–deur Angus Buchan

As daar iets is wat deesdae van ge­lowiges verwag word, dan is dit om onvoorwaardelik te volhard. Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal: ‘volhard, werkwoord: Tot die einde toe ten volle uitvoer, standvastig bly, aanhou en uithou.’ Die Latynse betekenis van hierdie woord is om, losweg vertaal, ‘ernstig vas te hou aan’ iets.

Eis jou eiendom op

Ek dink dadelik hier aan ’n Woord wat Paulus, na my mening die grootste Apostel in die Bybel, aan die Filippense geskryf het. Hy sê: “Nie dat ek alles bereik het, of al klaar volmaak is nie. Maar ek hou aan jaag om dit myne te maak omdat Christus Jesus my Sýne gemaak het!” Fil 3:12. Die vraag is nou wat die ‘dit’ is waarvoor Jesus Christus jou Syne gemaak het? Hy het ’n ontsaglike prys vir my en jou betaal: Hy het letterlik vir ons gesterf (Joh 15:13). Wat verwag Hy van ons? Hy verwag dat ons dít waarvoor Hy ons Syne gemaak het, as eiendom sal opeis – dat ons dit ons eie sal maak.

Ek het onlangs saam met Jill, my vrou, na die finaal van die mansenkelspel in die Australiese Ope-tennistoernooi gekyk. Ons het gesien hoe ’n wêreldrekord voor ons oë plaasvind: die langste tenniswedstryd in die tennisgeskiedenis. Dit het vyf ure geduur! Hierdie twee uiters fikse atlete het soos ware swaardvegters geveg en tot die bitter einde volhard.

Volharding vs. deursettingsvermoë

Ek wil dit aan jou stel: Die woorde ‘volhard’ en ‘deursettingsvermoë’ beteken nie heeltemal eenhonderd persent dieselfde nie. Om te volhard beteken om onvoorwaardelik aan te hou en nie oor die berge en beproewinge wat voor jou is, bekommerd te wees nie, maar na die oorwinning deur te druk. Deursettingsvermoë, daarenteen, beteken om geduldig te ly of te verduur en dit is ’n wonderlike deug. Om ‘dít’, waarvan Paulus praat ons eie te maak, is volharding, en nie deursettingsvermoë nie, noodsaaklik.

Wenners moet volhard

Terug by die Australiese Ope: die naaswenner het deursettingsvermoë getoon. Hy het ’n verdedigende wedstryd gespeel en is oorwin. Die wenner het egter volhard: die meeste van die tyd het hy gedurende die lang houverwisselings, aggressief aangeval. As rugby- en sokkeraanhanger, weet ek dat die span wat eerste punte aanteken, die wedstryd maklik kan verloor indien hulle nie met hulle aggressiewe spelpatroon voortgaan nie. Hulle kan nie na ’n verdedigende spelpatroon oorskakel nie. Daardie ou spreekwoord, die beste verdediging is om aan te val, is veral van toepassing. Dit is presies wat Christene in hierdie laaste dae moet doen.

Ons moet in die geloof leef en nie deur dit wat ons voor oë sien nie. Ons behoort oortuig te wees daarvan dat God enig­iets wat Hy beloof het kan doen en dat God deur Sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie, aanspreek asof hulle reeds werklikheid is. (Rom 4:17, 21). Ons behoort na God se beloftes te luister en die leuens van die duiwel te vergeet.

Vergeet die verlede, fokus op die toekoms

Iemand het eens gesê volharding is die stempel (in goud of silwer) van ’n opregte belangstelling in Christus. Dit is so maklik om die wedloop te begin, maar om dit te voltooi is nie so maklik nie – dink maar aan die Comrades-maraton. Jy behoort dit wat God jou gegee het om op aarde te doen, na te jaag voordat Hy weer kom. Ons kan nie langer verskonings maak vir ons geloof in Jesus Christus nie.

Ek wil jou aanmoedig om te volhard tot die einde toe. Hoekom? Omdat God ons beveel het om dit te doen. Laat ons nie, soos wat die jaar vorder, terugkyk nie. Laat ons eerder ons oog op die bal hou.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)