-deur Daniel Kolenda

‘n Onlangse artikel in die New York Times het die volgende hoofopskrif gehad, ‘Long-Married Couples Do Look Alike, Study Finds’. Dr. Zajonc, ’n siel-kundige aan die universiteit van Michigan, sê: “…mense boots dikwels onbewustelik in stille empatie hulle wederhelf se gesigs-uitdrukkings na, en…met verloop van jare veroorsaak die gedeelde gesigsuitdrukkings dat hulle gesigte na mekaar begin lyk.”

Om te word wat jy aanskou
Dit blyk dat die moderne wetenskap pas ontdek het wat die Skrif reeds oor ’n lang tydperk onthul het: jy word soos dit wat jy aanskou. Paulus het gesê dat ons al hoe meer aan die beeld van Christus gelyk word, hoe meer ons die heerlikheid van die Here aanskou (2 Kor 3:18). Daar is ’n ongelooflike transformerende krag in dít waarop ons ons oë, gedagtes en hart rig, en ek glo dat dit baie dieper strek as wat ons besef.
Ek kan onthou toe ek ’n seuntjie was en my pa my geleer het hoe om die gras te sny; hy het my geleer om na ’n merker reguit voor my aan die anderkant van die grasperk te kyk en daarvoor te mik. Waar ek kyk, is waarheen ek op pad is. Dit geld ook wanneer jy bestuur. As jy na die geelstreep langs die pad kyk, sal die motor na daardie kant toe begin neig. As jy op die stippellyn in die middel fokus, gaan die motor na die middel van die pad neig. As jy reguit wil ry, moet jy reguit voor jou uitkyk.
Waar jy kyk, is waar jy gaan opeindig. As jou oë, hart en gedagtes op Jesus gerig is, sal jy aan Sy beeld gelyk word. Daar is egter ook ’n donker kant aan hierdie beginsel.

Dade ontspring in die hart
In Matteus 5:28 sê Jesus: “Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.” Jesus het hierdie beginsel verstaan – waar jy kyk, is waarheen jy op pad is. Owerspel en ontug begin met wellus. Moord begin met haat. Diefstal begin met hebsug en gierigheid. Waarop jou hart, oë en gedagtes gerig is, is waar die res van jou liggaam uiteindelik gaan opeindig. Jy word dit wat jy aanskou.
Die American Psyciatric Association berig dat ’n tiener teen die ouderdom van 18 reeds 16 000 skynmoorde en 200 000 gewelddadige dade gesien het. Is dit enigsins verbasend dat meer as 1 000 studies daarop dui dat mediageweld en aggressiewe gedrag in kinders met mekaar verbind kan word? In die lig van hierdie werklikheid, wat dink jy sal die gevolge van die stortvloed beelde wees wat dwelmmisbruik, bendeaktiwiteite, seksuele aggressie, dobbel, ens. uitbeeld? Mense neem die eienskappe aan van dít waarop hulle hulle gedagtes, harte en oë rig.

Jakob het hierdie beginsel gebruik
In Genesis 30 beraam Jakob ’n plan om ryk te word. Hy tref ’n ooreenkoms met Laban, sy skoonpa, dat hy al die gestippelde en bont beeste, skape en bokke as betaling kan kry vir sy dienste as herder.
“Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier-, amandel- en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom; en hy sit die latte wat hy geskil het, vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het, en hulle het verhit geword as hulle kom drink. En die vee het verhit geword by die latte, en die vee het gelam gestreeptes, gestippeldes en bontes.”
Presies hoe dit gebeur het, is ’n raaisel, maar wat ons wel weet, is dat die kleur van die lammers en kalwers waarmee die beeste, skape en bokke dragtig geword het, bepaal is deur wat voor hulle oë was.

Vrug is van binne, gawes van buite
Die ‘vrug van die Gees’ (van Galasiërs 5) verskil van die ‘gawes van die Gees’. Gawes kom van buite, terwyl vrug van binne kom. Gawes word geskenk, maar vrug volg op bevrugting. Een ding is seker: die gawes van die Gees kan steeds openbaar word in mense sonder karakter. Inteendeel, Jesus gaan eendag aan baie mense met gawes sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af.“ Matt 7:23. Maar vrug is ’n ander storie.

Kies jou bestemming
Die vrug van die Gees groei slegs in diegene wat die heerlikheid van die Here aanskou – wat aan Sy beeld gelyk word, van heerlikheid tot heerlikheid. Jy sal bevrug word met dit wat jy voor oë hou. Dit is wat die Psalmdigter gesê het: “Ek stel die Here altyddeur voor my…” Ps 16:8 (1933-vertaling). In Hebreërs 12 tref ons hierdie woorde aan: “…die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.” Jy sal by die bestemming aankom, waarna jy kyk. Jy sal word wat jy aanskou.
Die wêreld word toenemend meer soos dit wat dit aanskou, en ons ook. As jy wil weet wat jy die meeste aanskou, kyk net in die spieël. Wat jy aanskou, sal duidelik te siene wees in wat jy besig is om te word. Jesus het gesê: “So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.” Matt 7:20.


DANIEL KOLENDA is die president van Christ for All Nations Mininstries International. Vir meer inligting 086 123 2672 of www.sa.cfan.org.za

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)