– deur Robin Wood

Die belangrikste steunverhouding in die gesin, en ook die fondament daarvan, is die huweliksverbond. Baie jongmense dink dit is ’n groot risiko en dat dit in elk geval later uitmekaar gaan val. Egskeidingsyfers onder Christene is niks laer as onder die res van die bevolking nie. Dit is skokkend, veral gesien in die lig van die feit dat ons God as getuie neem wanneer ons ons huweliksbeloftes aan mekaar maak. Die huwelik is ’n verbondsverhouding met ’n verbondeerbiedige God as getuie.

Volgens God se resep, is die huwelik: “dat twee een sal word.” Wat is die huwelik in elk geval sonder hierdie eenheid? Jy mag ’n huweliksertifikaat hê, maar het jy werklik ’n ware huwelik?

Eenheid

Die huwelik gaan oor ’n verhouding, beslis nie net oor ’n stuk papier nie. Die huwelik is iets eg, nie net ’n konsep nie. Dit word gekenmerk deur die feit dat een man en een vrou één word. Die Skrifverwysing in Mal 2:16 wat handel oor God wat egskeiding haat, beteken nie net dat jy nie mag skei nie, dit beteken ook dat Hy dit haat dat twee wat één was, uitmekaar is. Of hulle nou oor die papiertjie ‘egskeidingsertifikaat’ beskik of nie!

Die oplossing is eenvoudig

In my ervaring met paartjies wat met huweliksprobleme sukkel en hulp verlang, is dit baie duidelik dat daar ’n groot mate van onkunde oor die huweliksverbond is.

Ons het al almal so baie huwelikseremonies bygewoon, maar die wanopvatting lê in die feit dat die meeste mense dink hierdie verbond kom op die volgende neer:

  • Dat die man en die vrou mekaar beloof om nie rond te slaap nie en dat hulle mekaar nie sal verlaat nie. Dit is die tragedie – nie omdat die man of die vrou heel moontlik een van bogenoemde twee dinge gaan doen nie, maar omdat die huweliksbelofte nie gaan oor wat die paartjie níé sal doen nie. Die huweliksbelofte is uitsluitlik oor wat die paartjie belowe hulle wél vir mekaar sal doen.

Die kern van die huweliksbelofte

  • Daar is baie paartjies wat, na baie jare van getroude lewe, nie egbreek gepleeg het of mekaar op een of ander stadium verlaat het nie en wat eerlik van oortuiging is dat hulle hul beloftes aan mekaar nagekom het.
  • Uit die aard van die saak is dit goed dat hulle mekaar nie verlaat het of egbreek gepleeg het nie, maar dit beteken geensins dat hulle gedoen het wat hulle met God as getuie beloof het nie.

Die kern van die huweliksbelofte is: die man en vrou sal mekaar liefhê, eer en koester en alle ander versaak solank as wat hulle leef.

Erken die werklikheid

Dis mos eenvoudig! Ek het nie enige woorde verander nie, ek beklemtoon bloot dat dit die kern is wat die man en vrou mekaar beloof het. Daar is niks verkeerd met die beloftes wat jy gemaak het toe jy getroud is nie. Die probleem is dat jy moontlik dink jy het ander beloftes afgelê as wat jy wel gedoen het.

As jy nou nie eens besef dat jy die beloftes aan jou eggenoot/-note breek nie, hoe kan jy ooit jammer wees? Indien jy nie jammer is nie, hoe is vergifnis moontlik? Wat omtrent die pyn en die seer wat jy veroorsaak het; die seer as gevolg van die feit dat jy jou beloftes verbreek het?

Versuim om beloftes na te kom, vind gereeld in huwelike plaas en dit word nie aangespreek nie. Indien daar nie vergifnis is nie, bou ’n wrok op en mense word in hul hart baie ongelukkig.

Dit mag moontlik as skok vir getroudes kom om te besef hulle breek op gereelde basis hul huweliksbeloftes. Die argumente, die skree op mekaar, die stiltes, die selfsug en die kinderagtige jaloesie. Daar is een grondbeginsel wat God in alles ingebou het: jy maai wat jy saai.

Saai ooreenkomstig die liefde

Indien jy saai deur jou beloftes na te kom, sal jy beloftes wat nagekom word, maai. En die wonderlike voordeel van die nakom van huweliksbeloftes – dié wat jy werklik gemaak het, nie dié wat jy dink jy gemaak het nie – is dat daar een­heid is! Die teendeel is egter ook waar: indien jy gefaal het om jou beloftes na te kom, het julle al hoe verder van mekaar gegroei.

Deur die kern van hierdie probleem aan te spreek, het lewe en seëninge tot gevolg – en eenheid. Hier is ’n paar voorbeelde van hoe beloftes gereeld verbreek word: Ons vertel leuens. Nie openlike leuens nie, maar wel die soort wat ons nie aldag as leuens herken nie. Indien jou maat iets gedoen het wat jou diep seermaak…en jy glimlag om jou seer weg te steek of maak asof jy nie omgee nie.

