deur Paul Daniel

Baie Christene doen vandag dinge onder die dekmantel van geloof, wanneer dit inderwaarheid nie geloof nie, maar dwaasheid of, in die meeste gevalle, vermetelheid is.

Ons het reeds ontdek dat:

 • Hy wat glo, sal lewe (Rom 1:17)
 • Ons leef deur te glo en nie deur te sien nie (2 Kor 5:7)
 • God het aan elkeen van ons geestelike toerusting toebedeel (Rom 12:3)
 • Alles wat ons nodig het, behoort aan ons (2 Pet 1:1-8)
 • Ons is deel van Jesus se natuur (2 Pet 1:4)
 • Ons word dus deur die Woord van God aangemoedig, nee, beveel, om deur geloof te lewe. Dit is egter belangrik dat ons onderskei tussen geloof aan die een kant en dwaasheid of vermetelheid aan die ander kant
 • Geloof se heel eenvoudigste definisie is: “Optrede volgens dit wat jy glo.” Onthou egter: dit wat jy glo, moet op die geskrewe Woord van God gebaseer wees. Jy kan nie sommer net iets belaglik bedink soos: “Ek glo ek kan soos ’n voël vlieg,” nie. Dit is mos absolute dwaasheid!
 • Dwaasheid se heel eenvoudigste definisie is: “Gebrek aan begrip, sonder enige oordeel of onderskeiding, simpel, onwys, idioties, sinneloos, onbesonne, irrasioneel.” Ons wil seker wees dat ons handelinge van geloof spreek en nie van dwaasheid, of in sommige gevalle selfs vermetelheid, nie.
 • Vermetelheid se eenvoudige definisie is: “Om iets as waarheid te aanvaar of om iets as waarheid te veronderstel sonder die nodige waarheidsbewyse, of om dinge aan te neem, gevolgtrekkings te maak of ’n mening sonder die nodige beredenering te vorm.”

Finansies

“Betaal alles wat julle verskuldig is, maar die een rekening wat julle altyd verskuldig sal bly, is om mekaar lief te hê.” Rom 13:8. Sommige Christene het hierdie Skrifgedeelte al geïnterpreteer as: “Ek mag niks op krediet koop nie,” terwyl die Woord sê: “Betaal alles wat julle verskuldig is…”

Dit beteken inderwaarheid ‘om onder geen verpligting te wees nie’. ‘Verpligting’ hou in dat jy onderneem om iets te betaal en dit dan doen. Daar is selfs nie eers iets met die gebruik van kredietkaarte verkeerd nie, solank jou krediet jóú net nie gebruik nie.

Geen werk, geen kos (2 Tes 3:8-15)

Jy kan nie jou werk bedank en dan verwag om uit geloof te leef nie. Dit is dwaas en vermetel.

Versekering

Versekering is geensins ’n aanduiding van ’n gebrek aan geloof in God nie. Versekering kan jou egter nie beskerm nie, maar God wel.

Genesing

God het vir ’n spesifieke rede aan ons dokters en medisyne gegee. Dit sal mos dwaas en vermetel wees om nie van mediese dienste gebruik te maak as jy en jou familie siek is nie, maar dit is nie die bron van jou gesondheid nie – God is. God kan egter ’n mediese dokter gebruik om jou genesing te bewerkstellig. Goddelike genesing en die mediese wetenskap staan baie be­slis nie teenoor mekaar nie.

Familieverhoudings

Dit gebeur soms dat Christene die Woord van God oor geloof hoor en dan ewe skielik ‘super-gelowig’ word en hul verhou­dings en hul verantwoordelikhede tuis heeltemal verwaarloos.  Ons het byvoorbeeld al die volgende gevalle gehad:

 • Jy raak so geestelik dat jy te heilig vir seks met jou huweliksmaat is. God het aan ons ’n intieme verhouding as gawe in huweliksverband gegee.
 • Ouers raak so geestelik dat hulle net werk toe gaan, tuis kom en Bybel lees en bid. Hulle gee geen aandag aan of spandeer geen tyd saam met hulle kinders nie.
 • Somtyds raak een van die huweliksmaats so geestelik dat hulle glad nie aandag aan hul voorkoms gee nie. Onthou egter: lyk en tree op soos wie jy werklik is – Sy tempel!

Ons liggame

Ons moet altyd onthou dat ons liggame lewende tempels van God is. Ons behoort dus ons liggame só te hanteer. Dit geld vir ons eetgewoontes, sport en ontspanning, die manier waarop ons met ons huweliksmaats seksueel verkeer en hoe ons aantrek.

Mark 11:24 lees soos volg: “Daarom verklaar Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou.” Vertrou God, lê wysheid aan die dag, aanvaar raad van familie en vriende wat God ken en leef in die geloof!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)