By CMI word ons gereeld ingelig oor die een of ander nuwe boek wat aanspraak daarop maak dat dit die spanning tussen die wetenskap en die Skrif verlig. Insgelyks het ons sprekers dikwels te kampe met welmenen-de Christene wat opgewonde hulle idees deel oor hoe God die heelal tydens die Oerknal geskape het en, omdat God se tyd nie ons tyd is nie, die dae van Genesis inderdaad oor ’n baie lang tydsperiode kon strek.

Evolusie daag die Skrif uit

Die feit dat sulke beskouings in die Kerk voortduur, beteken dat die Kerk steeds nie een van die grootste besware teen die outoriteit van die Skrif doeltreffend hanteer het nie – evolu-sie en die bygaande hoe-oud-is-alles-vraag-stuk. Ongelukkig aanvaar die meeste mense blindweg die ‘interpretasies’ van sekulêre wetenskaplikes. (Met sekulêr bedoel ek dat hulle doelwit is om alle dinge naturalisties of materialisties te verduidelik – soos: “Materie (kosmos) is ál wat daar ooit is of was of ooit sal wees,” om die ewolusionis, Carl Sagan, aan te haal.)

Die kreasionis sowel as die evolusionis bestudeer dieselfde feite, dieselfde rotse, fossiele en dieselfde data. Die opvallende blindekol in hierdie welmenende Christene se argument is egter hulle gebrek aan insig dat daar niks in hierdie feite is wat ons enigiets oor die ouderdom van die aarde of die heelal kan vertel nie. Diegene aan die woord maak hulle gevolgtrekking oor ’n hoë ouderdom van die aarde omdat hulle hulle by wetenskaplike interpretasies neerlê wat op naturalistiese aannames (met hulle oorsprong buite die Bybel) gebaseer is. En dan wil hulle aan die hand van daardie interpretasies die betekenis van die Bybel uitlê.

Het God die Oerknal gebruik?

Foutiewe hermeneutiek (Skrifuitlegging) skep geweldige interne teenstrydighede in die Skrif, sowel as ontsaglike teologiese probleme, byvoorbeeld: die ‘Oerknal’ is ’n gelaaide term wat nie geredelik van die evolusionêre bagasie wat daarmee saamhang, geskei kan word nie. (Kyk na die tabel boaan die bladsy om te sien hoe die volgorde van gebeure in ’n Oerknal- /lang-tydperk-scenario Genesis 1 geheel en al weerspreek. Dit ondergrawe die integriteit van die Skrif.)

Selfs die verwysing na ’n ‘oeraarde’ het soortgelyke probleme. Dit is omdat die einste konsep van ’n aarde wat miljarde jare oud is op die oortuiging gebaseer is dat die verharde, sedimentêre rotslae, wat in geologiese formasies wêreldwyd aangetref word, oor miljarde jare stadig neergelê en vermenigvuldig het (in plaas van teweeggebring deur die Sondvloed). Die probleem vir Christene wat in die ou-aarde-teorie en evolusie glo, is dat die meeste van hierdie rotslae fossiele bevat. Dit is ’n omvattende opgawe van dood, siekte, karnivoriese gedrag, tumors, gebreekte bene, ens. – alles dinge wat volgens die Bybel slegs ná die Val van die mens en die toetrede van sonde en dood kon begin plaasvind het (Romeine 5:12, 8:20-22). Kortom, ’n ou-aarde-oortuiging (selfs sonder evolusie) skend die Evangelie en onteer die rede vir Christus (die laaste Adam) se plaasvervangende dood aan ’n wrede Kruis.

Wanneer ons boeke of mense met hierdie idees teëkom, karikaturiseer hulle tipies wat kreasioniste glo. En onlangs, toe ek so ’n persoon vra of hy werklik die moeite gedoen het om enige skeppingsliteratuur te lees, het hy geantwoord: “Hoekom sou ek? Die bewyse vir ’n ou aarde is oorweldigend.” Ek wil nie onbeleef klink nie, maar dit is ‘moedswillige onkunde’, (2 Petrus 3:3-7), rakende die oorweldigende hoeveelheid inligting wat deesdae beskikbaar is ter ondersteuning van wat die Bybel duidelik sê oor wetenskaplike sake met betrekking tot die aarde se verlede.

Om in evolusie te glo is ’n glibberige afdraande pad

Ervaring toon dat baie van hierdie welmenende Christene, wat poog om evolusie en ‘miljoene jare’ met die Bybel te versoen, die grootste persentasie mense verteenwoordig wat die Christelike geloof verlaat, veral onder ons jeug. Dit is ‘n glibberige afdraande pad wat tot algehele ongeloof kan lei.

Laastens, met betrekking tot die voorstaan van sulke ‘vredeliewende’ idees wat ’n kompromie met die Bybel aangaan ten einde ander te bereik – hoeveel van hulle word gelowiges omdat hulle onder die indruk is dat hulle evolusie of ’n Oerknal met die Bybel kan versoen? Kan iemand werklik ’n oortuigde, gelowige dissipel van Christus word, deur te weier om te glo wat die Bybel duidelik leer? Die ateïstiese evolusionis, professor Richard Daw-kins, het tereg opgemerk: “Goed ingeligte teoloë wat tevrede is om met die evolusieleer saam te leef, verkeer in die waan.” Daarom oortuig kompromie nie diegene wat uitsluitlik inligting oor evolusie en miljoene jare tot hulle beskikking het nie.

As hulle egter bygestaan word om die Bybel as ’n verklarende klankbord te gebruik, kan die wêreld, in terme van die Bybel se geskiedenis, vir hulle begin sin maak– veral wanneer dit kom by groter vrae van die lewe. Jy kan ons help om hierdie noodsaaklike inligting aan medegelowiges te verskaf sodat hulle getuienis selfs meer doeltreffend kan wees.


CREATION MINISTRIES INTERNATIONAL verskaf inligting oor die betroubaarheid van die Bybel, en in die besonder, die Boek Genesis. Vir meer inligting besoek, www.creation.com

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)