepleeg het. Alle sonde begin by ’n gedagte en as ’n mens sulke verkeerde gedagtes toelaat, noem die Bybel jou reeds ‘n moordenaar. (Matteus 5:21-22).
Jesus verduidelik ook dat as ’n mens bloot na ’n ander vrou kyk en in jou gedagtes begeer, het jy reeds egbreuk gepleeg. Daarom moet ’n mens oor jou gedagtes waghou; dit is die oorsprong van elke daad. Paulus waarsku mense daarom om waaksaam in hulle gedagtes te wees. (2 Kor 11:3). Die teendeel is ook waar, dat geestelike groei en verdieping ook in ’n mens se gedagtes gaan begin.

Bind jou gedagtes aan die Woord
Ons leefwêreld beïnvloed ons gedagtes. Ons moet ons gedagtes op God gerig hou. Ons moet ons dagprogram inrig sodat ons tyd het om die Woord van God te lees en te oordink. Ons moet die waarhede van God in ons hart vasbind, want daaruit is die oorspronge van ons lewe. Ons moet God se beloftes vashou en daaruit lewe.
As God sê dat ons ’n nuwe skepsel is wanneer Hy in ons lewe gekom het en dat die ou dinge verby is, moet ons dit glo. (2 Kor 5:17). Daarom kan ons met Christus in ons lewe uitsien na ’n wonderlike nuwe jaar, met die wete dat die ou dinge en al ons sondes vergewe is en dat God in die nuwe jaar nuwe dinge vir ons gaan gee. As God sê dat Hy ons belyde sondes vergewe het, moet ons aan hierdie waarheid vashou, ongeag hoe ons dink of voel. (1 Johannes 1:9). As die Here se Woord bevestig dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons krag gee, mag ons nie terugdeins en verskonings toelaat nie. (Filippense 4:13).

Bind jou gedagtes aan God se Woord
As ons kyk na die pad wat voorlê, moet ons vashou aan die waarhede van Psalm 23, wat ons verseker dat God by ons is, ons sal beskerm, ons op die regte pad sal lei en ons sal versorg in groen weivelde by waters waar rus is. Kom ons bind ons gedagtes aan God en Sy Woord en laat ons nie meer enige verkeerde of negatiewe gedagte in ons binneste toe nie.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)