-deur Andre de Jager

Vir elkeen wat moedeloos is, wie se geesteslewe miskien afgekoel het, wat miskien murmureer, is hierdie ’n getuie-nis om jou te bemoedig en daaraan te herinner dat God in beheer is. Vertrou op Hom! Don Moen sing: “God will make a way, where there seems to be no way…”

Kleintyd se droom
Vandat hy ’n klein seuntjie was, wou my seun, Estian, vlieg. Hy was nog nie op skool nie,
toe bou hy al vliegtuigmodelletjies van plankies, liniale en akkers. Later het sy modelle van hout en metaal (uitgeknipte blikkies) meer soos die ware Jakob vorm begin aanneem. Daar was nie ’n lugskou by die Lugmagbasis Ysterplaat wat hy gemis het nie.
Sy droom en passie was en is steeds om die Hercules C130-vragvliegtuig met huma-nitêre hulpvoorraad na dele in Afrika te vlieg waar noodtoestande heers.

Groot teleurstelling
In sy matriekjaar, 2008, het die Suid-Afrikaanse Lugmag hom in kennis gestel om in Februarie 2009 in Pretoria vir vliegkeuring aan te meld. Groot was sy teleurstelling toe hy weens regstellende aksie nie gekeur is nie. Gedurende Junie van dieselfde jaar is hy vir die tweede keer Pretoria toe vir vliegkeuring in die lugmag – weer sonder sukses. (Onbewus van die feit dat God ander planne vir hom gehad het.)

Vliegskool toe
Ons het ’n kennis, wat in die vliegbedryf is, om raad genader en is na 43 Vliegskool in Port
Alfred verwys. Estian het van September 2010 tot Desember 2010 sy privaat vlieglisensie (PPL) by bogenoemde vliegskool verwerf.
Daar het hy akkommodasie by ’n werknemer van die vliegskool teen ’n goedkoper tarief gekry (die guns van God). Vir ’n Afrikaanssprekende seun uit die platteland, was die Engels aanvanklik baie moeilik. Hy moes agt vakke neem, met 75% slaagvereiste per vak. Van die vakke het hy baie goed geslaag, maar van die vakke moes hy meer as een keer oorskryf.

Gebed en harde werk
Nader aan die einde van sy kursus het hy begin moed verloor en mismoedig geraak, omdat hy só met van die vakke gesukkel het. Hy het ons gevra om vir hom te bid dat hy sukses sal behaal. Ons het Skrif vir hom gestuur, wat hy teen sy muur bokant sy studeertafel moes plak. Die Skrif moes hy elke dag hardop verklaar. Hy het al sy vakke geslaag en sy privaat vlieglisensie verwerf.
Daarna is hy as kadet gekeur om sy handelsvlieglisensie (CPL) by dieselfde vliegskool te verwerf; dit sou indiensopleiding oor ’n periode van drie jaar behels (weereens die guns van God). Hy moes egter eers etlike maande lank hiervoor wag.

Weer eens wag en vertrou
Intussen het hy allerhande ander werk gedoen – hy het met boorgatpype en pompe gewerk, was ’n kroegman, betrokke by koerierdienste vir mikrokruie, ’n parshulp in ’n wynkelder en het DStv-skottels geïnstalleer – alles om sakgeld te verdien sodat hy een keer per maand by Worcester-vliegklub kon gaan vlieg om sy vliegure op te bou. Steeds het hy gewag om na 43 Vliegskool terug te keer om met sy handelsvlieglisensie te begin, maar tevergeefs.
En toe bel Cassie Nel – ’n voormalige grond-instrukteur van 43 Vliegskool, wat toe as basisbestuurder vir AIFA (Avic International Flight Training Academy) op George aangestel is – en bied Estian ’n kadetskap met beter voordele by AIFA aan. Estian het onmiddellik ingestem en in Maart 2012 met sy opleiding begin. Die kadetskap sou twee jaar lank duur. Die tyd het aan-gestap, maar met een vak het hy baie gesukkel; in so ’n mate dat hy in sy tweede jaar Johannesburg toe gevlieg het om die spesifieke vak by burgerlugvaart te gaan skryf, waartydens hy vir Dawie de Klerk, ’n helikoptervlieënier, ontmoet het – dit was ’n ontmoeting deur God bewerk (‘divine appointment’). In Junie 2014 verwerf Estian sy handelsvlieglisensie by AIFA.

Moedeloos en werkloos
Nadat hy sy CV na vele instansies gestuur het, moes Estian maande lank werkloos op ’n antwoord wag. Frustrasie, ongeduld, en selfs ongeloof het begin posvat. Hy het dit oorweeg om maar in Amerika te gaan werk, toe hy op 2 Januarie 2015 ’n oproep van Dawie de Klerk uit Port Elizabeth ontvang met ’n werksaanbod. Hy het die aanbod onmiddellik aanvaar en Port Elizabeth toe gevlieg om daar
diens te aanvaar. As daar na die hele pakket van die werk gekyk word, kan ’n mens nie anders as om die hand van die Here hierin, en ook in sy hele vliegopleiding, te sien nie.

Hy maak die deure oop
Vliegopleiding is baie duur en fondse is nie altyd maklik bekombaar nie. Daarom is Estian se getuienis die bewys dat God in beheer is. Hy maak deure oop wat ons nie kan oopmaak nie. Hy stel fondse beskikbaar wat ons nie eens aan kan dink nie.
Sy tyd is nie ons tyd nie. Die Here weet wat Hy vir ons beplan. Die Bybel sê Hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Al wat Hy van ons vra is geloof en ‘n verhouding met Hom!


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)