–deur Val Waldeck

 

EK WERK VIR ‘N MOSLEM EN MOET BAIE NAMENS HAAR JOK. AS SY NIE MENSE WIL SIEN NIE, MOET EK VERSKONINGS UITDINK EN DAN IS EK DIE EEN WAT VOOR DIE VADER VERGIFNIS MOET VRA. EK VIND DIT BAIE MOEILIK EN WEET NIE WAT OM TE DOEN NIE. EK IS OP SOEK NA ANDER WERK, MAAR IN HIERDIE MOEILIKE TYE IS DIT NIE MAKLIK NIE. WAT MOET EK DOEN?

Die Bybel is baie duidelik dat ons niks moet doen wat teen ons gewete indruis nie. “Sorg dat julle gewete skoon bly. Wanneer mense dan sleg van julle praat, sal hulle skaam kry wanneer hulle agterkom hoe voorbeeldig jul­le leefstyl is omdat julle aan Christus behoort. As God beskik dat julle moet ly omdat julle goed doen, is dit beter as om te ly omdat julle kwaad doen.” 1 Pet 3:16-17.

‘n Ander manier om hierdie hele saak te hanteer: sê net doodeenvoudig aan die kliënt jou werkgewer “is nie op die oomblik beskikbaar nie,” en moenie iets verder daarby las nie. Sê dan vir jou werkgewer jy weet sy waardeer eerlikheid van haar werkne­mers en dit is hoe jy beoog om die hele saak as Christen te hanteer. Sy sal jou standpunt respekteer en dit sal ‘n baie goeie getuienis wees. Stel ook voor dat sy regstreeks vir ‘n afspraak geskakel word indien die kliënt daarop aandring.

EK BID SEDERT KLEINTYD VIR DIE REGTE MAN EN DIE EENSAAMHEID IS NOU BESIG OM MY ONDER TE KRY. INDIEN GOD WIL HÊ DAT EK OP MY EIE MOET OUDWORD, WAAROM NEEM HY NIE DIE EENSAAMHEID WEG NIE? HOEKOM HOOR EK HOM NIE MEER NIE? WAAROM BLY EK DIE VERKEERDE MANS ONTMOET?

God belowe ons die begeertes van ons hart indien ons ons in Hom verbly. (Ps 37:4). Die klem is hier nie op ‘ons’ begeertes nie, maar ons ‘verhouding met Hom’. Die huwelik is nie die sleutel tot geluk nie. Baie getroude mense is nog steeds baie eensaam.

Nét die Here kan daardie ‘Godvormige vakuum’ in ons harte vul en wanneer ons vervulling, geluk en vreugde in Hom vind, sal alle ander dinge regkom en ons sal vry wees om ons verhoudings met ander te geniet. Dit is júís hoekom die Bybel ons aanraai om eerstens ‘onsself in Hom te verheug’.

Hoe doen ons dit? Spandeer tyd met die Lewende en Geskrewe Woord, geniet die gemeenskap van Sy kinders (sonder verskuilde agendas) en wees elke dag dankbaar vir Sy seëninge. “Wees bly in die Here, en Hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee.” Ps 37:4

EK IS REEDS VIR 16 JAAR DEEL VAN ‘N KERK EN MOES ONLANGS HOOR EK MAG NIE MEER LIDMAAT WEES NIE OMDAT EK NIE AAN ‘N SELGROEP BEHOORT NIE. MY MAN GLO NIE EN LAAT MY NIE TOE OM SAANS (SY TYD) SELGROEP TOE TE GAAN NIE. EK GLO IN GOD SE ORDE: EERS GOD, DAN MAN EN KINDERS EN DAN ANDERE. HET EK NOU ‘N NUWE KERK NODIG?

God se orde is: God eerste, jou familie en dan die Kerk. Jy is deel van die Kerk van Christus op grond van jou wedergeboorte. Dit maak dus nie regtig saak by watter ‘tak’ jy aanbid nie. Die Bybel vereis dat ons onderdanig sal wees aan die leierskap van die plaaslike kerk. “Luister na julle voorgangers en doen wat hulle aan julle opdra. Hulle taak is om te waak oor julle geestelike lewe, want hulle moet aan God verslag doen. Help hulle om dit met blydskap te kan doen en nie met ‘n beswaarde gemoed nie. Laasgenoemde sal sekerlik vir julle geen voordeel inhou nie.” Heb 13:17

As jy nie by die program van een van die plaaslike kerke kan inpas nie, wees vrymoedig om na ‘n ander te gaan waar die leierskap ander eise vir aanbidding stel. Maar praat beslis eers met jou predikant of pastoor voordat jy die skuif maak.

IS ROOK SONDE?

Sonde is ongehoorsaamheid aan die ge­openbaarde Wil van God; om nie aan die standaarde van Sy Woord te voldoen nie. Vra jouself die volgende:

  • Beskadig dit my liggaam – die tempel van God? (1 Kor 3:17)
  • Misbruik ek geld wat ek as Sy rentmeester bestuur? (Matt 25:29)
  • Voel ek skuldig daaroor? (1 Kor 8:12)
  • Gee dit ander aanstoot? (1 Kor 8:13)
  • Verheerlik dit God? (1 Kor 10:31)
  • Is ek verslaaf daaraan? (Rom 14:13-14)

Bedink hierdie skrifgedeeltes biddend en vra die Here om jou te help indien jy ‘ja’ op van die vrae geantwoord het. “As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees.” Joh 8:36.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)