Jy is nie eerlik omtrent jou gevoelens wanneer jy so optree nie. Jy dra ’n masker om die seer weg te steek. Selfs woede kan ’n mas­ker wees waaragter ons kan wegkruip. Woede skuil dikwels agter trots. Wanneer jou maat jou dus seermaak, behoort jy hom/haar te laat weet: “Dit het my seergemaak toe jy …”

Kommunikasie

Ons het almal verskillende sienings van dieselfde situasie. Eer jou maat deur aan hom/haar die voordeel van die twyfel te gee. Kommunikasie is uiters belangrik vir huweliksgesondheid en is ’n vaardigheid wat aangeleer kan word.

’n Ander voorbeeld is die manipulasie van jou maat net sodat jy jou sin kan kry. Dit is beslis nie liefdevol nie. Dit is weer een van daardie dinge waarvan ons self nie aldag bewus is nie. Ons behoort dus te poog om meer bewus te wees van hoe ons ons huweliksmaat behandel – dink baie mooi na oor wat jy sê en doen en hoe dit moontlik deur hulle ervaar sal word. Wie se behoeftes word eerste gestel? Met Christus en die Kerk as ’n metafoor, behoort die man bereid te wees om sy lewe vir sy vrou af te lê en die vrou behoort haar aan die man te onderwerp. Indien beide partye bereid is om selfsugtige belang vir die belang van die ander te verruil, sal eer en koestering van mekaar – wat noodwendig tot eenheid lei – die gevolg wees.

Afbrekende gedrag

Nog ’n baie algemene voorbeeld wat dikwels ongesiens as huweliksvernietiger verbyglip, is wanneer julle jul stemme teen mekaar verhef. Indien julle dit doen, is dit geensins liefdevol nie; dan breek julle jul huweliksbeloftes. Of selfs wanneer jy ‘afskakel’ en besluit om in jou woede stil te bly (passiewe aggressiewe gedrag). Dit is ui­ters afbrekend. Sommige kan vir dae in stilte aangaan en daardeur hulself en hul geliefdes martel. Hierdie soort gedrag is nie net afbrekend nie, maar is ook uiters onvolwasse. ’n Huweliksverbond is ’n heilige verbond voor God en ons behoort dit so te hanteer. Dit is ’n kosbare gawe wat met veel sorg en die nodige aandag hanteer behoort te word. Hoe stel ’n mens nou dié dinge reg? Kyk na jou eie prioriteite – dis altyd ’n baie goeie plek om te begin.

Wie of wat is vir jou belangriker as jou maat? Indien jou huweliksmaat aandag nodig het, maar jy wil graag ’n televisieprogram kyk of sport doen, wat is die belang­rikste? Daar is niks met televisie of sport opsigself verkeerd nie, maar evalueer die waarde wat jy daaraan heg.

Prioriteite

Werksverpligtinge kan baie maklik ook die oorsaak wees dat jou huwelik ongebalanseerd is indien jy nie doelbewus en gereeld seker maak dat jou maat nog steeds die belangrikste in jou lewe is nie. Dit is doodeenvoudig nie goed genoeg om te sê jy doen dit vir jou maat en gesin nie. Moenie agter die werk skuil nie.

Mans sukkel dikwels hierdmee en behoort die balans tussen werk, die huis en ontspanning te vind. Ten einde jou maat te eer soos wat jy beloof het om te doen, behoort jy genoegsame tyd en aandag aan jou huwelik te spandeer. Onthou: dis ’n heilige verbond voor God en jy behoort dit as sulks te hanteer. Dit kan gedoen word.Bly by die waarheid van die Woord

Huweliksbeloftes word dikwels onteer, en tog bly vele in die duister oor wat die werklik rede is waarom hul huwelike ongelukkig is. Die eenvoudige waarheid is: verbreekte beloftes lei tot onenigheid en verdeeldheid. Wat sê die Bybel hieromtrent? “Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand toe kwaad bly, en die duiwel so ’n houvas gee nie.” Ef 4:26-27. Dit beteken jy moet jou lewe en verhouding met jou maat op ’n daag­likse basis uitsorteer. Hanteer die dinge wat seermaak, vergewe en word vergewe.

Bly by die waarheid van die Woord

Jes 30:21 sê: “Jy sal ’n stem hoor sê: ‘ Hier is die regte pad. Draai om en loop hierlangs.” Deur die verbond te hou, is die huwelikspad wat ons behoort te stap, duidelik uitgestippel. God het dit baie duidelik gemaak dat Hy verwag hierdie beloftes behoort nagekom te word – veral deur Sy verbondskinders.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)