-deur Hannes van Niekerk

Ek het my hart in 1959 vir die Here gegee tydens ’n Pinksterfees. Hy het my gees vernuwe en my hart van klip verander in ’n hart van vlees (Esegiël 36:26). My hele lewe lank het ek ’n hart vir mense wat swaarkry en help ek straatmense, en omdat ek boedels beredder, help ek op ’n praktiese manier ook dié wat ’n geliefde verloor het. Die Here het egter ook vir my ’n nuwe gelewe gegee deur my fisieke hart ook vanuit ’n onverwagse oord aan te raak.

Eerste simptome van ’n hartprobleem
As kind en jongman het ek aan allerhande sportsoorte deelgeneem en het tot en met Augustus 2004 geen hartprobleme gehad nie. Een Vrydag daardie jaar het ek ernstige pyne in my bors ontwikkel en ’n styfheid in my kakebeen gevoel. Ek was ook vreeslik naar. Ek moes die betrokke dag regsadvertensies by die staatsdrukker gaan inhandig. Gewoonlik het dit sowat 15 minute geneem om van my motor af tot by die staatsdrukker in Bosmanstraat te stap. Daardie dag het dit my meer as ’n halfuur lank geneem omdat ek telkens op die randsteen gaan sit het wanneer die pyne in my bors te erg geraak het.

Vier hartomleidings
Die naweek by die huis het ek gedink die pyne is maar net as gevolg van beangstheid, aangesien ek maar ’n gespanne persoon is. Ek het dr. Van Aardt die Maandag gaan sien en hy was hoogs ontsteld omdat ek op eie stoom by sy spreekkamer aangekom het ná so ’n lewensgevaarlike voorval. Ek is in die hospitaal opgeneem en die daaropvolgende Sondag deur dr. Kobus Stanton geopereer – ek het vier hartomleidings ontvang.

Hartversaking en verswakte hartspiere
Ek het baie sleg gevoel nadat ek in 2008 die Otterwandelpad gestap het. Die kar-dioloog, dr. Dannheimer het hartversaking gediagnoseer. My hartspiere se werkvermoë het van 72% na 50% gedaal, maar selfs met hierdie diagnose het ek nog gereeld “oefening” gedoen deur trappe te klim. Ek het maar die stand van sake so aanvaar.

Verkalking en angioplastie
Op 10 November 2018 is ek weer na my kardioloog vir my jaarlikse ondersoek. Sy het gesê dat ek die volgende dag by die hospitaal moet aanmeld aangesien die angiogramme aandui dat een van die hoofslagare van my hart feitlik solied verkalk is. Hulle het die slag-aar verwyd deur ’n angioplastie (“stent”) en ek is op Clopiwin Plus geplaas, tesame met die ander medikasies wat ek reeds vir my hart geneem het.

Draf weer vir die eerste keer
Nadat ek uit die hospitaal ontslaan is, het ek my JUIG! tydskrif gaan koop en toe gelees oor die Oxygen-produkte. Ek het dit vir my aangeskaf. Aanvanklik het ek geen veran-dering gevoel nie, maar op 18 Maart vanjaar het ek weer vir die eerste keer gaan draf. Ek het vantevore, toe ek nog van die een lamppaal na die volgende probeer draf het, brandpyn in my bors gevoel. Op daardie betrokke dag het ek my gewone roete gevolg wat ek stap. Ek het probeer draf en gevind dat ek met die eerste draffie van die een paal tot die volgende nie so moeg geword het soos voorheen nie! Ek het toe ’n halwe blok gedraf en ’n halwe blok gestap. Dit was heel gemaklik vir my, maar ek was onseker hoe ver ek my hart kon druk. Twee dae later het ek agt kilometer aangedurf en die afstand met draf en stap heel gemaklik voltooi.

’n Verbetering van vier persent binne vier maande
In April het ek die kardioloog gaan sien – bloot uit nuus-kierigheid om vas te stel of my harttoestand werklik verbeter het. Ek het haar vertel dat ek nou ook Oxygen-pille gebruik. Sy het gesê die “goed” sal geen verskil maak nie. Ek het haar versoek om egter voort te gaan met haar normale ondersoek wat ook ’n elektrokardiogram insluit. Nadat ek die nodige trappies geklim het, het sy baie opgewonde na die skerm van haar skootrekenaar gewys en gesê my hart klop is beslis baie beter. Nadat sy die grafieke gedruk het, het sy gesê dat my hartspier se werking van 39% verbeter het na 43%. Sy het my aangeraai om voort te gaan om die Oxygen-pille te gebruik.

Groot dankbaarheid teenoor die Here Ek is die Here so dankbaar vir die die nuwe lewe en vir my verbeterde gesondheid.


HANNES VAN NIEKERK woon in Pretoria en is vir 47 jaar getroud met Antoinette. Hulle het twee kinders.

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)