Die beste spotprent wat ek in Desember 2020 gesien het, was waar iemand ’n deur waarop 2021 geskryf is, met ’n lang stok probeer oopdruk. Ons lewe in baie onseker tye. Sosiale media, waarmee baie persone hulleself die reg toe-eien om enige ongefiltreerde menings te plaas, is aan die orde van die dag. Dit maak dat waarheid ongewild is of in die meeste gevalle nie meer werklik die waarheid is nie. Grense word daagliks getoets en nuwe menings daagliks as waarhede aanvaar.

Drie dinge wat jou kan anker
Wat gee ’n mens sekuriteit, stabiliteit en vryheid te midde van hierdie onsekerheid? Daar is drie belangrike aspekte wat elke mens moet vasmaak om die uitdagings van die lewe te kan trotseer:
• jou IDENTITEIT
• wat WAARHEID is
• jou SKEPPINGSDOEL

Hierdie beginsels is deur God ingestel om ons die nodige sekuriteit te bied wat ons te midde van storms standvastig sal hou. Ek praat in hierdie artikel hoofsaaklik oor identiteit en sal in komende uitgawes praat oor waarheid en skeppingsdoel.

“Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.” – Psalm 119:9 (OV)

IDENTITEIT
’n Gebrek aan identiteit is vandag ’n baie groot probleem. Wanneer iemand onseker is, word hy/sy blootgestel aan ’n eindelose soektog met baie smart. Soos die bekende Engelse spreekwoord sê: “As jy nie staan vir iets nie, val jy vir alles.”
Identiteit word vasgelê wanneer ons ontdek wie God is, hoekom Hy ons geskape het en ons vanuit die vreugde en vervulling van sekerheid begin lewe. Wanneer jy weet wie jy is, sal jy vanuit daardie standvastigheid ’n invloed op ander uitoefen te midde van almal se menings oor wie hulle dink jy moet wees.

’n Gevaarlike pad
Dit is gevaarlik om menslike menings belangriker te ag as dié van jou Skepper. Dan word ’n onsekere soektog na ware sekuriteit geaktiveer en skep dit ’n diep behoefte vir aanvaarding in jou asook ’n ingesteldheid op die guns van mense.

Hoe word ons identiteit gevorm?
Daar is ’n manier hoe ons permanente vrede kan kry oor die groot vraag van wie ons is – by die enigste veilige plek; by ons Skepper na wie se beeld en gelykenis ons geskape is. Identiteit word gevorm deur die omgewing waarmee ons onsself gereeld identifiseer. Dit is hoekom God ons ouers gee. ’n Gesonde gesinslewe en familieverhoudings, waar ouers vir hulle kinders leiding gee en bekendstel aan wie God is, is van kardinale belang in die vorming van kinders se identiteit.

“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers …” – Genesis 1:26

Na Sy beeld geskape
God het elke mens na Sy beeld en gelykenis gemaak. Sonder Hom as middelpunt in ons lewens sal ons altyd op soek wees na ons selfbeeld. Ons verhouding met God moet gesentreerd wees rondom wie Hy is en wie Hy ons geskape het om te wees, eerder as wat ons móét en nié moet doen nie.

Ontdekking van ons ware identiteit verander ons
Wanneer ons begin ontdek wie ons in Hom is, gee Sy Goddelike energie en begeerte ons ’n lewenslus om die verskil in ons samelewing te maak. Daar begin outomaties ’n begeerte in ons ontwikkel om hierdie God na wie se beeld ons geskape is, te behaag en die begeerte om mense eerder te behaag, verminder stelselmatig. Ons is geskape om deur God te heers en Sy krag wat in ons werk begin nou ook deur ons te werk. Hierdie vaste oortuiging bring ’n einde aan die soeke na aanvaarding omdat ons dit nou in God vind.

Hoe om ’n vaste oortuiging te kry te midde van onsekere tye:
• Maak seker jy is ’n wedergebore kind van God.
Maak seker jou saak met God is reg. Volgens Johannes 3:3 en 1:12 moet daar ’n oomblik wees waar jy totaal oorgee en waar jy Jesus innooi om Sy regmatige plek op die troon van jou hart in te neem. Wedergeboorte is die eerste vaste fondasie wat jy moet hê.

• Deur die leiding van die Heilige Gees.
Vra die Heilige Gees om jou te vul en sodoende God se beeld in jou te vestig. Laat die Gees jou daagliks lei en oortuig om meer soos Jesus te word en te leef.

• Versterk jou verhouding met God deur die Woord en gebed.
Een van die grootste redes vir onsekerheid en onstabiliteit in die lewe, is ons geneigdheid om onafhanklik van God en Sy Woord te lewe. Daar is geen kortpaaie nie. Ons sal nooit in ’n gesonde verhouding met God kan wandel en ons identiteit vasmaak, indien ons nie gereeld God se Woord lees, daaroor mediteer en dit gehoorsaam nie.

• Soek dissipelskap in jou lewe.
Vertrou God vir iemand om persoonlik ’n pad van dissipelskap met jou te stap en jou te help met jou geestelike groei deur ’n sterk Bybelse grondslag te lê.

• Wees ’n gehoorsame getuie van Jesus.
Deel gereeld jou getuienis met ander. Gehoorsaamheid is baie belangrik en dit bring standvastigheid.

Jy kan met sekerheid lewe
Onthou jy is na God se beeld geskape, daarom kan jy met sekerheid lewe. Deur Jesus het ek en jy die reg gekry om God te nader en ons lewens aan Hom oor te gee. Wanneer God beheer oorneem, verander alles ín en óm ons. Wees geseënd!


26 April

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)