-deur Angus Buchan

“Hierdie dinge …is opgeskryf as ʼn waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” Rom 10:11,12

In Romeine 6:23 sê die Here: “Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die Ewige Lewe in Christus Jesus, onse Here.” Ons moet ons daarop toelê om as verloste mense te lewe.

Val van die magtige Romeinse Ryk
Daar was ’n tyd toe die Romeinse Ryk letterlik oor die hele Antieke Wêreld geheers het. Die Romeine was ’n ontsagwekkende nasie; niemand kon hulle oorwin nie, en tog het daardie magtige ryk ook tot ’n val gekom. Dit het van binne na buite verkrummel. Die onsedelikheid, uitspattigheid en goddeloosheid van die nasie het gelei tot die ineenstorting en uiteindelike val van die Romeinse Ryk. Ek het die voorreg gehad om Caesarea in Israel te besoek en het die wonderlike vakmanskap en geniale ingenieurswerk van die waterleiding (akwaduk) besigtig wat meer as 2 000 jaar gelede gebou is en water van die berg Carmel na Caesarea gelei het. Daar is ook paaie wat destyds deur die Romeine gebou is, wat vandag nog in Europa gebruik word.

Wees waaksaam
As gelowiges moet ons wat “meen dat [ons] staan, oppas dat [ons] nie val nie.” (1 Kor 10:12). Ons moet bewus wees van ons teenstander, die duiwel, wat soos ’n leeu rondloop en soek wie hy kan verslind. Ons moet nugter en waaksaam wees. Ons durf nie ’n kompromie oor sonde aangaan nie, ons kan sonde nie voed en daaroor onderhandel nie. Die duiwel het een oogmerk en dit is om God se kinders te vernietig.

Ons is in ’n stryd gewikkel
Ons is in ’n stryd gewikkel. Ja, en ons het die oorwinning behaal. Die oorwinning is vir ons aan die Kruis van Golgota behaal, maar ons is in ’n sondige wêreld en daar is talle versoe-kings en só toeganklik. Selfone en die internet gee perverse mense en bedrieërs toegang tot ons en maak pornografie, dwelmhandelaars en prostitusie toeganglik.
Ons moet as vaders waak oor ons huis-houding; as profeet, priester en koning met gesag besluite neem en te alle tye seker maak dat ons vrou en kinders beskerm, veilig en versorg is.

Wanneer manne van God val
Die afgelope paar jaar het ek gesien hoe verskeie van my Christen-kollegas, veral evangeliste, in sonde verval omdat hulle in die eeue oue strik van mag, mooi vroue, en geld getrap het. Dit bekommer my wanneer manne van God val, veral as hulle bediening so goed afgeskop het.
John Stott, ’n bekende prediker, het op ’n keer gesê: “Ons ou natuur is net so min uitgestorwe as die duiwel, maar dit is God se wil dat al twee van hulle se heerskappy verbreek sal word en hoe gouer ons dit besef, hoe beter.”

Stryd tussen die vlees en die Gees
Paulus het egter in Romeine 7:18 die vlees, die vyand van binne aangespreek: “Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie.” Dit is ’n getuienis van ons geneigdheid om te sondig en weerspreek die teorie dat, wanneer ons ’n gelowige word, ons nie meer sondig nie. Paulus was deeglik bewus van die stryd om óf na die vlees óf na die Gees te wandel – selfs in die wedergebore Christen – en Paulus se begeerte was dat elkeen God sal leer ken en godvrugtig sal wees.

Herken vals profete en misleiding
Ons moet daarvan bewus wees dat ons in die dae wat voorlê, ’n aanslag van misleiding tegemoetgaan. Ons sal voortdurend godvresende keuses moet maak en standvastig in die geloof moet staan in ons weerstand teen sonde, of erger nog, kompromie. Ons moet die Woord van God goed ken omdat die Bybel ons in Openbaring teen vals profete, vals leringe en groot misleiding waarsku.
C.H. Spurgeon van die Metropolitan Tabernacle in Londen het die volgende gesê: “Wees vir niemand meer op jou hoede as vir jouself nie.” Jou grootste vyand is jouself. In Christus Jesus het ons die oorwinning, maar ons moet nooit ooit ons waaksaamheid verslap nie. Die beste manier om sonde teen te staan, is om tyd met Jesus te bestee omdat sonde net so min in ’n godvresende man se hart kan wortelskiet as wat olie en water kan meng.
Mag God jou seën terwyl jy jou wedren seëvierend hardloop.


ANGUS BUCHAN, boer, outeur en internasionale evangelis. Skakel 074 123 8816 of besoek: www.shalomtrust.co.za

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)