Ek glo dat dit die Here se wil vir Sy volgelinge is om met wysheid en tot eer van Sy naam te leef. Spreuke 15:33 lui: “Om die Here te dien, is om onderrig te word in wysheid…” So lees ons dat Dawid, Daniël en veral Salomo, met besondere wysheid groot dinge vir die Here verrig het.
In Hosea 4:6 staan daar: “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” Ek dink ons dra dikwels meer kennis van ons tegnologiese toestelle as die lewe wat ons moet leef. 

Verskillende oorgangsfases in ’n leeftyd
Ons almal verskil en elkeen se verhaal van sy of haar lewe is uniek; tog volg elkeen se lewe naastenby ‘n sekere patroon. Die sielkundige en navorser, Daniel Levinson, bied in sy boeke, ‘The Seasons of a Man’s / Woman’s Life’ ’n baie nuttige indeling aan. Volgens hom is daar behalwe die bekende middeljare-oorgang / middeljarekrisis (±40-45), ook twee ander baie belangrike oorgange om van kennis te neem.
Die een is die oorgang van kind na vroeë volwassenheid (±17-22) en dan die oorgang na laat volwassenheid (±60-65). Kennis hiervan help ons nie net om te verstaan wat ons op verskillende ouderdomme beleef nie, maar ook om beter daarop voorbereid te wees en daarvolgens te beplan.

Struktuurveranderinge by elke fase
By elke oorgangsfase (wat elk ongeveer oor ‘n tydperk van vyf jaar geskied) vind daar veranderinge aan die struktuur van jou lewe plaas. As ons byvoorbeeld dink aan ’n 17-jarige wat gewoonlik nog op skool is en dan vyf jaar later op 22-jarige ouderdom moontlik klaar studeer het, alreeds werk, of selfs trouplanne het, sien ons hierdie struktuurveranderinge duidelik. Soortgelyke struktuurveranderinge word ook by die middeljare- en die laatvolwasse-oorgang aangetref.

Loopbaankeuses en jou passie
Tydens vroeë volwassenheid leer ’n mens gewoonlik jou werk bemeester, maar tydens die middelvolwasse jare (±45-60) ontwikkel die meeste mense ’n behoefte daaraan om meer by bestuur en besluitneming betrokke te wees. Ongelukkig is dit nie vir almal beskore nie. Moontlik dring die besef tot jou deur dat jy nie werklik gelukkig is in die beroep wat jy gekies het nie.
Miskien het jy soos duisende ander jou loopbaankeuse gemaak op grond van die geld wat jy gedink het jy kan verdien, terwyl dit nie ooreenstem met die ware jy nie. ’n Jongmens het baie energie en dit pla gewoonlik nie te erg as hy/sy in die verkeerde beroep is nie, maar namate ’n mens ouer word, is dit die passie vir wat jy doen, wat sorg vir die nodige energie en lewenslus vir jou werk.

Middeljare-oorgang kan in ’n krisis verander
Bogenoemde is van die redes hoekom ’n blote middeljare-oorgang in ’n ‘middeljarekrisis’ kan ontaard, maar dit hoef nie die geval te wees nie. Party mense besluit om maar vir nog twintig jaar vas te byt ter wille van die pensioen; ander verander van beroep, of begin ’n eie sakebedryf om sodoende meer beheer oor hulle eie toekoms te verkry. Sulke veranderinge eindig ongelukkig nie altyd as ’n suksesverhaal nie, maar dui op ’n diepgaande behoefte gedurende die middeljare en later.

Besin oor die betekenis van jou lewe
Die middeljare-oorgang stem ook dikwels ooreen met die fase wanneer kinders die ouerhuis begin verlaat en vroue ervaar dan boonop ook nog ongemaklike liggaamsveranderinge. Dit is die tyd dat ’n mens dikwels oor die verloop en betekenis van jou lewe besin.

Behou ’n toekomsvisie
Hierna volg die laatvolwasse-oorgang. Ongelukkig word mense ouer as 65 enersyds as ‘oumense’ gesien terwyl daar aan die ander kant bespiegel word om die aftreeouderdom dalk na 70 te verhoog. Baie meer mense word deesdae 80 en ouer.
Daarom is my vraag aan mense wat aftree: “Wat beplan jy vir die volgende 20 jaar?” Afhangend van jou sgesondheid het jy so baie wat jy kan bied. In ’n video, The Power of Vision, sê Frederich
Pollack oor hierdie fase van ’n mens se lewe: “To stay alive, you must have something significant yet to do.” Die beste boeke en skilderye in die geskiedenis is blykbaar deur mense in die ouderdomsgroep 60 tot 80 gelewer.
Die beste rol vir mense in hierdie fase van hul lewens is dus dié van iemand wat ander mense oplei en mentor. Die nuwe spreekwoord wat deesdae die rondte doen, is met reg: “Do not retire… refire.” 

Hulp en opleiding beskikbaar
Goeie Bybelgefundeerde hulp en opleiding is beskikbaar om jou tydens hierdie stroomversnellingstye bystand te gee sodat jy die res van jou lewe met wysheid en rigting kan leef.


DAVID MALHERBE is ’n besigheids- en loopbaankonsultant, spreker en skrywer Kontak hom by info@jedidiah.org.za of besoek www.jedidiah.org.za)

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)