– deur prof. Gerrie Bester

Ons is besig om die dieper openbaring
van Jeremia 1:5 te ondersoek. Ons het geleer dat daar ten minste vier dinge met ons gebeur nog voordat ons gebore word. In die vorige uitgawes het ons die wonderlike beeld gesien van Abba Vader wat ons ken selfs voordat ons gevorm is. Ons het die dieper betekenis van: “ken”, “gevorm” en om “geheilig te word” ondersoek. Maar dit is nie ál wat die Woord van Abba Vader ons in hierdie Skrif leer nie.

‘Ek het jou verordineer’
Die vierde en laaste aspek wat die Woord van God ons in Jeremia 1:5 leer oor wat met ons gebeur nog voordat ons gebore word, is dat God ons verordineer. Wat beteken dit? Die Hebreeuse woord is natan, wat beteken: “toebeskik” of “om aan iemand toevertrou te word”. Dit beteken ook “om uit te skiet”. Dit is letterlik die prentjie van ’n bloeisel wat uitspruit. Bloeisels verander uiteindelik in die vrug wat deur die boom gedra word. Abba Vader verklaar dat Hy Jeremia geken het nog voordat hy gevorm is. Hy verklaar ook dat hy nie net Jeremia se fisieke liggaam gevorm het nie, Hy het ook die doel vir Jeremia se lewe gevorm en hom toegerus om hierdie doel te vervul. Abba Vader verklaar dat Hy Jeremia uitgesonder en hom rein verklaar het vir die taak wat aan hom toegewys (natan) is – om ’n profeet vir die nasies te wees. 

Jeremia se verskoning
Jeremia gebruik die verskoning dat hy “te jonk” vir hierdie taak is waarvoor Abba Vader hom uitgesonder het. Waarom is dit so moeilik vir ons om God te vertrou met Sy droom vir ons? Waarom kom ons voortdurend in opstand teen Sy opdragte in ons lewens as die bevele daartoe sal lei dat ons vry sal wees om Hom te aanbid? Ons sal nooit ware geestelike gesag verstaan ​​as ons gedurig Abba Vader se doel vir ons teenstaan nie.

Moses se verskoning
Dit is presies dieselfde opstandigheid wat Moses aan die dag lê wanneer Abba Vader hom roep om die doel te vervul waarvoor God hom verordineer het. “Toe sê Moses aan die Here: Ag, Here, ek is nie ’n man van woorde nie – van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.” – Eksodus 4:10. Die Hebreeuse frase wat gebruik word waar Moses sê dat hy “swaar van mond” is, beteken letterlik: “Here, ek het ’n dom manier van praat.”

Wat is jóú verskoning?
Sou Abba Vader Moses geroep het sonder om hom ook toe te rus? Onthou jy yatzar in die vorige artikel: “om te vorm met die gebruiksdoel in gedagte”. Wat van ons? Hoeveel keer maak ons verskonings waarom ons nie aan God se roeping gehoorsaam hoef te wees nie omdat dit ons uit ons gemaksone neem? Moses het 80 jaar lank gewag voordat hy sy roeping gehoorsaam het.

Jesaja en Gideon se verskonings
Die profeet Jesaja het gesê dat hy nie rein genoeg is om aangestel te word in die roeping wat Abba Vader vir hom gehad het nie (Jesaja 6:5). Toe God se engele Gideon roep, het hy die verskoning gehad dat sy familie die minste van al die stamme van Israel is en dat hy die minste in sy familie was.

Wat sien God?
Abba Vader het gefokus op dit waarvoor Hy Gideon verorden het – sy doel om ’n rigter te wees en die volk van God uit die slawerny van die Midianiete te lei. Die engel noem Gideon ’n dapper man in ooreenstemming met wat God vir hom beplan het en in teenstelling met die beeld wat Gideon oor homself gehad het. Ons is geneig om te vergeet dat die doel, mag en gesag van die groot EK IS, nie beperk word deur menslike swakheid nie. 

Die Pottebakker se doel vir jou
Omstandighede, wat nie altyd volgens ons plan verloop nie, steel soms ons fokus en dan probeer die vyand om dít waarvoor die Pottebakker ons ontwerp het, te vernietig. Ons behoort aan Hom (1 Korintiërs 6:19). Ons sal nooit weet wie ons is, as ons nie eerstens weet aan Wié ons behoort nie. Wanneer Abba Vader ons roep, roep Hy ons om terug te keer na die beeld en die droom wat Hy nog altyd vir ons gehad het, nie na dít waarin die wêreld dit verander het nie.

Wie se droom leef jy uit?
Leef ons Sy droom vir ons? Om in Sy droom vir ons te lewe, vereis dat ons uit die boks van ons vooropgestelde idees moet klim. Wie se droom leef jy uit? 


PROF. GERRIE BESTER PHD CA (SA) lei Roaring Truth Ministries. E-pos info@roaringtruth.co.za Hy is ook die dekaan van Emet Adacemy of Learning. Besoek emetgroup.co.za
Skildery deur Ilse Kleyn: artofkleyn.co.za
Bron: JUIG! Tydskrif

DISCLAIMER
JOY! Digital is a Christian portal that shares pre-published articles by writers around the world. Each article is sourced and linked to the origin, and each article is credited with the author’s name. Although we do publish many articles that have been written in-house by JOY! journalists, we do not exclusively create our own content. Any views or opinions presented on this website are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)