– deur prof. Gerrie Bester

Dink jy ook dit is vreemd dat ons die etiket of identiteit wat die wêreld ons om die nek wil hang, so maklik aan-vaar en erken? Dat ons die pyn of leuens, die slawerny so gewillig as ons erfdeel aanvaar? En dan vind ons dit moeilik om te verstaan hoe ons deur die goddelike proses so “vreeslik” “wonderbaar” na die lewende God se beeld aanmekaargeweef is in ons moeder se skoot. Ons is werktuie (2 Timoteus 2:20), geskape tot Sy eer om die Godgegewe doel uit te leef waarvoor ons geskape is.

’n Verstommende openbaring oor die hart van die Vader
Ons gaan een van die talle wonderlike le-rings uit die Woord van Abba Vader bestudeer wat jou verstom sal laat staan, wanneer jy ’n waarheid oor die hart van die Vader ontdek. Oor die volgende paar uitgawes, sal ons die verbasende openbaring ondersoek wat ons in Jeremia 1:5 aantref. Dit lui: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ’n profeet vir die nasies gemaak.” (OV)

Die eerste ding wat my verras het, toe ek dit vir die eerste keer lees, was die feit dat daar reeds in die gees en in Abba se Vader se droom oor ons, dinge gebeur het – voordat ons nog in die moeder-skoot gevorm is, voor ons ’n fisieke vorm aangeneem het. Die Woord van God leer ons oor vier dinge wat met ons gebeur, voordat ons as pasgebore babas ons eerste skree in die hospitaal se kraamkamer gee. 

Nog voordat Hy ons gevorm het
Abba Vader begin deur te sê “voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken …” Dink net vir ’n oomblik na oor wat Hy sê. Voordat ons nog gevorm is, het Hy ons geken. Hoe is dit moontlik? Dit is presies dieselfde prentjie wat beskryf word in Psalm 139:14-15. Ons moet besef dat ons lewe en verhouding met Abba Vader nie op die dag van ons fisieke geboorte begin nie, maar reeds voor daardie dag. Dit is wat die Woord van God ons leer.

‘Ek het jou geken’
Die eerste ding wat die Woord van YHVH ons leer, is dat Abba Vader sê Hy het ons geken, nog voordat Hy ons gevorm het. Wat beteken dit? As ons dit in Hebreeus, Abba Vader se taal van detail, bestudeer, sien ons dat “ken” die Hebreeuse woord yada is. Dieselfde Hebreeuse woord, yada, word gebruik om intimiteit met Abba Vader te beskryf, die een noodsaaklike element om die Koninkryk van God binne te gaan. Dit is hoekom die Woord van God in Matteus 7:23 sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my.”

’n Plek van intimiteit
Met ander woorde, die Bybel leer ons dat ons in ’n plek van intimiteit was met Abba Vader nog voordat ons gevorm is (nie gebore nie, gevorm is). Abba Vader is gees (Johannes 4:24). Ons sien die prentjie van ’n plek van intimiteit, ’n plek van eenheid met Hom in die gees, nog voordat die vlees van my liggaam gevorm is. Yada beteken “om bewus te word van”. Dit beteken dat Hy bewus was van ons en ons van Hom nog voordat ons fisieke liggame gevorm is. Yada beteken ook “om in die gees eens verbind te wees met Sy waarheid.” 

Ons gees is vir die ewigheid geskape
Ons moet onthou dat ons na die beeld van God geskape is (Genesis 1:26) en Hy is Gees. Ons wese bestaan uit gees, siel en liggaam; die geestelike deel word geskape voor enige ander deel en is vir die ewigheid geskape. Die feit is dat ons almal vir ewig sal lewe. Die bestemming kan egter verskil. Ons sal óf die
ewigheid saam met Hom deurbring wanneer ons in verbond met Hom is, of ons sal die ewigheid in die hel deurbring, geskei van Hom.

Voor die grondlegging van die wêreld
Die feit is dat ons gees geskape is om vir ewig te lewe. Dit is hoekom die teenoorgestelde van “te ken” (yada) nie is om “nie te ken nie”, maar rebellie. As ons na die eerste gedeelte van
hierdie teks kyk, sien ons dat Abba Vader Hom daartoe verbind het om ons een met Hom te maak voordat ons nog gevorm of gebore is. Met hierdie prentjie in gedagte lees ons die volgende teks in ’n heeltemal nuwe lig: “soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,” – Efesiërs 1:4. Voor enig-iets anders het God wat Liefde is (1 Johannes 4:8b), ons een gemaak met Hom. Is dit nie
wonderlik om dit te weet nie?

PROF. GERRIE BESTER PHD CA (SA) lei Roaring Truth Ministries. E-pos info@roaringtruth.co.za Hy is ook die dekaan van Emet Adacemy of Learning. Besoek emetgroup.co.za


Skildery deur Ilse Kleyn: www.artofkleyn.co.za
Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)