–deur Dirkie van der Spuy

Die beeld wat die wêreld voorhou vir geluk, is om aardse besittings te verkry. As jy gelukkig wil wees, moet jy klere, kos of ’n kar koop. ’n Kaartjie, nuwe TV of ’n pil sal sorg vir nuwe geluk.

vreugde wat oorloop

Die Bybel vertel van ’n geleentheid wat mense oorgeloop het van blydskap en dit was toe hulle na ’n uitreik teruggekeer het. “Toe die 72 dissipels terugkom, het hulle met vreugde gesê: ‘Here selfs die duiwels gehoorsaam ons wanneer ons U Naam gebruik’.” Luk. 10:17

Dit was die geleentheid toe 72 mense uit hulle gemaksones beweeg het na verlore mense wat nog nie die Evangelie gehoor het nie. Hulle was verras en selfs verbaas toe hulle uitgereik het en gesien het op watter wonderlike wyse God in en deur hulle gewerk het.

Hulle was bang vir die wolwe, want dit was ’n vreemde ding wat hulle nog nie vroeër gedoen het nie, maar ten spyte hiervan het hulle teruggekeer met groot blydskap oor deurbrake wat hulle beleef het. Daar was getuienisse van God se kragtige werking en hulle het gesien dat God vir hulle gesorg en hulle beskerm het en kragtig gebruik het om mense geestelik te bevry en te seën.

Seën as jy gee

Dit is meestal so dat as ’n mens vir iemand anders tot seën is, jyself eintlik meer seën ontvang as wat jy gegee het! As jy iemand help wat arm, alleen, verward, seer en soekend is; dan sien jy die vreugde en blydskap in daardie persoon vir wie jy gehelp het. Jou eie vreugde is egter dikwels baie meer, want dit is saliger om te gee as om te ontvang.

“Toe is Jesus vervul met blydskap van die Heilige Gees en het gesê: ‘O Vader, Here van Hemel en aarde, dankie dat U die waarheid verberg vir hulle wat hulle so slim en wys hou, en dit aan kindertjies bekend gemaak het’.” Luk 10:21.

Jesus se blydskap

As ’n mens hierdie gedeelte lees, sien jy hoe dit nie net die getuies was wat met vreugde teruggekeer het nie, maar dat Jesus Self ook oorweldig was deur blydskap. Daar is niks wat vir God soveel vreugde bring, as wanneer mens binne Sy Wil lewe, Hom gehoorsaam en gaan waarheen Hy jou stuur nie.

Jesus het dit uitgejubel en tot eer van God gebid en lof aan die Vader gebring vir wat gebeur het. Daar is níks so wonderlik as om God se wil te doen en vreugde vir Jesus te bring nie.

Sien mense deur Jesus se oë

As Jesus na mense kyk; dan sien Hy hoe hulle vasgevang is deur die satan en hoe die oordeel van God oor verlore mense hang.

Jesus het egter só ’n passie vir verlore mense, dat Hy bereid is om sy lewe te offer ter wille van hulle redding en bevryding. Die Vader se liefde roep na mense wat in nood is en Hom nog nie ken nie. God het egter mense nodig wat bereid sal wees om Sy liefde na sulkes uit te dra.

Uitreik-Sondag

Daar is gemeentes wat byvoorbeeld op ’n Sondagoggend die kerk se deure toemaak en dan al die kerkgangers uitstuur met die getuienis van God se liefde vir ’n verlore wêreld.

Op so ’n uitreik-Sondag is elke lidmaat sélf die boodskap. Daarom het lidmate lank voor die tyd begin bid en organi­seer om in kleingroepe uit te reik na mense in nood en in verlo­renheid. Mense het selfs met busse vertrek na ouetehuise, plakkers­kampe en sendinguitreikpunte. Daar is besoeke gebring by weeskinders, hospitale en vigshuise. Saam met die Evangelie, is kos, klere, traktaatjies en Bybels uitgedeel.

Toe die lidmate teruggekeer het van hierdie uitreike, het hulle oorgeloop van ’n blydskap wat baie nog nooit ervaar het nie. Dit het die begin van nuwe projekte geword, omdat daar besef is dat daar teruggegaan en opgevolg moet word. Talle mense het hulle lewe vir Christus gegee en ander het vir die eerste maal die blye Evangelie-nuus gehoor, maar was nog nie gereed om ’n keuse te maak nie.

Uitreik word ’n lewenstyl

Elke kerk se visie moet wees om uit te reik na die wêreld en die gemeenskap rondom ons. Ons het as Kerk, ’n opdrag om te gaan na al die nasies en om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig: “Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Matt 28:19, Mark 16:15. Daarom móét ’n gemeente nie net eenmaal per jaar uitreik nie, maar dit moet die lewenstyl word van elke lidmaat.

Ons moet ingestel wees om te bid vir mense wat buite die kerk is. Ons moet bid vir mense in nood en vir die redding van sondaars. Ons moet egter ook gehoorsaam word en begin om uit ons gemaksones te beweeg om die liefde van Jesus na mense uit te dra.

Ons moet uitreik met die geloof en vertroue dat ons God se wil doen en dat Sy seën en die kragtige werking van Sy Gees met ons sal wees.

Het jy al die Hemelse vreugde ervaar om iemand geestelik te help? Ken jy die blydskap van God omdat jy ’n kanaal van Sy seën en liefde vir iemand was?


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)