–deur Isak Burger

Toe dit al aand begin word, het Sy dissipels vir Hom kom sê: ‘Dit is ’n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe.’ Maar Jesus sê vir hulle: ‘Hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet.’ ” Matt. 14:15-17. Daar is ’n pragtige beginsel verskuil in hierdie woorde van Jesus: “Hulle hoef nie weg te gaan nie.”

BESPARING

Vir dié wat na Hom toe kom, sou Hy sorg. Hy sou dit nie vir hulle onnodig duur maak om by Hom te wees nie. Trouens, hulle het daardie dag gespaar deur by Jesus te wees – hulle sou ’n gratis ete van vis en brood kry! Dis effens anders as waaraan ons gewoond is. Jesus het nie gevra nie – Hy het gegéé. Elke mens wat ’n volgeling van Jesus is, spaar egter. Jy vra dalk: ”Wat bedoel jy met ‘spaar’?” Kom ek probeer verduidelik: Hoe betaal ’n mens vir ware vrede en vreugde en vervulling wat deel word as jy Jesus volg?

Kyk net hoeveel geld ongelowiges dikwels spandeer om vir hulle bedenklike ple­sier en genot in hierdie lewe te betaal. Wanneer ons as gelowiges ’n verantwoordelike en Bybelse leefstyl handhaaf, lei dit gewoonlik daartoe dat ons fisiek ook veel gesonder is. En sonder dat ons dit regtig besef, spaar ons ook sommer ’n klomp onnodige mediese koste. Maar ek wonder of dié woorde van Jesus aan Sy dissipels nie ook op die Kerk van vandag van toepas­sing is nie. Die Kerk mag nóóit mense honger en onver­sadig wegstuur nie! Jesus se opdrag geld vandag steeds: “Gee júlle vir hulle iets om te eet.”

WAT BIED DIE KERK?

Ek praat hier ook van meer as fisieke honger – van geestelike honger. Maar is ons die naam ‘Kerk’ en ‘Christen’ waardig as mense tevergeefs na ons kom op soek na saligheid, liefde, versorging en aanraking van die Here? Ons is immers Sy Liggaam wat veronderstel is om Sy werk op aarde voort te sit. Indien die honger skare nie daardie dag kos gekry het nie, sou hulle elders moes gaan kos soek. Is dit nie ook in die geestelike sin van die kerk van vandag waar nie? As ons nie mense se geestelike honger stil en die leegheid in hulle hart vul met die liefde van Christus nie, wat word dan van hulle?

Is dit nie hoekom mense, veral die jeug, dikwels belangstelling in die Kerk verloor en dan op die verkeerde plekke en in verkeerde dinge gaan soek om dié leegheid te vul nie? En in die proses is daar soveel wat geestelik van die honger sterf en verlore gaan. Sou Jesus vandag nog van ons, as Sy navolgers, dieselfde verwag as wat Hy hier van Sy dissipels verwag? Wat het ons as Sy dissipels om aan vandag se soekers te bied? Ek besef daar is in ons verligte, moderne wêreld met sy gevorderde wetenskap veel meer hulp as in die tyd toe Jesus geleef het. Ons weet egter daar is vandag veel meer mense as ooit wat hulp nodig het.

HOE LYK ONS LEWENS?

Daar is behoeftes wat nie deur welvaart of kos versadig kan word nie – dis waar die kerk en Christene ter sprake kom. Wat bied ons sulke mense? Lewer ons ’n getuienis van ware vervuldheid in Christus? Wys ons lewe, ons huwelik, ons werk en ons verhoudinge dat ons méér gevind het as wat geld kan koop? Ons sal mos niks hê om te bied as ons nie sélf eers van Hom ontvang het nie.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)