Deur: dr. Elza Meyer

Diep gelowige mense wat ’n hegte verhouding met Jesus Christus het, sowel as mense wat Hom glad nie erken nie, word ewe maklik in die valstrik van aanstoot vasgevang.

Die valstrik van aanstoot
Wanneer vreemdelinge ’n negatiewe of ongeregverdigde op- of aanmerking maak of iets aan ons doen, is dit makliker om nie aanstoot te neem nie as wanneer ’n geliefde iets kwytraak wat ons seermaak. Wanneer sulke gedrag herhaaldelik voorkom, word dit al te maklik ’n valstrik waaruit ons nie maklik ontsnap nie. Inteendeel, ons word slagoffers wat met allerhande gedagtes en emosies van verwerping of woede deur die bose getreiter word. Deur aanstoot te neem bly baie gelowiges liewer tuis as om weer na ’n prediker te luister of raak familielede van mekaar vervreem.

Josef het hom nie laat verstrik nie
Josef was ’n uitnemende voorbeeld van iemand wat hom nie laat verstrik het deur die woorde, optrede en gedrag van mense rondom hom nie. Hoe hy dit reggekry het om deurentyd sy oë op die Here gevestig te hou en ’n instrument in God se hand te bly, het my voete opnuut onder my uitgeslaan tydens ’n onlangse studie.

JOSEF AS JONG SEUN
Die gesin neem aanstoot
Miskien moes Josef daarop bedag gewees het dat sy drome sy broers en later ook sy pa aanstoot kon gee of miskien was hy maar net jonk en vol oormoedige entoesiasme. Toe hy sy eerste droom met sy gesin deel – waarin sy broers se gerwe met oestyd voor sy gerf gebuig het – het hulle aanstoot geneem (Gen 37:8). Sy pa het ook nie sy lewe makliker gemaak deur slegs vir hóm ’n spesiale kleed uit pragtige materiaal te gee nie, terwyl hy nagelaat het om sy ander seuns in ag te neem.

Josef se tweede droom – waarin die son, maan en sterre voor hom neergebuig het – het ook sy pa bekommerd gehad. Wat sy broers betref was die koeël deur die kerk! Hulle het genoeg gehad van hul jongste boetie se drome en houding en het jaloers begin planne maak om met hom af te reken.

’n Put van vernedering
Toe Jakob daarna vir Josef veld toe stuur om vir sy broers kos te neem, het hulle die geleentheid aangegryp om hom as ’n slaaf te verkoop. Ismaelitiese handelaars het hom gekoop en op die slawemark in Egipte aan Potifar, hoof van die farao se lyfwag, verkoop. Wie sou kon raai dat Josef se put van vernedering ’n poort na redding vir die hele Midde-Ooste sou word?

God is met Josef
Josef moes deurentyd sy verhouding met God gekoester het, want Potifar kon sien dat die Here met Josef is en hom in alles suksesvol maak (Gen 39:2-3).

Benut elke geleentheid om te groei
Miskien is jy ook deur familie of iemand wat jy vertrou het op ’n wrede wyse ontnugter en is jou lewe aan flarde geruk. Josef is nie deur ander mense se negatiewe optrede teenoor hom vasgevang nie. Hy het elke geleentheid benut – al was dit ook net die kans om ’n uitnemende slaaf te wees!

Wanneer ’n mens aanstoot neem, is dit onmoontlik om vry te bly en oral waar jy geplaas word saam met God te beweeg. Aanstoot is soos ’n jagter se wip. Dit lok jou nader en laat dan ’n slagyster – wat jou teister en pynig met verwyt, onvergewensgesindheid, woede en frustrasie – oor jou toeklap. Kort voor lank is jy verblind deur jou pyn en wanneer geleenthede hulleself voordoen om deur jou pyn te groei, kan jy dit nie benut nie.

JOSEF AS AANTREKLIKE JONGMAN
’n Gevangene na God se hart
Josef se positiewe houding, suksesvolle bestuur van Potifar se huishouding en aantreklike voorkoms het Potifar se vrou se aandag getrek en hom uiteindelik in die tronk laat beland vir ’n oortreding waaraan hy nie skuldig was nie. In plaas daarvan dat hy homself kwaad en verbitterd in die tronk bejammer, begin hy onmiddellik ’n verskil maak en trek hy die tronkbewaarder se aandag. Josef word spoedig oor die ander gevangenes aangestel, waar hy twee van die farao se werknemers se drome uitlê (Gen 40). So het ’n niemand ’n iemand geword – ’n gevangene na God se hart kon ook ’n koning na God se hart wees!

Kies reg – fokus op God en nie op mense of omstandighede nie
Het jy al ooit daaraan gedink dat die moeilike omstandighede waarbinne jy jouself bevind deur die Here in ’n geleentheid omskep kan word? Besef jy dat niemand jou roeping kan steel of jou bestemming kan beïnvloed deur hul negatiewe gedrag nie? Die enigste persoon wat jou kan ontspoor, is jyself! Niemand kan jou beroof van wat God vir jou in gedagte het nie. As mense se optrede jou skade berokken en hulle gedrag jou beroof het, moenie langer daardeur teruggehou word nie. Gee jouself en jou toekoms aan God oor wat regverdig oordeel en die mees negatiewe gebeure as ’n wipmat na jou bestemming kan gebruik!

Josef se liefde maak hom die aartsvader
As jongman het Josef buitengewone wysheid ontvang en ná twee jaar in die tronk is hy skielik tot onderkoning van Egipte, met buitengewone mag en gesag, bevorder. As sewentienjarige is Josef gevange geneem en op dertigjarige ouderdom was hy alreeds die onderkoning van ’n wêreldryk. Dit was juis tóé dat sy broers weens ’n geweldige droogte wat die hele Midde-Ooste honger gelaat het, kom kos vra het uit die voorraadskure wat Josef laat oprig het.

Nou sou die toets aanbreek vir die egtheid van sy wandel met God. Enigeen sou verstaan as hy sy broers uit die weg wou ruim, party sou selfs dink dat dit geregverdig sou wees. Maar weer eens verras Josef ons. Sy vergifnis en liefde vir sy familie maak hom die aartsvader wat uiteindelik verseker dat al die aartsvaders behoue bly. Ook die jong Juda, uit wie se stam die Messias gebore sou word, se lewe word gespaar.

Hoop op God se wonderlike plan
Wat ’n merkwaardige man was Josef nie! Hy kon vry bly onder die moeilikste omstandighede omdat niks hom kon beroof van God en Sý plan vir sy lewe nie. Hy het verstaan wat Paulus eeue later beskryf het: “Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaarkry; moenie verslap in gebed nie. As mense julle op grond van julle Christenskap vervolg, moenie ’n vloek oor hulle uitspreek nie, maar vra God om hulle te seën. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees positief teenoor alle mense. Geliefdes, julle moet julleself nie wreek nie. Laat die straf aan God oor. Moenie toelaat dat die slegte julle onderkry nie, maar deur goed te doen moet julle die slegte hokslaan.” – Romeine 12:12- 21 (NLV)

Die vallei van verlatenheid word ’n lushof
Moenie mense, dinge, gebeure en omstandighede die gesag gee om jou lewe te rig nie. Jou ganse bestaan is te alle tye in God se hand en Hy is doelgerig met jou op pad ondanks alles wat met jou gebeur. Hy is en was nog altyd God en Hy kan ook jou vallei van verlatenheid omskep in ’n lushof as jy jou oë net op Hom gevestig hou!


26 November 2021

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org