– deur Paul Daniel

Omdat ons glo, verstaan ons dat God, deur net ’n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie.” Gen 11:3. God wys ons op twee dinge deur hierdie Skrif:

Ons verstaan deur ‘geloof’.

Dit wat ons sien, is nie gemaak uit goed wat sigbaar is nie. Die boustene van dinge in die natuurlike, kom uit die geestelike.

Verstaan geloof

So dikwels kan ons Geestelike Waarhede glad nie met ons intellek verstaan nie, maar wel deur geloof. Neem as voorbeeld die vraag: “Waar kom God vandaan?” God probeer nêrens in die Skrif hierdie vraag beantwoord nie.

Die Bybel begin doodeenvoudig in Gen 1:1 met “In die begin het God…” Hy het nog altyd bestaan en sal ook vir altyd. Ons kan dit beslis nie met ons intellek uitwerk nie, maar ons verstaan dit bloot op grond van ons geloof. Onthou, jou geloof is “…’n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, wel sal gebeur.” Heb 11:1. As jy nou egter na jou omstandighede kyk, mag jy moontlik wonder: Hoe kan ek gesond word? Hoe kan ek sukses behaal? Hoe kan ek voorspoedig wees? Dit is deur geloof in God se Woord wat jy dit sal verstaan. Jy sal dikwels in die alledaagse omstandighede dinge teëkom wat jy net nie kan verklaar nie, bv.

Finansies: Die ekonomie is vrot, alles is negatief, maar God is nie tot wêreldse stelsels beperk nie. Deur geloof sal God in jou behoeftes voorsien. Ons moet die Woord in alle omstandighede glo.

Siekte: jou dokter mag jou moontlik vertel dat jy besig is om te sterf, maar ons gesondheid kom deur geloof, ten spyte van hoe ons voel.

Geloof is om God te vertrou

God wil in al jou behoeftes voorsien indien jy Hom net sal vertrou! Ons behoort ‘n paradigmaskuif te maak t.o.v. God se Vaderhart. Die Bybel verklaar ons ryk op grond van Christus. Maak egter baie seker dat jy die Here soek en die seëninge sal volg – nie andersom nie. God begeer jou hart. “As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat Hy werklik dáár is en dat Hy dié wat na Hom soek, daadwerklik beloon.” Heb 11:6. Ons sien dus twee dinge in hierdie Skrifgedeelte:

God bestaan God beloon

Ons het so dikwels die verkeerde idee van God. Hy is nie ’n ou man met ’n stok in Sy hand wat gereed staan om ons te straf nie. Hy is ’n liefdevolle, sorgsame God wat graag diegene wat Hom soek, wil beloon. Sonder geloof is dit onmoontlik om Hom tevrede te stel. Die groot geloofswet is om te glo dat God ís. Die eerste stap om iets uit die onsigbare wêreld te ontvang, is om te glo dat dit inderdaad bestaan.

“Prys ons goeie God, die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want Hy is wonderlik goed vir ons! Deur wat Christus gedoen het (verlede tyd), het Hy al die geestelike skatte wat daar in die hemel is, verniet vir ons gegee.” Is genesing daar? Het Jesus vir ons gesondheid gesterf? Het Hy vir ons welsyn gesterf? Seëninge? Satan oorkom?

God beloon

Om God te soek en bewus te wees van Sy seëninge, moet jy:

God in gebed soek (Jak 5:16(b)

Gereed wees om Sy Woord te bestudeer (Mar 4:24)

Sy Woord oordink (Jos 1:8) en dit uitspreek!

Sy Woord dóén. Reageer op dit wat jy sien (Jak 1:22)

Geloof is ’n manier van leef (Rom 1:17)

So baie mense probeer geloof, maar geloof is nie net ’n blote formule om in noodgevalle te gebruik nie. Dit is ’n leefstyl – “Die regverdige sal deur die geloof lewe.” Hab 2:4.

Geloof kom deur die Woord van God te hoor

“Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die Goeie Nuus wat handel oor Christus.” Rom 10:17. Dit is nodig dat ons God se Woord uitleef en geloof volg by die aanhoor van die Rhema (gesproke) Woord van God. Wees gewaarsku: satan sal altyd probeer om die Woord te steel (Mar 4). Die beste manier om die Woord te hoor, is deur dit te spreek (Rom 10:8; 2 Kor 4:13).

Geloof groei uit die Woord

Geloof groei altyd uit die Woord, t.s.v. jou gevoelens! Gebed laat geloof nie groei nie, geloof laat gebed werk. Geloof behoort nie staties gelaat te word nie – dit sal óf groei óf verswak. Paulus het vir Timoteus gesê: “Verkondig die Woord van God!” 2 Tim 4:2. Die duiwel is baie goed bewus daarvan dat indien jy die Woord van God hoor, jou geloof versterk word en jy God behaag. Hy sal dus voortdurend probeer om jou van die Woord te beroof.

Hanteer storms met vertroue

Wanneer versoekings op jou pad kom, hou aan God se Woord vas. Die duiwel sal sy ui­terste bes probeer om jou te verhoed om Sy Woord te hoor, om kerk toe te gaan, maar veral om die Woord van God te dóén. Indien jy toelaat dat die laste en sorge van die lewe in jou hart kom nesskop, sal dit die Woord verdring en sal jy uiteindelik onvrugbaar wees. Goeie grond ontvang die Woord en produseer geloof. Wat jy ook al in jou hart laat woon, sal ook uitkom: Woord in, Woord uit! God is op soek na mense met geloof wat die storms van die lewe met vrymoedigheid, uithouvermoë en vertroue kan hanteer.

Indien jy die Woord van God hoor en dit nie toepas nie, maar laat gaan, sal jy nooit ’n lewe van oorwinning leef wat God vir jou bedoel het nie. Die duiwel sal altyd probeer om versoeking oor jou pad te bring; dus moet ons God se Woord toepas: “’n Mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond.” Matt 4:4.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)