-deur ds. Willem Badenhorst

Ons gedenk in die volgende tyd Paasfees, Hemelvaart en kort daarna Pinkster. Maar waar het dit alles begin?

Hy sê toe vir hulle: ‘So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.” – Matteus 13:52

God het ’n volk gekies waardeur Hy vir alle nasies sou wys wie Hy is en hoe Hy gedien wil word. Hy het Sy wil so eenvoudig, maar so in soveel detail as moontlik aan en deur hulle openbaar, en dit in die Skrif laat opteken. Die lering en openbaring in die Ou Testament, was meestal in die vorm van “prentjies”, soos ’n offer, ’n fees, ’n struktuur of ’n ritueel. Is dit nie hoe jy as ouer ook jou kind leer om te verstaan as hy/sy nog nie kan lees nie? Later het Jesus (Nuwe Testament) gekom en die onderskrif onderaan die prentjielesse van God kom byskryf. Die bloudruk van Sy verlossingsplan was Hebreeus en Joods van aard, maar dit sou uiteindelik strek tot by elke volk, taal, stam en nasie, die volle familiekring.

GOD SE FEESTE OP GOD SE KALENDER

Die Engels sê dit mooi in Levitikus 23:1: “Speak to the sons of Israel and say to them, ‘The Lord’s appointed times (mo’edim in Hebreeus) which you shall proclaim as holy convocations (miqra in Hebreeus) – MY appointed times are these.”’

  • Al het God die feeste aan en deur die Jode geïllustreer, is dit nie Joodse feeste nie, maar Sý feeste.
  • Die feeste is spesiale afsprake (Mo’edim) in God se dagboek wat Hy met Sy mense het. Die Hebreeuse woord miqra verwys ook na ’n kleedrepetisie wat ’n oefening (skadubeeld) is van die werklike wat sal kom.
  • Die sewe feeste (uitgesluit die Sabbat) wat God vir Israel leer en volgens die verkillende oesseisoene ingestel is, sou later die volle sirkel van Sy verlossingsplan vir die wêreld blyk te wees.
  • In Eksodus 12:2 stel God Israel se uittog uit Egipte, as die begin van hulle geestelike jaar in – met die Paasfees. Is dit nie tog waar ons pad met die Here begin nie?

Ons kyk na die eerste vier feeste, wat Paasfees en Pinkster vervat in die vorm van prentjie en onderskrif.

PAASFEES (DIE PASGA)’n Verlossingsfees

Ou Testament prentjie:

Ons onthou hoe Abram sy enigste seun moes offer en in geloof geprofeteer het dat God ’n lam sou voorsien. Honderde jare later roep Johannes die Doper uit: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.”

Die Jode het in die maand Nissan uit Egipte getrek en daardie selfde nag Paasfees gevier in opdrag van God. Hulle moes ’n lam slag en die bloed daarvan aan die kosyne smeer om sodoende die engel van die dood te laat verbygaan (passover). Hulle moes ook ongesuurde brood eet. Later in die woestyn het hulle dit presies een jaar na hul uittog weer gevier en daarna nooit weer nie, behalwe nadat hul 39 jaar later deur die Jordaanrivier getrek het. Terwyl die Jode ’n tempel gehad het, het hulle jaarliks opgetrek na Jerusalem om die Pasga, wat bestaan uit die Pasga, Fees van ongesuurde brode en Fees van Eerstevrugte, te vier. Elke gesin moes vier dae voor die tyd ’n lam kies, hom in hulle huis hou en hom ondersoek om te sien dat daar geen fout met hom is nie. Dan is die lam geslag sonder om ’n been te breek, dit is gebraai en heeltemal opgeëet. Met Pasga vier hulle die verlossing uit Egipte.

Nuwe Testament onderskrif:

Net so is Jesus vier dae voor sy kruisiging deur die skares as Messias gekies en verwelkom deur blye Hosanna-krete. Kort daarna is Hy deur die Joodse en Romeinse leiers ondersoek waar mense soos Pilatus moes erken: “Ek vind geen fout in Hom nie.” Op presies dieselfde uur as wat die Paaslammers geslag is, is Jesus aan die kruis vasgeslaan en het Hy gesterf. Met Paasfees vier ons die verlossing van sonde, en oorwinning oor die ou natuur en oor die duiwel.

