—deur prof. Gerrie Bester

Ons het in die Maart-uitgawe vryheid ondersoek en vryheid soos die Bybel daarna verwys met die wêreld se definisie van vryheid vergelyk. In hierdie uitgawe delf ons ’n bietjie dieper. Maar wat is die ware betekenis van vryheid? Ek stel nie belang in ’n mensgemaakte definisie wat die mense in ons land en wêreldwyd nog verder sal verwar nie – as dit selfs moontlik is. Ek vra vir die definisie wat in die hart van die groot Ek Is brand. Dié wat beweer dat hulle alle kennis in pag het, het soveel definisies vir vryheid, maar later word dit duidelik dat hierdie definisies net hulle menings is, gebaseer op eie oortuigings. Terwyl hierdie humanistiese definisies van vryheid nagestreef en toegepas word, beweeg die wêreld ongelukkig al nader aan ’n toestand sonder ware lewe, gestroop van liefde en ontneem van outentieke vryheid wat God ons geskenk het. Die tyd het aangebreek dat Suid-Afrika ’n ommekeer maak en die waarheid wat ons vrymaak – die Woord van Abba Vader – verwelkom en volg!

Vryheid beteken nie om volgens jou eie wil te leef nie
Hoe kan ’n ware definisie van vryheid behels dat jy volgens jou eie wil lewe, terwyl jy ook bid: “Here, U wil geskied, nie myne nie”? Sien jy die teenstrydigheid? Sien jy die verskuilde lokval in dít wat ons politieke korrektheid of menseregte noem? Het ons soeke na vryheid nie ’n afgod geword wat ons isoleer en in individualisme bind nie? Om geïsoleer te wees verskil hemelsbreed daarvan om afgesonder te wees. In Hebreeus beteken “afgesonder” om vir God geheilig te wees. Om geïsoleer te wees is die vyand se aanvalstrategie op Abba Vader se kinders. Hy wil ons verswak. Die wêreldse definisie van vryheid – soos in ons vorige artikel bespreek – bevorder individualisme. Die definisie van individualisme: “’n Sosiale teorie met die opvatting dat die individu slegs ter wille van homself bestaan, met ander woorde: “Ek sal doen wat ék wil.”

Wat is die gevaar van individualisme?
Die Hebreeuse denke oor individualisme is interessant en onthullend en kan sommige mense selfs skok. In Hebreeus behels die konsep van individualisme dat die einste liefdesbande wat nodig is om jou naaste lief te hê, gebreek moet word. Lees dit weer! Die Hebreeuse woord impliseer ’n eiegeregtigheid wat daartoe lei dat die bande van onderlinge liefde verbreek word sodat jy jou eie wil kan volg. As jy immers altyd jouself wil laat geld, sal dit noodwendig die behoeftes en wil van ander ontken sodat jy jóú doel kan bereik. Dit breek die grondslag wat Jesus neergelê het – om die Here jou God met jou hele wese lief te hê en jou naaste soos jouself. Hoe kan ons hierdie fondament ignoreer, maar steeds die huis probeer bou?

God se definisie van vryheid
Ons moet besef dat die wêreldse definisies van vryheid nie ’n hemelse doel kan vervul wat Abba Vader vir elkeen van ons het nie. Dus, as ons die Woord van Abba Vader bestudeer ten opsigte van ware vryheid, wat is Sy definisie?

Bevry om jou Koning te dien
Een van die Hebreeuse woorde in die Bybel wat as vryheid vertaal word, is de’ror. Dit het betrekking op ’n land en sy burgers. De’ror beteken eintlik iets heeltemal anders as die woord “vryheid” waaraan ons gewoond is. Die direkte vertaling van de’ror is “die handeling om vry te maak / te laat”. Wat beteken dit? Dit is ’n woord wat gebruik is wanneer ’n nuwe koning die bewind oorgeneem het. As deel van die amp wat deur die nuwe koning beklee is, sou hy verklaar dat alle skuld afgeskryf word. Sodoende is slawe van hulle meesters bevry sodat hulle sonder beperkinge onder die heerskappy van die nuwe koning kon lewe. Dit beteken nie dat daar nie onder die nuwe bewind geen wette was wat gehoorsaam moes word nie, maar dat alles wat mense in slawerny gehou het, kwytgeskeld is. Dus is die definisie van vryheid: “Om bevry te word van dít wat jou verhinder om jou koning te dien”.

Waar die Gees is, is daar vryheid
Dink ’n bietjie hieroor na. Wanneer jy na die oorspronklike Hebreeus kyk, kom ’n totaal ander prentjie na vore, een wat strydig is met die moderne definisie dat jy kan sê en doen wat jy wil. Die nuwe prentjie is een waar blokkasies wat jou verhoed om ons Koning te dien, verdwyn. Kyk weer na die Skrif in 2 Korintiërs 3:17: “Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.”
Jy sien dadelik die prentjie van die Heilige Gees wat ons lei sodat ons ons Koning sonder enige hindernisse in gees en waarheid kan dien en aanbid – dit is ware vryheid. Kan jy sien hoe ver dit verwyder is van die wêreldse definisie van vryheid? Kan jy sien dat die Hebreeuse ingesteldheid in die Woord van Abba Vader verwys daarna dat jy bevry word van struikelblokke wat jou verhinder om die Koning van die konings in gehoorsaamheid te dien
– en ons het nog maar net een aspek van die woord ondersoek.

Daar is nog onthullings wat op ons wag!
Dit is egter die fondament van ware vryheid volgens die Woord van Abba Vader. Moenie die Mei-uitgawe misloop nie, want dan sal ons dieper delf na die ware betekenis van vryheid uit die Woord van Abba Vader.

PROF. GERRIE BESTER PHD CA (SA) lei Roaring Truth Ministries. E-pos info@roaringtruth.co.za Hy is ook die dekaan van Emet Adacemy of Learning. Besoek emetgroup.co.za


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)