-deur Gretha Wiid

Soortgelyk aan wanneer God eers werklik jou Verbondsgod is wanneer Hy insae in elke area van jou lewe het, het ons eers werklik ’n dieper verbond met ons huweliksmaat wanneer ons lewe ’n oop boek vir mekaar is. In ons verbondsverhouding met God sluit ons Hom tog nie van sekere dinge in ons lewe uit nie. Party getroudes sukkel om hierdie ware verbond met mekaar te smaak omdat hulle nie alles van hulleself met hulle maat deel nie.
Hulle het geheime en glo dat sekere dele van hulle lewe privaat moet bly. Mense met hierdie siening sal as gevolg van hulle geheime en leuens nie ’n dieper verbond in hulle huwelik ervaar nie, want as jy nog nie bereid is om alles van jouself te deel nie, is daar dinge wat jy nog moet neerlê en opoffer. Jy het nog te veel eie reg en selfsug in jou huwelik om werklik eenheid te kan ervaar. As jy nie 100% kan opoffer nie, sal jy nie 100% verbond kan smaak nie!

Leuens laat ons van God af wegskram
Joh 3:20-21 leer ons: “Almal wat slegte dinge doen, haat die lig en kom nie graag na die lig toe nie sodat die dinge wat hulle doen in die geheim kan bly. Maar ’n mens wat die waarheid doen, kom na die lig toe sodat almal kan sien dat Hy doen wat God wil hê.” Dinge wat jy vir jou maat wegsteek, bedreig nie net jou huweliksverbond nie, maar ook jou verbond met God. Laat ons eerlik wees – dit is nie heeltemal so lekker om met God te gesels, in die kerk te sit of saam met jou maat te bid, as daar donker dinge in jou hart is waarvan jou maat nie weet nie. Omdat mense wat met leuens saamleef, noodwendig al meer van God wegskram, leef hulle naderhand ver van die Heilige Gees se inspraak af, en hoor daarom Sy vermanings en waarskuwings al moeiliker. Die leuen word dus al groter, en die persoon se gewilligheid om tot God te roep, al minder.

Leuens laat ons teen ons maats rebelleer
Mense wat skuldig voel, beskuldig maklik ander mense net om die fokus van hulleself weg te lei. “The easiest way in which I can hide my own insecurity (or lie), is to expose the lie or sin of others” – ware woorde van T.D. Jakes! Mense wat vir hulle maats lieg of skuldig voel oor sekere dinge, raak nie net liggeraak en geïrriteerd met hulle nie, maar skram soms so ver van hulle maats weg dat hulle uit die verhouding onttrek. Buiten dat só iemand nie meer met God in gesprek tree nie, raak die huweliksgesprekke maklik oppervlakkig. Omdat hulle later glad nie meer in eenheid is nie, ervaar hulle ook nie meer intimiteit en God se seën in hulle lewe nie.

Wanneer tegnologie netelig raak
In die ou dae was dit nie so maklik om ’n geheime lewe te leef waarvan jou maat nie bewus is nie. Veral op plattelandse dorpies het almal van mekaar se sake geweet. Vandag is dinge anders; met moderne tegnologie het daar noodwendig geheime wêrelde ontstaan. As ons nie bereid is om ons PIN-nommer met ons maat te deel nie, of ’n privaat facebook-blad en -profiel het, is dit veelseggend van respek en vertroue in ons huwelik. Die oomblik as ons sms’e begin uitvee sodat ons maat dit nie sien nie, leef ons reeds ’n leuen in ons huwelik. Vir diegene wat nie met hierdie stelling saamstem nie: pas die skoen aan die ander voet en vra hoe húlle sou voel as hulle maat in die geheim met ander gesels.

Satan hou ons leuens as ’n troefkaart
Die satan wil alle geheime op die ou end aan die lig bring. Hy bewaar ons geheime in die donker – nie om ons te beskerm nie, maar om dit op ’n geleë tyd as troefkaart te gebruik. Ons dink ons is vry solank die leuen bedek is, terwyl die Woord ons in Joh 8:32 die teendeel leer: dat die waarheid ons sal vrymaak – nie net Jesus as enigste waarheid nie, maar ook die openbaarmaak van die leuen.
Al lyk sommige geheimpies onskuldig, bly dit in wese steeds ’n leuen. As die satan met die geringste dingetjie ’n leuen in jou huwelik ingebring het, sal hy sy poot net verder inwurm om uiteindelik ’n gemors te veroorsaak.

Hoekom steek ons dinge weg?
Mense hou nie noodwendig dinge in die geheim omdat hulle nie respek vir hulle maat het nie, maar eerder omdat hulle in vrees leef oor wat hulle maat sal doen as hulle die waarheid uitvind. Verskillende vrese dryf mense tot geheimhouding:
• ’n Vrees dat jou swakhede aan die lig sal kom en jou maat jou as ’n mislukking sal beskou
• ’n Vrees dat jou maat jou sal wil beheer en vir jou voorskryf
• ’n Vrees dat jy nooit ’n eerlike pad sal kan stap nie, en daarom nie eers probeer nie
• ’n Wanpersepsie dat jy die enigste een in jou huwelik is met swakhede
• ’n Vrees dat jou lewe minder vreugde sal hê sonder die dinge wat jy geheim hou
• ’n Vrees dat jou maat jou nooit sal vergewe nie
• ’n Vrees dat jou maat jou nie in die toekoms weer sal vertrou nie

Wat ook al die leuen is wat jy in jou binneste ronddra – God se genade is vir jou genoeg. Maak jou geheim eerstens ’n gebedsaak en bely dit voor God. As jy eers geestelik skoon staan voor God, sal Hy die res van die pad vir jou wys. As die Seun ons vrygemaak het, kan ons werklik vry wees voor God, sê Joh 8:36. As die geestelike las van ons skouers af is, kry ons skielik krag en is ons bereid om ook met die waarheid vorendag te kom. God sal nooit een maat ten koste van die ander vrymaak nie. Begin dus met ’n eerlike gesprek met God. Hy sal jou nie halfpad los om deur die leeu opgeëet te word nie. Die satan loop rond soos ’n brullende leeu, maar Jesus is die Leeu van Juda!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)