Deur: Marisa Badenhorst

Die Bybel wemel van vrouekarakters wie se verhale ’n indruk laat, maar baie van hulle is naamloos. In Bybelse tye was ’n naam nie net ’n blote aanspreekvorm nie; dit het ’n betekenis gehad – dit was jou identiteit, reputasie en gesag. En tog word meer as die helfte van die vroue wat in die Bybel genoem word, se name nie vermeld nie.
Dit maak seker sin in die kultuur waarin hulle gelewe het waar mans die sosiale beheer gehad het. Vroue kon toe volgens wet nie onderrig word nie, is nie in ’n sensus getel nie en kon selfs nie in die hof getuig nie. In Bybelse tye was die kultuur nie juis vriendelik teenoor vroue nie en kan selfs as diskriminerend beskou word.

Daar is plek vir vroue in die Koninkrykskultuur
God werp dikwels die mens se kultuur met Koninkrykskultuur omver. In die Ou Testament maak God direk bemoeienis met Hagar, Sara, Hanna, Rebekka en ander. Ons sien hoe Jesus met vroue bevriend was, hulle geëer en respekteer het. Baie sosiale taboes wat mans en vrouens outomaties in afsonderlike wêrelde geplaas het, is deur Hom afgebreek.

God gebruik die naamlose
Baie van die anonieme Bybelvroue, wat bloot volgens hulle status (byvoorbeeld slavin of wyse vrou) of verwantskap (soos moeder of suster) geïdentifiseer is, het ’n groot nalatenskap agtergelaat waaroor vandag nog gepraat word. God het hierdie onbekende vroue ondanks die kultuur en hulle foute en tekortkominge in die Woord ingesluit om ons lewens vir ewig te beïnvloed. Ons lees in Lukas 7:36-50 van so ’n ingeslote vrou – ’n “afgeskryfde” wat opgeskryf is. Hierdie vrou se naam word ook nie genoem nie, maar sy word geken aan die etiket om haar nek – “die vrou wat ’n sondige lewe gelei het”.

Onwelkome gas met ’n slegte verlede
Jesus eet aan huis van die Fariseër, Simon, wanneer ’n anonieme vrou met haar flessie reukolie opdaag. Al wat ons uit die Woord van haar weet, is dat sy ’n “sondares” was. Die gemeenskap het heel moontlik reeds ’n etiket om haar nek gehang, soos duidelik uit Simon se woorde blyk. Nogtans waag sy dit om tussen die mans deur tot by Jesus se voete te beweeg.

Jesus keer sosiale norme om
Jesus breek deur sosiale grense en laat haar begaan. Sy word met die etiket om haar nek ingesluit, want in Sy Koninkrykskultuur, seëvier liefde bo die heersende kultuur.

Gebroke aanbidding
Volgens Joodse kulturele gebruik het ’n mens met jou voete weggedraai van die tafel gelê en eet. Die vrou staan dus moontlik by Jesus se rugkant. Dit is hier waar haar trane haar oorval. Soos sy huil, drup haar trane op Sy voete, soveel so dat sy hulle moet afdroog. Hoewel sy nie praat nie, vertel haar trane ’n groter storie. Dit word ’n vorm van aanbidding en Jesus begryp dit. Die eertydse teoloog, Matthew Henry, sê: “None can truly perceive how precious Christ is, and the glory of the gospel, except the broken-hearted.” Sy doen dan nog ’n ongewone ding – sy soen sy voete en salf dit met reukolie.

Kom ruil jou ou etiket in vir ’n nuwe een
Die liefde van Jesus lyk soms “skandalig”. Hierdie liefde is vandag nog dieselfde en die pad tot by Jesus se voete is oop vir elkeen – bekend of onbekend, gebroke of heel, ingesluit of uitgesluit. Jesus het juis gekom dat ons ons reistas vol sonde en ons etiket van onvaarbaarheid by Hom kan inruil vir ’n nuwe een: vrygekoopte, verloste kind van God. Sy woorde sal vir elkeen wat Hom vir redding nader, insluit: “Jou sondes is vergewe … Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.” – Lukas 7:47-50

Die gesindheid van die hart
Hoewel hierdie verhaal eintlik oor die vrou gaan, hou Simon se optrede ’n ernstige waarskuwing vir ons in. Sy woorde verraai sy hart: “Hy, as hy ’n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ’n sondares is” (Luk 7:39). Hy veroordeel nie net die vrou nie, maar betwyfel Jesus se gesag. Jesus verras egter waneer Hy vir Simon, in plaas van die vrou, aanspreek en sy gedrag met dié van die vrou kontrasteer (v.44-46). Simon het nie Jesus se voete gewas nie, maar sy het dit met haar trane gedoen en met haar hare afgedroog. Simon het Hom nie gesoen nie, maar sy het Sy voete herhaaldelik gesoen. Simon het nie Jesus se kop gesalf nie, maar sy het Sy voete met reukolie gesalf.
Jesus kyk na die gesindheid van ons hart en halfhartigheid, vormgodsdiens, wettisisme of veroordeling beïndruk Hom nie.

Ons storie word ook ingesluit
’n Vrou wat uitgesluit was, is by God se storie ingesluit. God se hart is nie om uit te sluit nie, maar om ons by Sy storie van die Hemel in te sluit. Iewers in ons storie moet daar soos hierdie vrou, ’n ontmoeting met Hom ingesluit wees sodat ons storie ook deel van ’n groter ewigheidsverhaal kan wees. So word ons almal uiteindelik die wat ingesluit is.

MARISA BADENHORST is voltyds betrokke in vrouebediening by die organisasie, Revive Our Hearts South Africa, asook in haar plaaslike gemeente. Kontak haar by mbadenhorst@reviveourhearts.co.za


29 Mei 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)