– deur Dirkie van der Spuy

Die tweede byeenkoms van die Global Kingdom Partnership Network het onlangs in Sao Jose Dos Campos in Brasilië plaasgevind. Dit is bygewoon deur afgevaardigdes van 28 van die grootste kerke in die nie-Westerse wêreld. Hierdie groep gemeentes het gesamentlik ongeveer 17 000 sendelinge wat in die wêreld die Evangelie verkondig en verteenwoordig tesame 13 miljoen lidmate.

KERKE SE PASSIE VIR JESUS

Die getuienis van byna elkeen van hierdie gemeentes is dat hulle as ’n klein groepie begin het in ’n huis en daarvandaan gegroei het tot groot gemeentes wat tans ’n geweldige impak maak in die wêreld. Hierdie kerke kom uit Asië, Suid-Amerika en Afrika. Die grootste christelike kerke is in Seoel, Korea met lidmaattalle van 90 000 en selfs 850 000 lidmate.

’N WONDERLIKE EENHEID

Dit was ’n ervaring om te sien hoe verskillende mense uit verskillende kulture en dele van die wêreld in ’n wonderlike eenheid saamwerk. Almal is sáám opgewonde oor Christus as Here en Verlosser en almal word deur een passie saamgebind, en dit is om die Evangelie uit te dra na ’n verlore wêreld. Dit bly ’n belewenis om te sien hoe die Heilige Gees Christene wat uiterlik totaal van mekaar verskil, in één groot liggaam saambind.

’N DUIDELIKE MISSIE

Elkeen van hierdie kerke wat buitengewone groei belewe, word gekenmerk deur die gemeente se fokus om die Evangelie uit te dra na mense wat nog nie gered is nie. Elke persoon wat deel word van die kerk moes ’n keuse gemaak het teen ’n tradisionele godsdiens waarin hulle opgegroei het. Hierdie keuse vir Christus het dikwels behels dat hulle vervolg is, hulle werk verloor en uit hulle familie geban is.

CHRISTEN-ROEPING

Om aan die kerk te behoort, beteken vir hierdie groeiende gemeentes om in te skakel in ’n kleingroep en om binne hierdie versorging van mede-gelowiges op ’n pad van dissipelskap begelei te word. Elke lidmaat verstaan ook dat hy nie net bloot aan ’n kleingroep behoort nie, maar ook die roeping het om ander mense met die liefde van Christus te bereik en in te trek in die kleingroep. Elke lidmaat verstaan dat hy/sy ’n dissipel van Jesus moet wees wat ook dissipels van Jesus moet maak.

GOD DOEN WONDERWERKE

Elkeen van hierdie kerkleiers staan onverskrokke op die waarhede van God se Woord. Hulle kan nie dink dat iemand aan die kerk kan behoort en dan nie ernstig vashou aan die waarhede van God se Woord nie. God is vir hulle ’n realiteit en wat in die Bybelse tye gebeur het, glo hulle kan ook in ons dag gebeur. Tekens en wonders is deel van hierdie kerke se normale bediening.

Baie mense in Indië het tot bekering gekom as gevolg van bo-natuurlike ge­nesings en wonderwerke wat hulle beleef het. Die gemeenteleier van ’n kerk in Indonesië getuig dat daar by hulle gemeente alléén meer as 11 gedokumenteerde gevalle is van mense wat uit die dood opgewek is. Hy getuig ook dat 95 % van die Moslems wat tot bekering gekom het in hulle land, en wat Christene geword het, vertel dat wonderwerke en visioene aanleiding gegee het tot hulle bekering.

DIE CHRISTENDOM BREI UIT

Die meeste van hierdie groot kerke het ontstaan in lande waar die Christendom vervolg word. Die Christene is daarom in die minderheid en beleef vervolging op verskillende wyses. Hierdie kerke het egter ’n buitengewone passie vir die redding van die mense in hulle land wat nie Christene is nie. Daarom is daar juis op híérdie samekoms met 14 leiers van groot sending- en diensorganisasies hande gevat om ’n gesamentlike strategie op te stel hoe om die Evangelie meer effektief aan die Moslem-wêreld uit te dra. Daar is ook beplan hoe om ondersteuning aan rampgebiede te bied.

Hierdie kerke het ’n strategie ontwerp om binne die netwerk meer effektief hulp te verleen in krisisse. Rampe bied die geleentheid om nie nét die liefde van Christus te demonstreer nie, maar om ook die Evangelie uit te dra na mense wat soekend is. Voorsiening is ook gemaak om te voorkom dat wanpraktyke in so ’n krisistyd plaasvind.

BEKOMMERD OOR DIE WESTE

Nog een van die vrugte van hierdie samekoms was verseker die geestelike opbou, bemoediging en gebede vir mekaar. Hierdie Godsmanne wat ’n groot verskil maak in die wêreld, word almal gekenmerk deur hulle nederigheid en afhanklikheid van God. As geestelike leiers het hulle egter ook ’n passie vir die Christendom in die Weste.

Daar heers ’n bekommernis oor die krag, invloed en groei van die Christendom in die Weste. Daar is ’n bekommernis dat die kerk vasgevang is in die greep van materialisme en dat vormgodsdiens en tradisionalisme kerke vashou en verhinder om die wêreld vir Christus te bereik.

FOKUS OP SÝ MISSIE

Daarom word daar beplan om vir volgende jaar se byeenkoms in Seoel, Korea 10 van die grootste kerke in Amerika, Kanada, Australië, Nieu Zeeland en Europa te nooi om deel te word van hierdie netwerk. Mag hierdie netwerk elke kerk bemoe­dig om vas te staan op God se Woord, te fokus op God se missie om die Evangelie aan die wêreld te verkondig en om God te vertrou om deur Sy Gees ook in ons dag op wonderbare wyses te werk!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)