-deur Cornelia en Hendrik de Bruto

Die jong vrou wat voor my sit (kom ons noem haar Jenny), is desperaat. Haar woorde: “If you cannot help me, my road ends here,” weerspieël die diepte van haar radeloosheid.
Haar oë is troebel van ingehoue trane en terselfdertyd skemer daar ’n woede deur wat uiteindelik by haar mond uitborrel: “I have just been to a seminar, it was good, but they said I must forgive my dad. That I will not do. If you can tell me how I can kill him, I will listen to you, but do not tell me to forgive him!”

Geteisterde jeug
Jenny is vanaf ’n vroeë ouderdom seksueel deur haar eie pa gemolesteer. Op 19-jarige ouderdom het sy die situasie probeer ontvlug deur te trou met die eerste jong man wat met haar in die huwelik wou tree.
Die huwelik het net nege maande lank gehou. Toe haar suster op 18-jarige ouderdom die huis verlaat, het sy die familie byeen laat kom en die hele hartseer verhaal op die lappe gebring, want dieselfde het met haar gebeur. Sy het daarop aangedring dat Jenny vir berading gaan.

Soeke na genesing en vryheid
Jenny was reeds ’n Christen en sy was vas oortuig dat Jesus haar sou genees. Sy het dadelik gaan hulp soek deur middel van Christenberading en innerlike genesing. Niks het haar egter die genesing en vryheid gebied wat sy met ’n sekerheid geweet het in Christus te vinde is nie. So het sy by ons uitgekom.

Vals identiteit
Volgens ons beradingsmetode, wat ons Omgeruilde Lewe, of Kruisgesentreerde
Berading noem, het ek haar vals identiteit aan haar verduidelik en uiteengesit hoe haar vleespatrone (reaksies) ontwikkel het. Daarna het ek kortpad gevat en nie die meer omslagtige pad van ons gewone beradingsmodel gevolg nie, en juis weens haar desperaatheid, haar reguit na die oplossing geneem – Christus se voltooide werk aan die Kruis. Dit het ek gedoen aan die hand van een van ons diagramme, die sogenaamde ‘lyndiagram’ (sien diagram 1).

Die Kruis toegepas
Toe ek hierdie diagram aan Jenny verduidelik, het die groot wonderwerk voor my oë plaasgevind. Sy het tot die openbaring gekom van haar ‘vlees’ – dat sy sélf god in haar eie lewe was. Sy het afstand gedoen van die reg op haarself en haar hele gelaat het verander. Voor my oë het die ou Jenny verdwyn en het die nuwe Jenny te voorskyn gekom. Sy kon sien dat daardie verwonde dogtertjie, met al haar woede en verkeerde reaksies, in Christus gesterf het, op daardie dag, meer as 2 000 jaar gelede ná Sy historiese dood.

’n Nuwe mens
Die vreugde was aansteeklik en saam het ons gelag en gehuil en die Here geloof! Dit het 40 minute lank geduur vandat sy ingestap het, tot haar verlossing. Sy is daar weg vol vreugde – ’n nuwe mens.
Die volgende oggend het sy my geskakel, nog steeds borrelend. Sy het vertel dat mense oor die telefoon kon hoor dat sy ’n nuwe mens is.
Die mooiste woorde het gevolg: “I phoned my dad and told him that I forgive him. I also told him that I will come and tell him that he can be a new creation in Christ and that he will be set free from the terrible burden he is carrying because of his deeds.”

Op die diagram illustreer die skuinslyn ons almal se herkoms — ons ‘in-Adam’-wees.
Dan illustreer die boog wat na die horisontale ‘Christuslyn’ en die dansende figuurtjie wys, ons indompeling in Christus deur die Heilige Gees — ons sterwe uit ons Adamslewe en in ons wedergeboorte in Christus in. Dit toon ons almal se sterwe sáám met Christus uit ons ou lewe, en ons opstaan saam met Hom, in Sy opstanding in ’n nuwe lewe. Hy het m.a.w. nie net vír my gesterf nie; ek het sáám met Hom gesterf. My ‘ou mens’ – die een wat self god wil wees – is dood. Ook my reaksie op traumatiese gebeure en die gevolglike aanleer van maniere om myself te beveilig en te handhaaf (innerlike reaksie wat uiting vind in sekere gedragspatrone – ons noem dit die vlees).


Kontak Cornelia en Hendrik by 082 664 7459 of 072 403 6886 of e-pos curare@vodamail.co.za

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)