– deur prof. Gerrie Bester

Ons bestudeer die dieper openbaring van Jeremia 1:5. Verlede maand het ons geleer dat daar in hierdie Skrifgedeelte minstens vier dinge met ons gebeur voor ons geboorte hier op aarde. Ons het die wonderlike beeld gesien van Abba Vader wat sê dat Hy ons reeds geken het voordat ons nog gevorm is. Ons het gekyk na die dieper betekenis van “ken”. Nou moet ons die tweede aspek ondersoek wat hierdie Skrif ons leer: die deel waar ons gevorm word.

‘Ek het jou gevorm’
Die Hebreeuse woord wat vertaal word as die woord “gevorm” in hierdie Skrif, is die woord yatzar, wat letterlik beteken “om saam te pers en te vorm”. Dit is die beeld van ’n pottebakker wat ’n homp klei vorm. Ons weet dat die Woord van God ons leer dat Hy die Pottebakker is en ons die klei (Jesaja 64:8). Hy vorm ons volgens Sy droom vir ons. Dit is die fisieke deel van ons vorming. 

’n Kykie na die Hebreeuse betekenis
Yatzar het egter ’n dieper betekenis as om net die werktuig te vorm. Yatzar beteken ook “om te vorm met die gebruiksdoel in gedagte”. Dit beteken dat hierdie aksie nie bloot die vorming van die fisieke “houer” of werktuig behels ​​nie, maar dat die karakter en gawes wat Abba Vader vir ons in gedagte het, onthul. In ons moeder se skoot het Hy reeds die droom en doel wat Hy vir ons beplan het, gevorm. Hoe soewerein en wonderlik is ons God nie? Abba Vader sal ons nie skep vir ’n spesifieke doel sonder om ons met die nodige karakter, vaardighede, talente en gawes toe te rus sodat ons hierdie doel kan vervul nie – mits ons ’n lewe van verbond met Hom en in
gehoorsaamheid leef.

God het ons reeds toegerus
’n Voorbeeld, om die konsep van yatzar te illustreer, kan soos volg verduidelik word: Gestel ’n pottebakker wil ’n teepot maak. As deel van die vormingsproses sal hy – in ooreenstemming met die doel van die voorwerp (om te kan giet) – die tuit van die teepot beplan. Die tuit is noodsaaklik vir die doel van die teepot, om tee te skink. As hy ’n teepot van klei maak en nie ’n tuit vorm as deel van die “volmaakte droom” vir die teepot nie, sal dit tot ’n groot gemors lei as die teepot sy doel moet vervul. Ons kan hierdie beeld gebruik om die Hebreeuse konsep van yatzar te verstaan. Abba Vader sal nie ’n doel en ’n droom vir enige van ons hê, sonder om ons toe te rus met die nodige talente, geestelike gawes en gesag om hierdie doel te verwesenlik terwyl ons in ’n verbondsverhouding met Hom wandel nie.

‘Ek het jou geheilig’
Die derde aspek wat Jeremia 1:5 aan ons openbaar, is dat Abba Vader sê Hy heilig (sanctify) ons nog voordat ons gebore word. Die Hebreeuse woord vir heiligmaking is die woord kadash, wat verband hou met die Hebreeuse woord kadosh – wat “heilig; om heilig te wees” beteken. Die woord kadash beteken “om rein te verklaar”, “om opsygesit te word” of “om heilig te wees”. Ons is daartoe geroep om heilig te wees (1 Petrus 1:16). Ons moet verstaan, om heilig te wees, beteken nie om volmaak te wees nie. Dít is nie Abba Vader se definisie van heiligheid nie. Dit beteken dat ons opsygesit is vir ons Bruidegom, gewy aan ’n lewe om Hom te ken in alles wat ons doen. 

God het ons afgesonder vir Hom
In hierdie konsep van kadash sien ons dat Abba Vader – nog voor ons gebore is – ver-klaar dat ons vir Hom afgesonder is. Dit is hoekom ons na ’n pasgebore baba kyk en sonder twyfel die reinheid van Abba Vader sien. In die skoonheid van ’n baba in jou arms, sien jy die woord kadash verwesenlik word, terwyl jy jouself nie kan help om na die bondeltjie vreugde te kyk wat so volmaak geskape is nie en wat rein verklaar is deur Abba Vader. Die vyand verontreinig hierdie suiwerheid wat uit die hart van Abba Vader kom, deur versoeking en sonde, terwyl hy probeer om dít te steel wat God vir Homself afgesonder het. Ons het almal gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie (Romeine 3:23), maar dit is waarom Abba Vader Sy Seun gestuur het om vir ons aan die Kruis te sterf. Wanneer ons wedergebore word, word ons gereinig deur die Bloed van die Lam.

1 Johannes 1:7 sê:
“Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.” Halleluja vir die Lam van God!

PROF. GERRIE BESTER PHD CA (SA) lei Roaring Truth Ministries. E-pos info@roaringtruth.co.za Hy is ook die dekaan van Emet Adacemy of Learning. Besoek emetgroup.co.za


Skildery deur Ilse Kleyn: artofkleyn.co.za
Bron: JUIG! Tydskrif

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)