’n Leser het onlangs vir ons ’n vraag ingestuur waarmee meer ouer mense worstel as wat ’n mens aanvanklik sou dink:
“Ek is ’n weduwee en was baie eensaam, maar ek het iemand ontmoet. As ons egter trou, sal ek my pensioen verloor. Mag ons onder hierdie omstandighede saamwoon sonder om wettig getroud te wees? Ons is gelowiges.” Leser

André Rabie, verskaf hiermee sy antwoord op hierdie netelige saak.

Verlies van finansiële voordele
Tradisioneel was dit vanselfsprekend dat ’n man en vrou wat saamwoon, regtens getroud behoort te wees. Die situasie het nou sodanig verander dat saamwoon algemeen geword het. Die behoefte wat egter deur hierdie artikel ondersoek word, is vir mans en vrouens van ’n gevorderde ouderdom, wat ná die dood van hul onderskeie eggenotes graag die res van hul lewens saam wil deel, maar nie ’n regsgeldige huwelik wil sluit nie. So ’n huwelik mag nadelige gevolge meebring wat gewoonlik verband hou met die moontlike verlies van finansiële voordele uit hul vorige huwelike, bv. wat partye se boedels, pensioen of mediese fondse betref.
Sodanige verhouding val in ’n heel ander kategorie as ’n blote saamwoon deur jonger ongetroude partye. Daar is geen sprake van kinders uit so ’n senior verhouding nie en loopbane is gewoonlik verby en partye afgetree.

Geen formele vereistes vir huwelik in Bybel nie
Die Bybel bevat geen formele vereistes vir partye om getroud te wees nie. Toe God man en vrou geskep en hulle aangesê het om saam te lewe en een te word, was daar natuurlik geen owerheid of staat nie. Hoewel Christene hulle volgens die Bybel moet onderwerp aan die owerhede wat oor hulle gestel is, bestaan daar geen owerheidsverbod op partye om saam te woon nie. Die reg het wel voorskrifte vir partye wat ’n huwelik wil sluit, maar daar is geen verpligting dat partye wat wil saamwoon, hierdie voorskrifte moet volg nie.

Belofte voor God en Christen-getuies
Die betrokke weduwees en wewenaars kan ’n informele geleentheid reël, waar die bevestiging en inseëning van die verhouding behartig word deur ’n leraar of selfs ’n Christen-vriend of -vriendin. Familie en vriende moet die getuies by so ’n geleentheid wees. Al is so ’n ooreenkoms nie ’n regsgeldige huwelik nie, sal die bindkrag en status daarvan – as ’n belofte voor God – oneindig sterker wees as ’n staatshuwelik, wat in elk geval vandag maklik ontbind kan word. ’n Christelike ooreenkoms weerspieël immers die verhouding tussen Jesus en die Kerk, wat gekenmerk word deur wedersydse liefde, getrouheid en ’n dienende gesindheid.

Sluit ook ’n kontrak om partye te beskerm
Omdat dat daar geen pasgemaakte wetgewing is waarvolgens bogemelde verhouding gereël kan word nie en siende dat daar ’n behoefte bestaan aan spesifieke bepalings vir hierdie verhouding, is dit baie belangrik dat die betrokke partye vooraf ’n regsgeldige, afdwingbare ooreenkoms sluit wat die aard, regte en verpligtinge van hul verhouding sal reël. Dit raak ook hul onderskeie kinders, ander verwante en ander belanghebbendes. Aspekte soos finansiële kwessies, balansstate van elk se bates en verpligtinge, die bevestiging van hul afsonderlike boedels, onderhoud en bydraes tot die gesamentlike huishouding, woonplek, versekering, beëindiging van die verhouding en erfenis behoort in die ooreenkoms aangespreek te word. Dis beslis raadsaam om hieroor regsadvies in te win. Daar moet egter onthou word dat selfs die beste kontrak geen finale beveiliging daarstel nie; die partye se gesindheid en integriteit is deurslaggewend en die beste waarborg sal dan uiteindelik hul mede-Christenskap wees.

Voordele van die ooreenkoms
Afgesien van die vreugde en kameraadskap wat deelgenote in hul goue jare deur so ’n verhouding kan ervaar, is daar ook verdere voordele: anders as wat die geval is met betrekking tot ’n huwelik ná ’n egskeiding, waar byna alles verdeel moet word, vind verdubbeling dikwels plaas in so ’n kameraadskap en saamwoonooreenkoms: daar is gewoonlik twee stelle kinders en vriende; twee wonings, twee voertuie en twee afsonderlike boedels.

PROF. ANDRÉ RABIE is ’n emeritus-professor van die regsfakulteit van die Universiteit Stellenbosch. Kontak ons gerus vir ’n voorbeeld van so ’n kameraadskapsooreenkoms by info@juig.co.za


27 Augustus 2021

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org