Onlangs was ek in gesprek met ’n besoeker by een van ons maandelikse byeenkomste vir nuwelinge in die kerk. Hy het die tipiese vrae gevra van
iemand wat dit oorweeg om by die kerk aan te sluit, insluitend wat ons Bybelse grondslag vir ons bediening is. Dit was ’n goeie vraag.

Verbind tot leierskapsontwikkeling
Ek het verduidelik dat leierskapsontwikkeling een van die kernwaardes is waartoe ons verbind is. Die Kerk staan (of val) op die
skouers van sy leiers; daarom moet elke lidmaat as ’n ‘koninklike priester’ en ’n leier beskou word (1 Pet 2:9). Nog ’n waarde waartoe ons verbind is, is dat ons ’n gemeenskap van dienaars is. (Joh 13).

Dien in die gemeenskap
Ek het die man meegedeel dat ons leiers ontwikkel wat ander doeltreffend kan dien – by die skool, by die werk, en ook ’n rol as dienaar in die plaaslike kerk vervul. Ons glo dat ’n sleutelelement van ons dissipelskap en leierskapsontwikkeling is om ander te dien.

Nie bloot ’n vrywilliger nie
Ons gebruik ook nie die woord ‘vrywilliger’ nie; om ’n vrywilliger te wees, is opsioneel. Wanneer jy deel van die Liggaam van Christus is, het jy ’n daadwerklike rol te speel in die voortgesette gesondheid en lewe van die plaaslike kerk (Ef 4:16). My hart bied nie bloot aan om te klop nie – dit vervul ’n uiters noodsaaklike rol sodat my liggaam normaal kan funksioneer. Leiers wat ander dien, is noodsaaklik vir die Liggaam van Christus om doeltreffend te funksioneer.

Soeke na ’n titel
Die man met wie ek in gesprek was, was van mening dat hy nie by ’n teologiese skool gegradueer het om ’n leier te word wat ander se dienskeg is nie. Ek het geweet dat hy vir ’n maand of so nog die kerk sou bywoon, maar dat hy dit nie sou volhou nie. Hy wou ’n titel in plaas van ’n handdoek hê. ’n Maand later was hy weg.

Hoe kan ek dien?
Dit is ironies dat daar terselfdertyd iemand anders, wat groot sukses in die korporatiewe wêreld behaal het, na my toe gekom en gesê het: “Ek sal die badkamers skoonmaak. Sê net wat ek kan doen om te dien. God het my lewe so baie deur hierdie bediening verander; ek wil iets teruggee.” Ná verskeie jare van agter die skerms dien, is hierdie man nou op ons uitvoerende leierskapspan.

Jesus-gesentreerde leierskap
So baie wat ek deesdae oor Christen-leierskap lees, gaan oor ‘hoe om te lei’ in plaas daarvan dat jy dít wat jy graag in diegene wat jou volg wil sien, self uitleef en vergestalt. Leierskap is nie bloot om ander mense te vertel wat om te doen nie, dit is om self ’n lewende voorbeeld te wees van dit wat jy wil hê diegene onder jou invloed moet verpersoonlik.

Ek is een wat dien
Die aand toe Jesus verloën is, het Sy dissipels onder mekaar gestry wie die belangrikste is. Jesus het aan hulle gesê: “By die nasies is dit so: konings speel oor hulle baas, en dié wat gesag afdwing, laat hulleself weldoeners noem. Maar by julle moet die nie so wees nie. Inteen-deel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste: die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar Ek is in julle kring soos een wat dien.” (Lukas 22:24-27).

Die wese van leierskap
Die dissipels wou ’n titel hê; Jesus het hulle ’n handdoek gegee! Verstommend, Jesus – die Seun van God, die Koning van konings, die Groot Ek Is – het Sy dissipels se voete gewas om vir hulle te vergestalt watter tipe leiers Hy wou hê hulle moes wees.
“Jesus het geweet dat die Vader alles in Sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ’n wasskottel gegooi en begin om Sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.” (Joh 13:3-5). Dit is die essensie van leierskap – dit is skoonheid en krag. Stel jou voor hoe anders die wêreld kon wees as ons op hierdie wyse die leiding geneem het?

Hoe kon Jesus dit regkry om so nederig te wees?
Ken Boa deel in ‘Conformed to His Image’ sy insigte waarom Jesus, as mens, so nederig kon wees.
1. Hy het geweet waar Sy waardigheid en krag vandaan kom (“Jesus het geweet dat die Vader alles in Sy hande gegee het”)
2. Hy het geweet wat Sy belang en identiteit is (“en dat Hy van God gekom het”)
3. Hy het geweet waar Sy sekuriteit lê en waarvoor Hy bestem is (en na God teruggaan)

Wanneer God se kinders weet dat hulle waardigheid, krag, belang, identiteit, sekuriteit en toekoms in die grenslose, onvoorwaardelike liefde van God in Christus gewortel is, kan ons ook vir ’n handdoek in plaas van ’n titel vra.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)