In ‘n onlangse skokkende koerantartikel is die seksgedrag van kinders van so jonk as ses jaar beskryf. ‘n Ander artikel het die gedrag van die dwelmbase wat die skoolgronde van kinders infiltreer en kinders met ‘dwelmlekkers’ lok, beskryf. Ons as mense kan net wanhoop as ons na die absolute laagtepunt waartoe die mens in hierdie wêreld gedaal het, kyk.

’N STABIELE HUIS VIR DIE KIND

Dit behoort egter nie as verrassing te kom nie, want ons Here Jesus Christus het gewaarsku dat die tye ‘donkerder’ gaan word namate die tyd vir Sy wederkoms naderkom. Die gevare wat op ons kinders wag, is egter baie onrusbarend en hoewel dit onmoontlik vir ons is om ons kinders geheel en al teen ge­vaarlike gedrag te beskerm, is daar tog baie belangrike punte wat ons kan toepas om ons kinders te help om wys te kies en ‘nee’ te sê hiervoor.

LEER HULLE REINHEID

Dit is nie net seks voor die huwelik wat kinders moet vermy nie, maar ook die onrein, seksuele boodskappe en foto’s wat hulle op hul selfone, rekenaars en televisieprogramme ontvang. Hierdie gemengde boodskappe sluit sepies, waar die konsep van veelvuldige seksuele maats bevorder word, in. Reinheid behels ook dat hulle dan sekere grense moet trek en definitief ‘nee’ moet sê vir alle onrein bood­skap­pe.

SITUASIESKEPPING

Kinders het hulp nodig met hoe daar op sekere gevaarlike situasies gereageer behoort te word. Dit is baie goed indien ouers sekere rolspele gebruik en hulle kinders help met die regte reaksie op gevaarlike gedrag, soos bv. as ‘n vreemdeling hulle in ‘n motor probeer lok of hulle op ‘n verkeerde manier aanraak.

‘n Kind sal nie weet hoe om so ‘n situasie te hanteer indien hy nie vooraf die regte reaksie geleer is nie. Ons beveel aan dat kinders geleer word om op ‘n baie ferm manier te weier en indien dit nie werk nie, so gou as moontlik so ver as moontlik van die persoon weg te kom en so hard as moontlik om hulp te roep. As ouers kan ons nie elke moontlike situasie met ons kinders bespreek nie, maar ons kan hulle op die ‘rooi vlae’ waarvoor hulle baie versigtig moet wees, wys.

Wees beslis

Ons kan hulle ook leer om baie beslis ‘nee’ te sê en so ver as moontlik weg te kom. Neem as voorbeeld ‘n meisie wat na ‘n partytjie genooi word, daar kom en uitvind dat niemand anders behalwe sy en die seun wat haar genooi het, daar is nie. Sy behoort dadelik die ‘rooi vlag’ te sien en so vinnig as moontlik van hierdie situasie weg te kom.

 LEER KARAKTER

Die Bybel leer ons dat ons almal gebore sondaars is. Ons moet ons kinders dus Goddelike karakterwaardes leer. Dié waardes sluit eerlikheid, integriteit, vriendelikheid, moed, liefde (nie wellus nie), selfbeheer­sing en volharding in. Hoe kan ‘n kind ‘nee’ sê vir dwelms indien hulle nie moed geleer is nie, of hoe sal hulle vir die huwelik kan wag indien hulle nooit selfbeheersing geleer het nie, en hoe sal ons ooit weet wat in die lewens van ons kinders aangaan indien hulle nie eerlikheid geleer is nie?

Karakterontwikkeling behoort doelbewus en eerder vroeër as later plaas te vind. Baie van hierdie karakterwaardes word ‘opgetel’ eerder as geleer, deur bloot op die voorbeeld van die ouers te let. Ons moet dus seker maak dat ons goeie rolmodelle vir ons kinders is.

 

’N STABIELE HUIS VIR DIE KIND

Emosioneel-stabiele huise is uiters noodsaaklik om vir kinders sekuriteit te gee wat hulle vir die res van hul lewens sal bybly. Hierdie sekuriteit kan net in ‘n omgewing van liefde en veiligheid ontwikkel. Kinders wat emosioneel stabiel is, se behoefte aan iets om hul pyn te verlig, is baie minder en hulle is baie meer in staat om ‘nee’ te sê vir gevaarlike gedrag.

Ouerliefde stabiliseer

Daar is niks meer stabiliserend in die lewe van ‘n kind as om te sien dat sy/haar ouers mekaar liefhet nie. Volgehoue verskille en konflik veroorsaak emosionele stres en onsekerheid.

Beoefen dié paar punte in jou huis en help só jou kind om ‘nee’ te sê vir gevaarlike gedrag. Laat ons nooit ophou bid vir ons kinders nie, sodat hulle die regte keuses kan maak en God sal behaag. Dit sal lei tot rus, vrede en vreugde.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)