–deur Bennie Mostert

Ons kan dikwels so negatief leef. So dikwels leef ons ‘n Christenskap wat nee sê vir alles. Ons kom so maklik by die onbewustelike vraag: wat bly oor wat ek mág doen? Maar dit kan ook wees dat ons vir God ‘nee’ sê, net om later spyt te wees dat ons nie ‘ja’ gesê het nie. My voorstel is dat ons dit omdraai. Wanneer ons ‘ja’ sê vir iets, beteken dit dat ons outomaties nee sê vir iets anders.

KYK UIT ANDER HOEK

Die verskil is dat ons die lewe uit ‘n ander hoek benader. Ons kies om ‘ja’ te sê vir die dinge wat ons graag wil doen. Wanneer ons iets in ons hande vashou, kan ons nie iets anders ook vashou tensy ons die dinge wat ons reeds vashou, neersit om iets anders vas te hou nie. Wanneer ek ‘ja’ gesê het, het ek reeds gekies om om nie met ‘n ‘nee’-gesindheid te lewe nie.

Vir die Christen is die lewe oorgawe aan God: ons sê ‘ja’ vir God. Ons is beskikbaar vir God. As Christene het ons die bedie­ning van beskikbaarheid. Of in Engels gesê: “the ministry of availability”. Ons benader die lewe met ‘n oop hart om beskikbaar te wees vir waarvoor God ons nodig het. Die Christen vra telkens: Here, waarvoor het U my nodig, ek is beskikbaar.

Ons lees in Jesaja 6 hoe die Here vra: Wie is beskikbaar om te gaan om my Woord te gaan verkondig? Jesaja hoor God praat en sê dadelik: Here ék is beskikbaar. Die Christen sê ‘ja’ vir die versorging van die armes, die neem van die evangelie na die ongereddes. Ons sê ‘ja’ om vir ander te bid en om liefde te gee. Ons sê ‘ja’, ons sal bid en as priesters voor God staan om te bid – sodat God mense se lewens en situasies sal verander.

EIE EK AFGELÊ

Ons sê ‘ja’ vir ons gesinne en leef sáám met hulle en is beskikbaar vir hulle. Wanneer ons oorgegee is aan die Here en positief liefhet, is daar nie plek vir haat en bitterheid nie. Wanneer ons goed doen en ‘n keuse maak om goed te doen ongeag die reaksie op wat ons doen, is daar nie plek vir selfbejammering of woede nie. Wanneer ons voor die Here staan en vir Hom sê ons vertrou Hom en dat Hy kan werk soos wat Hy wil op die tyd wat vir Hom reg is, is daar nie plek vir ongeloof nie.

SKOON HARTE VEREIS

Christene lewe met ‘n positiewe gesindheid en vra elke keer: Watter dinge is daar wat U wil hê gedoen moet word wat ek kan doen? Indien ons begin deur te vra wat daar is wat ons nié mag doen nie, word dit baie moeilik om te weet wat ons mág doen en dan kom daar ‘n teensinnigheid in ons harte om “dit wat oorbly” te doen – omdat ons harte negatief ingestel is. Die Christen sê ‘ja’, ongeag die omstandighede, ongeag wat gebeur.

Wanneer God vra dat ons iets vir iemand moet doen en die persoon minag dit of is ondankbaar, moet ons dit nogtans doen sonder om te verwyt. Wanneer ons ons tyd gee om positief aan iets te bou en iemand kom breek dit af, moet ons ons harte skoon hou en aanhou met bou.

OPKYK VOORTDUREND NODIG

Christenskap begin by ‘n verhouding tussen ons en God. Ons lewe om God te behaag. Wat ons doen, doen ons eerstens vir God en daarná vir mense. ‘n Christen wat met ‘n ‘ja’-gesindheid lewe en sy hart bewaar sodat daar nie gevoelens van veront­regting, selfbejammering, bitterheid en onvergewensgesindheid in sy hart inkom nie, is ‘n Christen wat vry is en wat die krag van God in sy lewe sal sien werk.

Ons moenie omkyk-omkyk leef nie en elke keer vra wat dit is wat ons gemis het toe ons vir God ‘ja’ gesê het en daarom vir ‘n ander klomp goed moes ‘nee’ sê nie. Hou net aan om óp te kyk en doen wat jy hoor – dit gee blywende vreugde.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)