-deur Val Waldeck

V. Is dit sonde om vroueonderklere (‘lingerie’) te verkoop?
A. Bedoel jy bruikbare onderklere vir vroue of bedoel jy kledingstukke wat ontwerp is om uitlokkend te wees en om seksuele wellus op te wek? Die Skrif sê dat ons nie by enig-iets betrokke moet wees wat ander mense in seksuele sonde kan laat verval nie. “Oor dié wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is.” Judas 1:22-23. Moet nooit iets in weerwil van jou gewete iets doen nie. As jy nie seker is nie, los dit liewer uit!

V. Ek ervaar selde dat God my gebede beantwoord. Ek het al vir baie mense gebid, maar niks gebeur nie. Dan bid iemand anders en húlle gebed word beantwoord. Wat is fout met my?
A. God neem altyd kennis van ons gebede en geen gebed word geïgnoreer nie. Die boek Openbaring sinspeel byvoorbeeld op die feit dat gebede in die Hemel gestoor word totdat die tyd aanbreek vir hulle om beantwoord te word. “’n Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met ’n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God.” Op 8:3-4.
Ek bemoedig jou met hierdie gedagte: ons gebed is deel van ’n hele reeks gebede – soms ’n lang lys – van ander gelowiges. Soms is ons gebed tweede of derde in die reeks van gebeure wat tot die antwoord gaan lei. Soms is ons geseën om die laaste gebed in daardie reeks gebede te bid. Wanneer ons dit insien, verstaan ons dat net God al die verheerli-king kry. Hy antwoord nie ‘my’ gebed of ‘jou’ gebed nie, maar ‘ons’ gebed wat ons in reaksie op Goddelike leiding van die Heilige Gees gebid het. Daar is krag in die gebed waar “twee of drie” (of meer) in gebed saamstem. (Matt 18:19).

V. ’n Pastoor het homself onlangs gehang omdat kritiek hom ondergekry het. Waarom sou ’n pastoor so iets doen?
A. Pastore is nie immuun teen dinge soos depressie, gesondheidsprobleme, onderbetaling, slegte menseverhoudinge en die talle ander probleme wat die mensdom teister nie. Sielkundiges wys verskeie redes uit waarom mense selfmoord pleeg: van depressie tot psigose tot stresvolle lewensituasies. Die vyand teiken ons geestelike leiers en ons moet hulle ondersteun deur vir hulle te bid en met positiewe bemoediging.
Die stryd begin altyd in die denke. As ons die stryd wil wen teen die selfmoord van diegene op die preekstoel en in die kerkbank, moet ons ag slaan op die Woord van God. “Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.” 2 Kor 10:4-6. Ons moet beheer neem van ons gedagtes; die Bybel gee ons ’n kragtige metode hoe om dit te doen. Lees daaroor in Filippense 4:8-9. Wanneer ons doen wat die Bybel sê – dit bepeins wat die Woord ons aanraai om te oordink – kan die vyand se saad nie in ons siel wortelskiet nie.
As jy sien dat jou pastoor, of enigiemand anders, met depressie sukkel of hulle kwellende gedagtes hoor uitspreek wat nie in ooreenstemming met God se Woord is nie, bid en vra God hoe Hy wil hê dat jy hulle moet bemoedig om hulle denke te verander en met die Gees van God saam te werk. “Want God het ons nie ’n Gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheer-sing.” 2 Tim 1:7.

V. Iemand maak vals aantygings oor my op Facebook. Wat moet ek doen?
A. Daardie tipe opmerking is nie die moeite werd om te lees nie. Die Woord sê: “Daar mag nie net een persoon teen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat, al het hy ook hoe verkeerd gehandel. ’n Beskuldiging kan net bewys word deur die getuienis van twee of drie getuies.” Deut 19:15. Daardie beginsel word in 1 Tim 5:19 herhaal.
Verwyder die opmerking, ‘unfriend’ die oortreder of blok hulle. As hulle werklik baie beledigend is, kan jy hulle by Facebook rapporteer. Die belangrikste is egter om die Here te vra om jou te help om hierdie nare erva-ring in ’n geleentheid vir geestelike te groei te omskep.
Volgens Jakobus 1 bring beproewinge wat reg hanteer word, Christelike karakter voort as ons leer om in vergifnis en nederigheid te wandel.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)