–deur Dirkie van der Spuy

Thomas was ‘n moderne denkende realis. Hy het Jesus aan die Kruis sien sterf en ook hoe Sy lyk in die graf neergelê en hoe die graf met ‘n groot klip verseël is. Vir Thomas was Jesus dood. Selfs toe die vrouens en ander dissipels vertel dat Jesus uit die dood opgestaan het en léwe, het hy geweier om dit te glo.

Sy vriende het hom probeer oortuig en herinner aan Jesus se beloftes dat Hy sou opstaan uit die dood – tog het Thomas steeds geweier om dit te glo.

Is jy negatief?

Van nature was Thomas ook ‘n pessimis wat eerder die helfte van die glas water wat opgedrink is, raakgesien het as die ander helfte wat nog oor was. Saam met Jesus het sy emosies ook gesterf. Hy het self ook dood en Godverlate gevoel. Sy geloofslewe het platgeval en hy kon nie verby die Kruis en die graf sien nie. Hy het hopeloos gevoel en geweier om die positiewe nuus oor Jesus se Opstanding te aanvaar. Thomas het aan post-traumatiese skok gely. Hy was ontnugter, ontsteld en geskok oor die onreg van die hofsaak, die wreedheid van die geseling en die grusaamheid van die Kruisiging. Die finaliteit van die graf het hom verdwaas, ontnugterd en verbitterd gelaat. Hy was só ontsteld dat hy nie wou glo nie.

Hy wou nie meer tussen die ander dissipels wees nie en het Sondag ook nie meer kerk toe gegaan nie. Hy was ook nie meer lus om die stories oor Jesus se verskyning te hoor nie. Hy het die feite en getuienisse oor Jesus se Opstanding gehoor, maar het steeds nie geglo nie en passief en onbeweeglik gebly.

Die opstandingfeite

Is jy ook ‘n Thomas-mens wat seergekry het en ontsteld is? Vir jou en in jou omstandighede is Jesus dood en is daar nie hoop nie. Jy weet ook nie hoe om vorentoe te gaan nie. Jy kan ook nie glo dat Jesus regtig opgestaan het uit die dood en léwe nie. Al gevoel wat jy het, is die doodsgevoel. As Thomas wou glo, was daar genoeg argumente om hom te oortuig dat Jesus werklik opgestaan het en leef. Daar was die feit van die oop graf, ten spyte van die verseëling, die bewaking deur 16 soldate en die gewig van die 2-ton-klip wat oopgeskuif is. Daar was ook die getuienisse van 12 verskillende geleenthede waar Jesus na Sy dood aan mense verskyn het.

Hierdie verskynings was telkens op die eerste dag van die week, wat gemaak het dat tradisionele Jode begin het om nie meer op die Sabbatdag nie, maar op die Sondag te vergader. Thomas kon ook sien dat die dissipels van Jesus se dood praat, nie met hopeloosheid nie, maar met vreugde en opgewondenheid. Hulle het selfs hierdie verskriklike dood aan die Kruis met die Nagmaal gevier.

Jesus self oortuig vir Thomas

Thomas het ook gesien hoe sy dissipelvriende begin het om hul lewe aan die boodskap van die Kruis en die opstanding te wy en hoe hulle bereid was om, selfs ten spyte van vervolging, daaroor te getuig. Hy wou nie hoor van die profesieë oor Jesus se Kruisiging, die verraad vir 30 silwerstukke en Sy Opstanding op die derde dag wat presiés so vervul is nie. Net soos vir Paulus, was daar nét een manier hoe Thomas verander het en dit was deur ‘n ontmoeting met die opgestane Christus. Jesus verskyn aan Thomas en roep hom nader om sy vinger in Sy wonde te steek. “Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” Joh 20:27. Die feite alleen het nie vir Thomas oortuig dat Jesus regtig opgestaan het en lewe nie.

Jesus roep vir Thomas om ‘n keuse te maak. Eers toe Tho­mas gekies het om Jesus se woorde te glo, het sy lewe verander en het hy nie meer getwyfel nie. Thomas moes leer om God se Woord as die waarheid te aanvaar. Thomas het gekies om te glo en daarom uitgeroep: “My Here en my God.” Joh 20:28.

Die boodskap van Paasfees

Paasfees verkondig nie nét die feit dat Jesus opgestaan het nie, maar ook dat Hy onsigbaar teenwoordig is en dat almal wat in Jesus glo en Hom aanneem as hulle Here en God, se lewens sál verander. (Joh 1:12). As ons die waarheid van God se Woord oor Jesus se Kruisiging en Opstanding aanvaar en kies om te glo, sal ons die lewende Christus leer ken en al meer in ons lewens ervaar as die Een wat leef.

Jesus het vir Thomas nuwe hoop en nuwe lewe gebring. Na Thomas die lewende Christus ontmoet het, was sy lewe nooit weer dieselfde nie. Uiteindelik was ook hierdie negatiewe man wat vol twyfel en hopeloosheid was, bereid om vir Christus te sterf in Indië. Christus het ook vir jóú hoop gebring. Stel jou oop vir die lewende Christus, sodat Hy jou lewe kan verander en deur jou aan die wêreld wys dat Hy lewe!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)