Die Fees (O.T.prentjie)           Vervulling (N.T. onderskrif)  Persoonlike verlossing:                    

Die Pasga                                 Kruisiging                                Ons aanvaar Jesus se offer en bloed vir ons sonde

Fees van ongesuurde brode   Graf                                         Ons sterf aan ons ou natuur

Fees van eerstevrugte            Opstanding van Jesus             Ons staan saam met Jesus op as ’n nuwe mens.

Vier verlossing uit Egipte                                                        Vier verlossing uit ou lewe

“Inteendeel julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.” – 1 Petrus 1:19

 “But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits (eerstevrugte) of those who have fallen asleep.” – 1 Korintiërs 15:20

“Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ’n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding.” – Romeine 4:4-5

PINKSTER (Shavuot) – ’n Verlowingsfees

Waar Paasfees plaasvind tydens die garsoes, word Shavuot presies 50 dae daarna gevier, tydens die graanoes (Levitikus 23:15-22).

Ou Testament prentjie:

Vyftig dae ná Israel se uittog uit Egipte het hulle by Sinai gekom. Dit was ’n baie spesiale plek vir ’n baie spesiale ooreenkoms. Daar was donderslae, weerlig, vuur en die al harder-wordende geklank van ’n ramshoring. “Die Here self het met julle op Sinai uit die vuur uit gepraat, al het julle dié dag niemand gesien nie.” – Deuteronomium 4:15b. Die Jode vertel dat die twee kliptafels waarop God geskryf het, twee identiese kopieë van mekaar was, wat dui op ’n huwelikskontrak (Hebreeus: ketubah) – een vir die Bruid en een vir die Bruidegom.

’n Huwelikskontrak is voor die huwelik reeds opgetrek met die voorwaardes, bruidsprys en gevolge van kontrakbreuk. Die kontrak het van krag geword tydens die verlowing, wat net so bindend soos die huwelik self was. Die bruid is as eiendom van die Bruidegom beseël. In Levitikus 26:12 sê God: “Ek sal by julle wees, Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees.” Ongelukkig, alreeds hier by die Shavuot-verlowingsfees, vind die eerste egbreuk plaas met die goue kalf en 3 000 mense sterf vanweë afgodsdiens (Eksodus 32:28) Tydens Shavuot vier die Jode die Wet (voorskrifte hoe om te lewe) wat God gegee het.

“Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom … As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?” – 2 Korintiërs 3:7-8

Nuwe Testament onderskrif:

Vyftig dae na Paasfees, op dieselfde dag wat die hele Jerusalem besig was om die fees van Shavuot, of die ontvangs van die Wet te vier, gebeur wat die profete geprofeteer het: “Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind … Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat …” (Handelinge 2:24) Soos by Sinai, praat God hier deur die vuur van Sy Heilige Gees, maar nou nie alleenlik met Israel nie, maar ook met heidennasies. Hy doen soos Hy jare tevore belowe het (Jeremia 31:33) – Hy skryf die nuwe Wet met Sy Vinger (Gees) op menseharte. 3 000 mense ontvang op Pinksterdag die Lewe, die krag van die Heilige Gees en die Nuwe Wet op hulle harte. Nou is ons briewe van Christus, geskryf nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Met Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees.

“In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het …” – Efesiërs 1:13-14

“..want julle is soos ’n jongmeisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus.” – 2 Korintiërs 11:2

Die Fees (O.T prentjie)            Vervulling (N.T. onderskrif)                         Persoonlike ‘verlowing’

Shavuot – Israel ontvang Wet  Pinkster: Uitstorting van Heilige Gees          Gelowiges beseël met Heilige Gees

Die sirkel van God se verlossingsplan word voltooi wanneer ons al sewe feeste in geheel aanskou. Mag hierdie Paas- en Pinksterfees jou geestelik verryk.


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)