Deur: David Malherbe

Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie; dit is nie uit wysheid dat ’n mens so sê nie” – Prediker 7:10. Tog het menige ouer sakemanne al teenoor my opgemerk: “Waar is die dae toe ’n mens ’n transaksie met ’n handdruk beklink het, toe ’n man se woord nog sy eer was? Ja, sulke herinneringe klink amper onwerklik.

Die uiteinde van dié wat korrup en oneerlik is
Ons lewe egter in ’n wêreld waar dit lyk of korrupte en oneerlike besigheid die enigste is wat deesdae met rasse skrede vooruitgaan en tot groot welvaart lei. Tog sien ons in Psalm 73 dat Asaf baie jare gelede met dieselfde kwessie geworstel het.

“… ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie … In die weelde van hulle voorspoed matig hulle hulle enigiets aan …Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in … Dat ek die kwaad vermy het en met ’n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie … Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei … Net soos ’n droom wat ophou as ’n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp.” – Psalm 73:3-24

Ons kan nie God en Mammon dien nie
Dan sê Asaf egter ’n baie belangrike ding wat wys dat hy insig verkry het oor dinge waarop die lewe werklik aankom: “Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie” – Psalm 73:25. Baie jare later sê Jesus in Lukas 16:13: “Julle kan nie God én Mammon dien nie.” Asaf het iets hiervan ingesien.

Die najaag van rykdom vervreem ons van God
Die Bybel leer ons dat God Sy kinders wil seën (Deut 28) en dat Hy dit goed bedoel met Sy volgelinge (Jer 29:11), maar ons word ook gewaarsku dat die najaag van rykdom ons van God kan vervreem. Jesus het die najaag van aardse rykdom in perspektief geplaas toe Hy gesê het: “Wat baat dit ’n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?” – Lukas 9:25 (AOV)

Dit gaan nie oor geld nie, maar oor waar jou hart is; jou prioriteite. “… julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” – Matteus 6:32-33 (AOV)

Dit laat my dink aan daardie dag by die see toe Jesus vir Petrus gevra het: “Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?” – Johannes 21:16 (AOV). Wat is belangriker – die geld wat ons in die besigheidstransaksie kan verloor of die skade wat God se Koninkryk kan ly as ons wel daarmee sou voortgaan en die besonderhede daarvan op die lappe sou kom?

’n Gehoorsame besluit lei tot seën
’n Jaar of wat gelede het die bestuur van ’n onderneming besef dat hul voortgesette betrokkenheid by ’n bepaalde saak die potensiaal het om God se Koninkryk skade te berokken. Dit het nagenoeg R2 miljoen per jaar tot hulle omset bygedra. Hulle het besluit om soos Petrus en die apostels “… aan God meer gehoorsaam te wees …” (Hand 5:29) en het hul betrokkenheid daarby gestaak. Binne ’n maand of twee daarna kry hulle toe onverwags ’n nuwe groot kliënt wat ’n transaksie met hulle aangaan en dieselfde bedrag geld vir hulle ingebring het as wat hulle ingeboet het.

Eerlike besigheidstransaksies
Om terug te keer na eerlike besigheidsbeleid. Miskien is dit nodig dat jy jouself afvra of jy gemaklik daarmee sal wees as die besonderhede van ’n besigheidstransaksie op die koerant se voorblad gepubliseer sou word?

In Rut 4 lees ons van Boas wat ’n stuk grond, waarop ’n ander man die eerste reg gehad het, wou koop. Boas gaan na die stadspoort en kry die ander party asook tien van die oudstes van die stad bymekaar as getuies vir die transaksie. Nadat die besonderhede van die transaksie beklink is, sê Boas vir almal teenwoordig: “Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Eliméleg en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naómi koop.” – Rut 4:9

Eerlike besigheid? Beslis. Volgens Lukas 12:2 is daar “… niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie.” En in Johannes 3:21 staan daar: “Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Dit verg iets om gehoorsaamheid bo wins te stel
Die Psalmdigter sê: “Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld” – Psalm 119:14. Dit herinner aan die Engelse uitdrukking: Principle before profit. Dit verg egter geloof om gehoorsaamheid aan God (principle) belangriker as die wins (bottom line) te ag. Jesus het gesê: “… sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” – Lukas 18:8

Geloof eerste
Martin Luther was besig om vir ’n klas voor te berei wat hy vir teologiestudente moes aanbied toe hy dié waarheid van Romeine 1:17 vir die eerste keer werklik verstaan het – “Maar die regverdige sal uit die geloof lewe”. Hierdie kernwaarheid van “geloof eerste”, het sy hele lewe verander en uitgeloop op die Reformasie wat begin het in 1517, nadat hy sy 95 stellinge teen die deur van die Wittenbergkerk vasgespyker het.

DAVID MALHERBE is ’n sake- en loopbaan-konsultant, spreker en skrywer. Hy is ’n kenner t.o.v. CV’s en LinkedIn. Hy tree graag op as spreker en bied op uitnodiging die kursus Business by the Book/Besigheid volgens Bybelse Beginsels aan. Kontak hom via sy webblad by jedidiah.org.za en teken ook in op sy gereelde nuusbrief.


9 April 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)