-deur Elza Meyer

Soms voel ’n mens dat jy baie gemis het as jy van ’n geleentheid hoor waar die Hemele oopgegaan het oor ’n groep mense wat saam in ’n erediens of by ’n aanbiddingsgeleentheid was. Ons is nie altyd seker wat dit beteken nie, maar tog het ons elkeen ’n bepaalde persepsie oor wat ’n oop Hemel beteken. ’n Oop Hemel definieer vir my ’n ruimte of geleentheid waar Jesus se woorde in Matteus 6:10 manifesteer, naamlik God se wil geskied hier op aarde soos in die Hemel. ’n Mens assosieer ook ’n oop Hemel met wonderwerke, genesings en die gawes van die Gees. Sulke gebeurtenisse is seldsaam in die Christen-familie, en mense stroom ge-volglik na plekke waar dit gereeld plaasvind.

Oop-Hemel-mens
Is ons sienswyse van ’n oop Hemel in ooreenstemming met God se bedoeling? ’n Waarheid wat die afgelope tyd vir my al duideliker word en ’n baie groot uitwerking op ons le-wens kan hê, is Paulus se woorde in Efesiërs 1:3, waar hy aanvoer dat “al die geestelike seëninge van die Gees, wat daar in die hemel beskikbaar is, in Christus ons s’n geword het”. Besef jy, álles wat die Gees van God van ewigheid af tot seën van God se Familie voorberei het, word ons s’n die oomblik wanneer ons Christus s’n word!
Seën beteken tog in wese dat nadat jy ’n seën ontvang het, jy beter as voorheen daaraan toe sal wees. Bedink saam met my hierdie heerlike waarheid: die Heilige Gees skep, is kragtig, bring lewe voort en verkondig Christus in alles waarmee Hy besig is.
Hy kan in Sy sondelose wese net die allerbeste bedink en tot stand bring. En al die seëninge wat Hy van ewigheid af voorberei het, nie net party nie, hulle álmal, word ons s’n wanneer Christus ons Here word! In Christus vind daar in werklikheid uitruiling van lewe plaas.
Ons gee vir Hom wat ons het: pyn, sonde, verwerping, nood en onvermoë. Hy gee vir ons wat Hy het: vrede, vreugde, liefde en lewe in oorvloed.

Armoedige ryk mense
• Waarom leef God se kinders dan steeds in geestelike armoede?
• Waarom besef ons nie dat ons daagliks midde-in ’n oop Hemel werksaam is nie?
• Waarom het dit nog nie tot ons deurgedring dat die oop Hemel waarvan mense praat, nie iewers vér in die ewigheidsdimensie is nie, maar binne-in ons?

Leef jy vanuit jou gees of jou siel?
Die antwoord lê grootliks daarin dat ons nie vanuit ons gees lewe nie, maar vanuit ons siels- of fisieke dimensie. ’n Mens se sielsdimensie omvat jou gedagtes, emosies en wil. Jou sielsdimensie is dus grootliks in jou brein gesetel en bepaal hoe jy dink, voel en uiteindelik kies. Wanneer ons siel ons gedag-tes rig, ons gevoelens vrye teuels gee en uiteindelik bepaal wat ons kies en nalaat, is vrygekoopte kinders van God steeds vasgevang in ’n kragtelose geloofslewe. Ons kan onsself nie werklik bevry en verlos van pyn, verwerping en watter ander hindernis ons ook al probeer weghou van God nie. Indien ons vanuit ons fisieke dimensie sou funksioneer, laat ons toe dat gebeure, omstandighede en mense met hulle woorde en dade ons gedrag bepaal. Dit is ’n vreeslike situasie. ’n Mens leef uitgelewer as jou fisieke bestaan jou menswees bepaal.

Die oop Hemel in jou
’n Lewe deur die Gees, waarvan Paulus ook in Romeine 8 skryf, stel jou in staat om jou sielsdimensie (gedagtes, emosies en wil) in die pas te bring met die Gees van God wat in jou gees ’n blyplek kom vind het. Jy laat toe dat Hý bepaal hoe jy dink, voel en kies. Jy gebruik Sý beginsels om jou fisieke dimensie te rig. Jy is nie meer aan jouself of ander mense uitgelewer nie, maar begin vanuit jou posisie in Christus funksioneer.
Dán kom jy agter hoe geweldig groot jou Godgegewe geesteskapasiteit is: al die seëninge van die Gees wat daar in die Hemel is, het saam met Hom in jou kom vestig. Nou kan jy jou “gedagtes gevange neem en aan Christus gehoorsaam maak”, 2 Kor 10:5. Nou kan jy die vryheid van God se liefde beleef, terwyl ander rondom jou in gebrokenheid funksioneer. Nou kan jy rustig slaap, terwyl almal om jou stres, want jy wéét God is in beheer.

Leef vanuit ’n oop Hemel
Moses het dit eeue voor Paulus ook al verstaan toe hy gesê het: “God se voorskrifte vir lewe is nie ver dat jy oor die see moet vaar om dit in die hande te kry nie; dit is nie hoog in die Hemel dat jy daarheen hoef op te klim om dit te gaan haal nie; dit is baie naby.” Deuteronomium 30:11.
Ja, dit is so naby dat jy nie op óf af te hoef te kyk om dit te sien nie; jy hoef ook nie rond te kyk om daarna te soek nie. Kyk net ín, dit is binne-in jou! God se seën het saam met Hom in jou kom woon. Jy leef nie onder ’n oop Hemel nie, jy leef vanuit ’n oop Hemel!


ELZA MEYER is die stigter en hoof-uitvoerende beampte van Turn2God Ministries. Vir meer inligting www.turn2god.co.za; elza@turn2god.co.za of skakel 012 997 5601

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsluitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)