–deur Bennie Mostert

Hoe kry ek vir Jesus tussen al die geskenke en ‘Jingle Bells’, ‘Little Drummer Boy’, ‘White Christmas’ en ‘Stille Nag’? Waar kry ek die Seun van God?

God in die stilte

Gaan maak jou kamer se deur toe. Neem ‘n uur. Maak jou hart stil voor God. Stil, totdat al die stemme stil is. Totdat jy niks meer kan hoor nie – nie die liedere in die koopsentrums, die beelde van die advertensies, hartseer oor familieverhoudings, jou eie begeertes vir volgende jaar en die seer van die afgelope jaar in jou eie hart nie.

Maak jou Bybel oop en lees Lukas 2:1-20. En wanneer jy lees, vra die Heilige Gees om die Woord en die ‘storie’ van Jesus vir jou lewendig te maak. Maar moenie net lees om dit deur te lees nie. Lees dit weer en weer en weer.

Nog belangriker: onthou om die Hei­lige Gees te vra om Jesus vir jou te wýs. Lees dit totdat jy trane van vreugde huil, totdat die ontsaglikheid van wat jy lees, jou oorweldig en jou hart buig. Moenie ophou voordat dit gebeur het nie.

Ons vrese

En maak dan oop by Fil. 2:4-11. Doen dieselfde. Lees dit vers vir vers. Vra die Hei­lige Gees om met jou uit hierdie Skrif te praat. Lees dit weer en weer. Lees dit, maar moenie weghardloop vir die konse­kwensies van wat jy lees nie.

Sien, dit is ons probleem: ons lees, maar ons wil nie ‘vat’ wat God vir ons gee nie. Ons is bang om die mooi dinge te vat, want ons is bang ons gaan op die ou end net nog ‘n keer teleurgesteld wees. Ons is bang om die dinge te neem wat lyk asof dit die lewe self van ons af gaan wegneem, want ons het ‘n beperkte verstaan van wat lewe regtig is. Ons verstaan nie dat dood die lewe bring nie.

Lees en bid, praat met God totdat jy dit verstaan, totdat jy verstaan dat daar léwe in Fil. 2:5-11 is. Totdat jy verstaan wat God met daardie lewe bedoel. Totdat daardie lewe in jou hart is. Totdat dit jou lewe vul en jy uit die dood na die lewe oorgegaan het deur te kies om dit wat jy daar lees, in jou lewe te laat gebeur.

God se name

As jy daarmee klaar is, fokus op Sy name. Maak dit jou eie. Laat Jesus deur die openbaring van Sy Name, God wees in jou lewe. Wat Sy Naam aan jou openbaar, is wat Hy vir jou wil wees. In Lukas 2 is Hy die heilige Kind, in Filip­pense 2 is Hy die slaaf; deur die veelvoud van Sy Name, openbaar Hy Homself in groter volheid.

Oorwinnaar in elke stryd

Deur Sy Name sien ons nie net die Kersfees-Jesus nie, maar die Jesus wat ons die ander 364 dae van die jaar nodig het: Die Alfa en die Omega; die Beloner van die wat Hom soek; die Bewerker van wonderdade; die Blink Môrester; die Bron van alle standvastigheid en bemoediging; die Begin en Voleinder van die geloof; die Bewaker van ons lewe.

Beroep jou op sy name

Die Bron van ewige verlossing; die Een wat is en wat was en wat kom; die Een wat deurboor is; die Ewige Lewe; die Weg, die Waarheid en die Lewe; die Geneesheer; Hy wat my eer en aansien herstel; die Klip wat deur die bouers afgekeur is; die Leidsman; die Lam in die middel van die troon; die Leeu uit die stam van Juda; die Lig vir die nasies; die Man van Smarte en bekend met siekte; ‘n Muur van Vuur; my Helper; die Oorwinnaar in elke stryd (en ‘n paar honderd ander). Wag by elke Naam tot die Heilige Gees vir jou wys wie Jesus deur hierdie Naam vir jóú wil wees.

Roep hierdie Name voor die troon van God uit, bely hulle, proklameer hulle, beroep jou op hulle, laat hulle jou hoop wees vir die jaar wat kom. En wanneer ‘n uur te min is, neem môre nog ‘n uur en nog ‘n uur, tot jy Jesus kan sien. En wanneer jy Hom met jou hart én verstand kan sien, dan het Kersfees waarlik gekom.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)